text bild karta   info, a-ö

Världsarvet Visby

Gotland | Historia | Utskrift | Mobilsida
Världsarvet Visby
Världsarvet Visby
Hansestaden Visby har genom sina unika kulturvärden blivit antagen av UNESCO som en del av Världsarvet. Vi har härigenom tagit på oss ansvaret att bevara och i vårdat skick överlämna staden till kommande generationer.Stadsplanen

Hansestaden Visby är uppförd på det branta kalkbergets avsatser ovanför ett naturligt hamnläge. Bebyggelsen omsluts av en mäktig ringmur.Stadens medeltida ursprung avspeglar sig i de oregelbundna kvarteren med sina tätt sammanbyggda hus och det nätverk av gator och gränder som genomkorsar innerstaden. Huvudstråken utgår från ringmurens tre ursprungliga stadsportar där landsbygdens vägar ledde in i staden och ned mot hamnen. Den medeltida kärnan var koncentrerad till kvarteren i anslutning till hamnen och Strandgatan och sträckte sig upp till Stora Torget.Stadsutrymmet var maximalt utnyttjat och på flera håll gjordes t o m valvslagningar över gaturummet, se Gatuvalven. De högt belägna klintarna och den norra delen av innerstaden innehöll troligen enklare träbebyggelse.

Stadens bebyggelse

Medlemskapet i Hansan gjorde staden rik och Visby utvecklades under 11-1200-talen med sin stenhusbebyggelse till en av de mest arkitektoniskt storslagna städerna i Östersjöområdet. Utländska köpmän, hantverkare, sjöfarare och kyrkans folk slog sig ner här och det gutniska Visby blev en mötesplats mellan olika kulturer. Särskilt det tyska inflytandet blev betydande och kom att sätta sin prägel på stadens liv och gestaltning.

Närmare 200 stenbyggnader från medeltiden är helt eller delvis bevarade. Påfallande många med romanska stildrag. På flera håll i staden reser sig fortfarande flervåniga handelshus med ståtliga trappgavlar, högkällare och fasaddekor i gotikens formspråk. Typiskt för stadsbilden är också 16-1700-talens träbebyggelse i korsvirke eller skiftesverksteknik. Många av dem har dessutom konstnärligt bemålade interiörer.Kyrkor och ruiner

Det kyrkliga livet var en viktig del av tillvaron under medeltiden. I Visby byggdes fler kyrkor än i någon annan stad i landet. Inom murarna finns 13 kända kyrkobyggnader. Några av dem var församlingskyrkor medan andra tillhörde kloster eller var uppförda av hansestadens utländska handelsgillen. Efter medeltidens högkonjunktur och genom reformationens verkningar kom samtliga kyrkor utom S:ta Maria, nuvarande domkyrkan, att lämnas åt sitt öde, se ruiner. S:ta Maria, bilden ovan, uppfördes ursprungligen för stadens tyska befolkning och invigdes 1225. Kyrkan omgestaltades i gotisk anda under 1300-talet.Ringmuren

Visby omges av en ovanligt väl bibehållen försvarsmur. Den är ca 3,5 km lång, 11 meter hög och uppförd till stadens skydd mot främmande inkräktare. Sannolikt hade den också till uppgift att markera stadens sjävständighet mot den gotländska landsbygden. Muren började byggas vid 1200-talets mitt och var ursprungligen betydligt lägre och enklare till sitt utförande. Den höjdes och försågs efter hand med torn och skyttegångar och anses vara färdigställd senast vid 1300-talets mitt. Muren är uppförd av kalksten i skalmursteknik och försedd med tre huvudportar och över 50 torn. Den är dessutom omgiven av vallgravar, som gjorde den mer svårintaglig. Bevarade stenbrott vittnar om att byggnadsmaterialet brutits i murens närhet.

Hansan och stadens historia

1100-talet
Visby utvecklas från vikingatida handelsplats för gotländska handelsbönder till en betydande hansestad. Ett bevakningstorn, "Kruttornet", uppförs vid hamninloppet.

1200-talet
Stadens storhetstid. Ståtliga stenhus, kyrkor och ringmuren uppförs. Staden är en av huvudorterna i det mäktiga hanseatiska förbundet. Handelspolitisk maktkamp och inbördeskrig.

1300-talet
En successiv tillbakagång inträder. Visby intas av Valdemar Atterdag 1361 och Gotland blir danskt.

1400-talet
Orostider i Östersjöområdet och svåra tider för Gotland. Visborgs slott anläggs och innehas tidvis av främmande herrar.

1500-talet
Visby plundras 1525 av lübeckarna (obs, Vad hände egentligen). Kyrkorna överges och bebyggelsen förfaller.

1600-talet
Gotland blir svenskt 1645 och en allmän återhämtning tar vid i slutet av århundradet.

1700-talet
Uppsving inom handel och näringsliv. Märks tydligt i bebyggelseutvecklingen.

1800-talet
Ruinerna och ringmuren börjar vårdas. Visby träder fram som en av de tidigaste turistorterna i landet.

1995
Visby antas som Världsarv av UNESCO.

Beslutet att anta Visby som världsarv fattades vid UNESCOS möte i Potsdam i december 1995. Hansastaden Visby nominerades enligt följande kriterier: "...ett synnerligen framstående exempel på en nordeuropeisk muromgärdad hansestad som på ett unikt sätt bevarat sin stadsbild och sin synnerligen värdefulla bebyggelse, som till sin form och funktion klart uttrycker denna betydande mänskliga bosättning".
ICOMOS maj 1995

- Rätt mycket mer information om Visby finns i spalten alldeles till höger.

/text Lennart Edlund, foto Bernt Enderborg

Platsguide

Guteknappen - platsguide

Genom att trycka på en knapp på mobilen med gps får du gudning. Står du t ex nära en kyrka får du information om kyrkan och en lista på vad som finns i närheten.

Platsguiden fungerar förstås bara när du är på Gotland. Mobilanpassat finns på Visit Hemse - klicka på hjärtanet.
Visby socken

Mer info

Här finns mer om Historia.

I närheten - fågelvägen

Almedalsveckan

Almedalsveckan 2006, 233 m
Almedalsveckan 2009, 275 m
Almedalsveckan 2010, 224 m
Almedalsveckan 2012, 303 m
Almedalsveckan 2014, 172 m
Haro - tid för barnen - föräldraupproret!, 213 m

Artiklar

Demonstrationen för vägpris 2012, 533 m
Företagardagen 8/11 2007, 322 m
Invigningsgala Gotland pride 2013, 270 m
Kultur i natten, 197 m
Kulturting 2007, 334 m
Livrädda Östersjön 2006 - artisterna, 433 m
Mal- eller slungstenar, 1,6 km
Maskeraden 2010, 325 m
S:ta Gertrud, 766 m
Stora Torget den 29 april 2007, 337 m
Sveriges största sevärdhet - ringmuren, 964 m
Tullar vid portarna, 323 m
Vattendagen 2015, 128 m
Vi skämmer ut oss, 1,6 km
Vi såg Street theatre Pinezka på Östertorg, 500 m
Visby Ladies svenska mästare i basket 2005, 1,4 km
Visbydagen 2011, 539 m
Återställ hålen, 334 m
Öppen ruin, 311 m

Bilder

Hertik Erik, 505 m
Jolly Roger, 344 m
Kalkugnar, 1,3 km
Massor av kärlek, 664 m
Svärdet i stenen, 958 m
Sånt här är tråkigt att läsa, 642 m
Var är medeltiden, 617 m
Vinter i Visby, 654 m
Väktargång | Ringmuren, 922 m

Fakta

Ringmuren fick tre stjärnor, 269 m

Fiskeläge

Flundreviken fiskeläge, 3,6 km

Flora

De blommande trädens glada tankar, 613 m

Gravfält

Annelund gravfält, 4,3 km

Guide

Gatuvalven i Visby, 1,6 km

Hamnar

Visby hamn, 343 m

Historia

1353 - ett brev från rådmännen i Visby, 349 m
1361 - massgravar på Solens berg, 605 m
Brandskattningen av Visby 1361, 358 m
Elvatusen jungfrur, 748 m
En kalkugn från 1200-talet, 1,6 km
En stor katastrof 1566, 518 m
Ett skott i tornet, 283 m
Galgberget, 1,5 km
Gråbröder - Franciskaner, 272 m
Halshuggningen 1342, 242 m
Henrik Lejonet, 514 m
In Gothlandia et Mari spes mea, 461 m
Infördes tull till Visby 1288, 322 m
Kristi riddares gård på riddarnas ö, 595 m
Mariaprocessionen, 484 m
Petrus de Dacia - Sveriges första författare, 760 m
S:t Augustinus och S:t Nicolai, 1,6 km
Skampålen på Klinttorget, 397 m
Snäckskogen i Boge, 1,6 km
Stadens blomstring, 281 m
Sören Norby, 418 m
Sören Norby slår bondekungen, 431 m
Två hundra hästar med folk av bönderna anno 1523, 298 m
Vad sa Petrus de Dacia 1288, 730 m
Vann Visby kriget 1288, ingrep Magnus Ladulås , 246 m
Varför kyrkan i Wi inte brändes, 1,6 km
Varför ruinerades Visby, 320 m
Visby hyllar Olof Håkansson och förlåter medhjälparna, 334 m
Visby lades i aska 1362, 200 m
Visby stadslag, 231 m
Visby under medeltiden, 438 m
Visby under stenåldern, 505 m
Visby underkastelsebrev, 307 m
Visbys storhet under medeltiden, 247 m
Världsarvet Visby, 1 m

Kalkbrott

Follingbo kalkbrott, 5,2 km

Konst

Anna Nyberg - A story to be told, 155 m
Vi på muren, en gobeläng om 1361, 282 m

Kultur

Almedalsbiblioteket - bokmässa Gotland, 273 m

Kuriosa

Bödelsstugan står kvar, 817 m
Djävulens spik, 738 m
Fan i helvete, 570 m
Gåtfull inskrift vid S:ta Carin, 299 m
Jacob av Charra, 742 m
Kanonen vid Wallers plats, 181 m
Norra stigluckan vid Visby domkyrka, 1,6 km

Kyrka

Visby domkyrka - S:ta Maria, 512 m
Vårdklockans kyrka, 162 m

Kåseri

Den 6 juni 2002, 567 m
Elda på, 337 m
Försköna Visby, 278 m
Gutavallen - vad menas, 438 m
Jättesnygga brudar, 392 m
Kruttornets finesser, 479 m
Kärleksstigen, Hälsans stig, 1,7 km
Nordiska naturväsen, 813 m
Nåt att titta på, 309 m
Ringmurskaries, 289 m
Strandpromenaden, 545 m
Visby 10 juni 2015, 635 m

Magiska Gotland

Barflickor på Effes, 312 m
Dei jär ret vackat, 818 m
Domkyrkoberget i Visby, 514 m
En helt vanlig kväll, 572 m
En sommarbild, 312 m
Ett andningshål - Botaniska trädgården, 575 m
Förlova dig på Gotland, 660 m
Gotland året runt, 670 m
Krumelurer i Botaniska Trädgården, 675 m
Under putsen, 399 m
Åttahundra år gammal skugga, 107 m

Medeltida hus

Burmeisterska huset, 144 m
Clematishuset, 256 m
Donnerska huset, 153 m
Engeströmska huset i Visby, 470 m
Huset med målningarna, 291 m
Hästnäs, 4,7 km
Johan Målares hus, 474 m
Liljehornska huset, 214 m
Tjärkoket, 217 m
Vinhuset, rådhuset på Rolandstorget, 259 m

Medeltidsveckan

Danska pannkakor på Medeltidsveckan, 890 m
En promenad på Medeltidsveckan den 6 augusti 2003, 805 m
Medeltidsveckan 2005 - några bilder, 838 m
Medeltidsveckan 2006, 843 m
Medeltidsveckan 2006 - några bilder, 844 m
Medeltidsveckan 2008, 3 - 10 augusti, 899 m
Medeltidsveckan 2010, 856 m
Medeltidsveckan 2012, 812 m
Medeltidsveckan 2013, 915 m
Medeltidsveckans skådespel, 816 m

Naturreservat

Bergbetningen, 3,2 km
Galgberget, naturreservat, 1,6 km
Reveln fågelskyddsområde, 1,6 km

Platser

Almedalen, 303 m
Birgers gränd, 287 m
Botaniska Trädgården, 629 m
Dansa, din djävul, 487 m
Fiskargränd i Visby, 524 m
Paviljongsplan, 846 m
Rackarbacken, 839 m
Salomos stenbrott, 496 m
Södra hällarna i Visby, 2,9 km
Åhsbergska hagen, 3,4 km

Rauk

Snäckschimpansen, 4,3 km

Ringmuren

Dalmanstornet, 603 m
Ett torn i Östergravar, 470 m
Fiskarporten, 452 m
Jungfrutornet, 900 m
Kajsartornet, 264 m
Kaponniärerna, 793 m
Kruttornet - Visby kastal, 481 m
Kvarntornet, 277 m
Kärleksporten, 677 m
Lilla Strandporten, 234 m
Lübeckerbräschen, 971 m
Långa Lisa, 882 m
Murfallet, 847 m
Mynthuset, 854 m
Nordergravar, 1,0 km
Norderport, 875 m
Portar i ringmuren, 965 m
S:t Göransporten, 910 m
Segeltornet, 468 m
Sidledes skytte, 603 m
Silverhättan eller Kames, 981 m
Skansen Havsfrun, 472 m
Snäckgärdsporten, 976 m
Sparbössan, 560 m
Sprundflaskan, 607 m
Stor Christin, 240 m
Storhenrik, Store Henrik, 418 m
Söderport, 373 m
Tjärkoket, 207 m
Valdemarsmuren, 353 m
Östergravar i Visby, 630 m
Österport, 331 m

Ruin

Allmänt ruiner, 1,6 km
Drottens ruin, 430 m
Helgeands kyrkoruin, 637 m
Ryska kyrkan, 380 m
S:t Clemens ruin, 593 m
S:t Göran - kyrkoruin, 1,2 km
S:t Hans och S:t Pers ruiber, 19 m
S:t Lars ruin, 389 m
S:t Mikael, 189 m
S:t Nicolai ruin, 750 m
S:t Olof ruin, 551 m
S:ta Carin ruin, 313 m
S:ta Gertrud ruin, 708 m
Solberga Kloster ruin, 630 m
Visborgs slott, 473 m

Runor

Evigt medan världen vakar, 21 m

Saga

Carins blomma, 291 m
Jungfrun i tornet, 900 m
Karbunkelstenarna, 652 m
Pilla ett troll i huvudet, 475 m

Skulptur

Den återuppståndne i domkyrkan, 498 m
Jungfru Maria, 499 m
Klädd i solen i Visby, 479 m
Markus, evangelisten, 513 m
Änglavingar, 579 m

Stränder

Gustavsvik, 3,2 km
Norderstrand, 1,8 km
Snäck, 4,4 km
Visby havsbad, 404 m

Träsk

Svaide vät, 5,4 km

Visby

25 juli 2003, 210 m
De första spåren, 365 m
Klinten, 447 m
Stora Torget, 351 m
Strandgatan, 166 m
Välkommen till Visby, 284 m

Aktivitet

2,6 km, Uncle Joes
335 m, goGotland

Bageri

2,2 km, Eskelunds Hembageri

Bilhandel

2,1 km, AB Lundins Bil

Biluthyrning

712 m, Mickes Biluthyrning HB

Datorer m.m.

2,1 km, Databyrån

Fastigheter

2,0 km, Ladingen AB

Finansiella tjänster

36 m, PayEx

Färjor

868 m, Destination Gotland

Företagsutveckling

279 m, ALMI Företagspartner Gotland AB
2,7 km, Gotlands kommun

Förlag

778 m, Ödins Förlag AB

Försäkringar

857 m, Länsförsäkringar Gotland

Gallerier

254 m, Gocart Gallery

Grafisk verksamhet

1,6 km, Carlgrens Ord & Bild

Gym

1,1 km, Gym 1

Hantverkare

372 m, Gotland Hus & Hem Måleri AB

Hotell och pensionat

378 m, Almedalens Hotell

Kläder

799 m, AB Ekströms Kläder

Konst

720 m, Atalje Klas Smeby

Livsmedel

543 m, Coop Forum
2,5 km, Maxi ICA Stormarknad Visby

Lobbyorganisation

1,4 km, LRF Gotland

Mäklare

790 m, SkandiaMäklarna

Offentlig förvaltning

2,5 km, Gotlands Länsstyrelse

Organisation

2,4 km, Gotlands arbetarekommun
338 m, Moderaterna på Gotland
640 m, Centerpartiet
1,3 km, Svenska Spel
151 m, Tillväxt Gotland

Radio och TV

674 m, Sveriges Radio Gotland

Restauranger

245 m, Packhuskällaren

Rörmokare

2,1 km, Bravida Klinte

Souvenirer

2,0 km, Immenco AB

Tryckeri

2,6 km, Visby Screen & Reklam AB

Turism

492 m, Werkelinbolagen

Utbildning

268 m, Högskolan på Gotland

Vandrarhem

9,0 km, Björkomestugan

Verkstäder

2,1 km, Bingers Mekan AB

VVS

1,8 km, Installationskonsult i Visby AB

Visby omnejd stugor

4 bäddar - Lägenhet
4 bäddar - Visby. Lägenhet
5 bäddar - Uthyres
5 bäddar - Gotlandshus
6 bäddar - Uthyres


Se vidare Boendesidan