text bild karta   info, a-ö

Lärbro socken

Gotland | Lärbro socken | Socken | Utskrift | Mobilsida
Lärbro socken
Lärbro socken

Beskrivning av Lärbro socken


Lärbro är till ytan en stor socken, rik på fornminnen. I sänkan öster om kyrkan fanns under sten- och bronsåldern ett sund, som skilde från den norra delen av ön. Under järnålder var sundet så uppgrundat att det utgjorde ett hinder att färdas över. Med hjälp av stockar anlades på 900-talet en bro över sankmarken.


Det forna sundet som i väst hade sin ände i Kappelshamn och i öst i Vägumeviken.

I samband med en arkeologisk utgrävning av denna bro fann man rester av en äldre broanläggning daterad till 400-talet. Den äldre bron hade fått överges då stockarna hade sjunkit för långt ner i dyn.Sänkan utgjorde fordom gränslinje mellan Rute och Forssa ting. Broförbindelsen har troligen givit namn åt socknen. Första stavelsen i sockennamnet "Lär" kan härledas ur ett fornnordiskt ord "lada", vilket betyder stapla, lasta.Nyvarande kyrka är byggd under mitten av 1200-talet och kastalen (försvarstorn) redan under 1000-talet. På kyrkogården finns en unik begravningsplats för 44 av de hundratals krigsfångar som kom från de tyska utrotningslägren 1945, för vård vid krigssjukhuset i Lärbro. I huvudsak polacker, varav nio judar. Minnestavla.

Socknen har haft berömda bildstenar vid Tängelgårda och Hammars. De finns numera i Statens historiska museum och på Bungemuseet. Gotlands rikligaste förekomst av slipskåror i fast häll vid Grauns klint, klangsten (sangelstain) på Lekare hed, hällristningar vid Hägvide (numera skyddad genom övertäckning), gravrösen vid Kauparve, skeppssättningar från yngre bronsåldern vid Liffride, rester av en medeltida källare vid Angelbos gård.

Hångers källa inte långt från Ganns ödekyrka är ett välbesökt område. Där diktades enligt traditionen psalmen "Den blomstertid nu kommer" (se skylt invid källan).

Välbevarade kalkugnar från 1600-talet vid Barläst och dagens moderna kalkindustri vid Storugns, med en av Sveriges djupaste hamnar. Mäktiga gårdar vid Pavalds och Takstens. Vid den senare har det äldsta boningshuset anor från medeltiden. Från Takstens kommer sägnen om "Takstainarn", som har många variationer. Se hans gravsten i Lärbro kyrkas kor.

Lärbro är en socken med ca 1300 invånare. Många har bl a på grund av rika tillfällen till rekreation skaffat sig fritidsbostad i Lärbro, varför invånarantalet ökar betydligt på sommaren. Socknen sträcker sig från Vägumeviken i öster till Kappelhamnsviken i väster, och har bra dadmöjligheter både vid Barläst och Vikers.

Skola, dagis, lekis och fritidsgård samt bibliotek. Även kyrkan bedriver viss barnverksamhet. Ålderdomshem, vårdcentral, Staplebacke vårdhem och Folktandvård. Ännu så länge post. Flera levande jordbruk, två livsmedelsaffärer, kiosker, bensinmack samt en betydande handelsträdgår och kalkonfarm. Åkerier, grävmaskinsrörelser, frisörer, bibliotek och Vuxenskolans norra avdexp. Bygdegård.

Föreningsverksamhet med skytte, idrott och fotboll. Hembygdsförening, Bygdegårdsförening, politiska föreningar, pensionärsföreningar och körverksamhet.

Lärbro i maj 1996, Barbro Ahlqvist, foto Bernt Enderborg

Mer om Lärbro

Information

Gårdar

Företag

Artiklar

Dick Harrison - lysande

Bilder

Med huvudet kvar

Gravfält

Domarlunden

Historia

Digerdöden - straffet från ov
Fångar i Bergen-Belsen och Au
Koleragraven vid Kajlungs
S:t Olof kristnade inte Gotla
Sitt andaktsfullt
Slaget på Röcklinge backe 131
Strandridare Ahlboms väg
Tvångskristnandet och Strelow

Kuriosa

Baskistan vid Barläst
Det ståtliga kyrktornet i Lär

Kyrka

Ganns ödekyrka
Lärbro kyrka

Kämpgravar

Laikarhaids kämpgrav

Magiska Gotland

Gotland - sagornas land
Våren, träbåtar och tjära

Museer

Barläst
Takstains gård

Målningar

En tavla i Lärbro kyrka
Lidande i Lärbro

Naturreservat

Reveln fågelskyddsområde
Vitärtskällan

Platser

Hångers källa

Saga

Takstainarn i Lärbro

Slipskåror

Slipningar vid Grauns klint

Socken

Lärbro socken

Stenrösen

Kauparve röse

Ängen

Hammarsänget
Angelbos
Banne La.
Banne St.
Bjärs La.
Bjärs St.
Ganns-Kyrkoägor
Gisslause
Glästäde
Hammars La.
Hammars St.
Hångers
Hägvide
Kajlungs
Kauparve
Kumble
Källstäde La.
Källstäde St.
Liffride
Norder-Ire
Norrbys
Norrgårde
Norrvange
Nors
Pavals
Prästgården
Rangvide
Ringvida
Skuttlings
Slängs
Sudervange
Takstens La.
Takstens St.
Tängelgårde
Uppegårds
Vikers La.
Vikers St.
Vägume La.
Vägume St.
Västninge
Är ditt företag inte med?
Epost eller tel 0498-513 56.

Länkar

Fornfynd Lärbro
Kyrkans kontaktuppgifter

Byggnadsminnen

lärbro glästäde 1:16
lärbro nors 3:1
lärbro prästgården 1:1 »
lärbro stora takstens 1:11
lärbro stora takstens 2:2 »


Platsguide

Guteknappen - platsguide

Genom att trycka på en knapp på mobilen med gps får du gudning. Står du t ex nära en kyrka får du information om kyrkan och en lista på vad som finns i närheten.

Platsguiden fungerar förstås bara när du är på Gotland. Mobilanpassat finns på Visit Hemse - klicka på hjärtanet.
lärbro socken

Vägbeskrivning


lärbro socken är gulmarkerad på kartan, klicka och socknen med utflyktsmål visas.

Mer info

Här finns mer om .

Stugor norra Gotland

3 bäddar - lägenhet
4 bäddar - lägenheter
4 bäddar - 4-bädd
4 bäddar - Parstuga
5 bäddar - 5-bädd
6 bäddar - lägenheter
6 bäddar - 6-bädd
6 bäddar - Parhus 6 bädd
8 bäddar - Parhus 8 bädd


Se vidare Boendesidan