text bild karta   info, a-ö

Vallstena

Gotland | Vallstena socken | Socken | Utskrift | Mobilsida
Vallstena
Vallstena

En text vi fick av Vallstena för länge sen, vi har lagt till bilder


Vallstena ligger ca. 20 km öster om Visby och har drygt 300 invånare. Enligt Ingemar Olsson i boken "Ortnamn på Gotland" härrör namnet Vallstena (1300-tal Walgusten), ur ett numer nästan utdött ord: valg, valge " smal, sid dalgång, stundom med vatten, rännil; foderbeväxt sankmark". Efterleden sten kan tänkas syfta på någon rest sten i samband med det stora gravfältet i närheten av kyrkan. Vallstena är en av de mest fornminnesrika socknarna på Gotland. I södra delen har anträffats stenåldersboplatser. Stora bronsålderskummel och skeppssättningar finns i östra delen av socknen. Från järnåldern finns bevarade husgrunder i t.ex. Alvena Lindaräng och söder om kyrkan finns rösen från denna tid. Rikliga arkeologiska fynd från vikingatid har gjorts nordväst om kyrkan; spjutspetsar, svärd, skäror, yxor m.m.

Triumfbågen i Vallstena kyrka

Vallstena kyrka

Den äldsta delen, tornet och det låga långhuset, uppfördes vid 1200-talets början. Omkring 1260 började man uppföra ett nytt kor och en del av det nya långhuset. Den vackra dekoren i triumfbågen från 1200-talet har aldrig varit överkalkad. På kyrkbacken invid Klockaregården står en kopia av en bildsten från ca. 500-talet e. Kr.

Alvena Lindaräng

Alvena Lindaräng

Alvena Lindaräng är naturreservat och ägs av Svenska Naturskyddsföreningen. Änget är ett av Gotlands största ännu hävdade ängen. Det domineras av gles lövskog av skogslind (enda större beståndet på Gotland), ek och lundalm. Änget är rikt på örter. Här växer även ett tiotal orkidéarter. Ett tjugotal fågelarter häckar inom området.
I änget finns husgrunder från tidig järnålder. Människor bodde här till mitten av
500-talet e.Kr. Tvärs igenom änget i nord - sydlig riktning går en gammal stenkantad väg. Änget hävdas av Vallstena Idrottsförening.

Sojdet

Ca. 1 km. söder om kyrkan ligger ett sojde i "Munkhagen". Det restaurerades 1988 av Vallstena Hembygdsförening och där bränns tjära varje sommar efter gammal metod.

Mer om Vallstena

Information

Gårdar

Företag

Bildsten

Bildsten vid Vallstena kyrka
Är det symboler på Vallstenas

Gravfält

Vallstenarum

Kyrka

Vallstena kyrka

Målningar

Den helige ande i Vallstena

Naturreservat

Alvena lindaräng

Runor

En runsten i Vallstena kyrka

Socken

Vallstena
Allkvie
Alvne
Annexen
Bjärge La.
Bjärge St.
Bjärs
Grinds
Gudings La.
Gudings St.
Gännor
Hägvalds
Medebys
Norrgarde
Nygårds

Slumre
Uppgarde
Är ditt företag inte med?
Epost eller tel 0498-513 56.

Länkar

Fornfynd Vallstena
Kyrkans kontaktuppgifter
/text Bernt Enderborg

Platsguide

Guteknappen - platsguide

Genom att trycka på en knapp på mobilen med gps får du gudning. Står du t ex nära en kyrka får du information om kyrkan och en lista på vad som finns i närheten.

Platsguiden fungerar förstås bara när du är på Gotland. Mobilanpassat finns på Visit Hemse - klicka på hjärtanet.

Karta vallstena

<span translate='no'>vallstena</span> socken

Väbeskrivning från Visby

Väg 147 mot Slite, höger i Bäl.

Stugor östra Gotland

2 bäddar - Solstugan Alskog
2 bäddar - Rum i Sjonhem
4 bäddar - Kalkstenshuset Alskog
4 bäddar - Lövängen
4 bäddar - Bulhus 1
4 bäddar - Bulhus 2
4 bäddar - Campingstuga
4 bäddar - Combistuga
4 bäddar - Präriehuset
4 bäddar - Rum i Sjonhem
4 bäddar - kalkstenshus
5 bäddar - Familjestuga 1
5 bäddar - Familjestuga 2
6 bäddar - Ljugarn
6 bäddar - Flygeln
6 bäddar - Nunneborgen
12 bäddar - Prästgården


Se vidare Boendesidan