text bild karta   info, a-ö

Trullhalsar

Gotland | Anga socken | Gravfält | Utskrift | Mobilsida
Trullhalsar
Trullhalsar, foto Bernt Enderborg

Gravfältet Trullhalsar i Anga socken är väl värt ett besök. Många gravar från tiderna Vendeltid och Vikingatid, underliga stenformationer och ett skönt promenadområde. Fiskeläget Liste ligger en bit vägen fram.


Trullhalsar är inte för slätkammat folk som sover gott om nätterna. Det ligger i skogarna mellan Anga och Norrlanda, det myllrar av fornlämningar, varefter de otrampade ödemarkerna norrut till Gothem tar vid. Domarringarna står ännu intakta, gravarna är märkligt orörda och det vilar någon slags tyngd över hela området.

Trullhalsar, gravfält i Anga

Man kan föreställa sig se hur domarna sitter i lodakretsen och begrundar ärvda bud. Verkställighet med svärd och direkt, på gravplatsen är du redan.

Namnet - Trullhalsar - vad betyder det? I hur många av de återstående 350 gravarna har höginnevånaren fått släppa till halsen? Är det en stor avrättningsplats där onda människorna liknats vid troll och där man har huggit av dem jäms vid huvudet? Ligger det hundratals avrättade människor i de staplade högarna? Är det därför man har hittat så många gravklot?

Eller kommer namnet från trollen själva? Är det trollens hallar och långhus som har blivit Trullhalsar i människomun?

Trullhalsar, gravfält i Anga

- Lägg'n pa leil staini u sätt di pa'n - da slar jag.
- Måst ja sitt pa'n? Armar jär bundne jo.
- Gär vad fanken däu vill.

Trullhalsar, gravfält i Anga

Trullhalsar är ett gravfält där stenarna står upp ur jorden likt troll med sträckta halsar. Det ligger i tät skogsmark, ensligt beläget 2,5 km från närmsta gård, 500 meter till stranden. Under vendeltid, tiden före vikingatiden, då gravfältet användes låg havsytan ungefär fyra meter högre. Gravfältet anlades vid strandkanten.

Bäcken som rinner ut i Sandviken och våtmarkerna innanför är i dag synliga rester av en skyddad havsvik, som kan ha utnyttjas som hamn. Trullhalsar är kanske ett gravfält till en hamnplats, och därmed en parallell till gravfälten vid fornhamnar från samma tid, som t ex Paviken i Västergarn och Nymans i Fröjel

Trullhalsar, gravfält i Anga

Trullhalsar omfattar i runda tal 350 gravar i form av rösen, stensättningar och domarringar. En typisk vendeltida gravform är de höga tårtliknande stensättningarna med en kant av noggrant lagda flisplattor. Flera av gravarna har varit prydda med en rund toppsten, s k gravklot. 1933 återställdes ett flertal av gravarna till sitt forna utseende. Området ägs av Föreningen Gotlands Fornvänner.

Trullhalsar, gravfält i Anga

Det är ett gravfält som i skymningen blir magiskt. Vem vet vad som lever där.
/text och foto Bernt Enderborg

Platsguide

Guteknappen - platsguide

Genom att trycka på en knapp på mobilen med gps får du gudning. Står du t ex nära en kyrka får du information om kyrkan och en lista på vad som finns i närheten.

Platsguiden fungerar förstås bara när du är på Gotland. Mobilanpassat finns på Visit Hemse - klicka på hjärtanet.
Anga socken

Vägbeskrivning


Anga socken är gulmarkerad på kartan, klicka och socknen med utflyktsmål visas.

Mer info

Här finns mer om Gravfält.

I närheten - fågelvägen


Stugor östra Gotland

2 bäddar - Solstugan Alskog
2 bäddar - Rum i Sjonhem
4 bäddar - Kalkstenshuset Alskog
4 bäddar - Lövängen
4 bäddar - Bulhus 1
4 bäddar - Bulhus 2
4 bäddar - Campingstuga
4 bäddar - Combistuga
4 bäddar - Präriehuset
4 bäddar - Rum i Sjonhem
4 bäddar - kalkstenshus
5 bäddar - Familjestuga 1
5 bäddar - Familjestuga 2
6 bäddar - Ljugarn
6 bäddar - Flygeln
6 bäddar - Nunneborgen
12 bäddar - Prästgården


Se vidare Boendesidan