text bild karta   info, a-ö

Gatuvalven i Visby

Gotland | Guide Gotland | Utskrift | Mobilsida
Gatuvalven i Visby
Gatuvalven i Visby, foto Bernt Enderborg

Visby framom alla övriga städer på jorden


Om man promenerar omkring i centrala Visby, innanför murarna, så ser man strax här och där valv slagna över gatorna. Det beror på att under medeltiden såväl som nu var det ont om tomter och priserna rent av fåniga.


Ett valv från sidan, Funcks gränd

Medeltidens priser berodde förstås på den storslagna handeln och att Visby antagligen var ett skatteparadis. Nuförtin handlar det nog bara om status, ty något skatteparadis är det sannerligen inte även om kommunen nyligen har sänkt skatten pytte pyttelite och säger sig storstilat ämna sänka skatten ytterligare framöver. Pytte pyttelite, kan tänka.Lindström säger i sin bok "Anteckningar om Gotlands medeltid" (del 1, sid 104 f, Visby 1978, varifrån nedanstående kommer) som skrevs 1890 något som stämmer också i dag, nämligen "Då utrymmet inom murarne under välmagtstiden var trångt, måste man i stället bygga i höjden, vadan i Visby de hanseatiska husen äro mycket högre än de nordtyska städernas."

Georg Braunius utgav mellan 1575 och 1594 ett arbete vid namn "Urbium precipuarum Mundi Theatrum" som innehåller tavlor och beskrivningar av många europeiska städer. Det finns många fel på tavlan över Visby (här), men ett och annat är riktigt. I den beskrivande texten säger Braunius bl a:

"De allmänna gatorna voro fordom täckta af ett sammanhängade hvalf, så att varor, likaväl som sjelfa köpmännen lätteligen skyddades för vindarnas våldsamhet och hårdhet. I detta afseende stod Visby synnerligen framför alla övriga städer på jorden."
/text och foto Bernt Enderborg

Platsguide

Guteknappen - platsguide

Genom att trycka på en knapp på mobilen med gps får du gudning. Står du t ex nära en kyrka får du information om kyrkan och en lista på vad som finns i närheten.

Platsguiden fungerar förstås bara när du är på Gotland. Mobilanpassat finns på Visit Hemse - klicka på hjärtanet.

Visby omnejd stugor

4 bäddar - Lägenhet
4 bäddar - Visby. Lägenhet
5 bäddar - Uthyres
5 bäddar - Gotlandshus
6 bäddar - Uthyres


Se vidare Boendesidan