text bild karta   info, a-ö

Medeltida gårdsportar

Gotland | Guide Gotland | Utskrift | Mobilsida
Medeltida gårdsportar
Medeltida gårdsportar, foto Bernt Enderborg

Gårdsportar från Gotlands medeltid, 1300-talet


På Gotland finns ett antal gårdsportar från medeltiden fortfarande kvar (finns det motsvarigheter på fastlandet?); den på bilden ovan står vid Kaupungs i Gothem (gårdsnamnet betyder måhända Köpmännens gård).

Gunnar Svahnström gör ett försök till gruppering och datering i Gotländskt Arkiv 1956, artikeln heter "Gårdsportar från Gotlands medeltid", och han inleder storartat:

"De medeltida storbondegårdarna på Gotland intog i flera avseenden en särställning i Norden. De ekonomiska resurserna medgav byggandet av större och rikare utsmyckade hus än hos bönder annorstädes, och tillgången på lättbruten och för byggnadsändamål lämplig sten gjorde det naturligt att uppföra inte endast boningshus och bodar utan i viss utsträckning även lador och andra uthus i detta solida material."

Medeltida gårdsport vid Bro medeltida prästgård

Gårdsporten på bilden står vid Bro medeltida prästgård, strax väster om Bro kyrka (gångavstånd). Svahnström delar in gårdsportarna i två olika typer, de med trappgavel och de med spetsiga rösten och gaveltak.

Medeltida port vid Gothem prästgård

I Gothem finns en port till bevarad sen medeltiden. Det finns vid prästgården strax bredvid den besöksvärda kyrkan (det är populärt att fotografera hela kyrkan genom porten, se t ex Orgelanders). Porten är speciell ty den har rikast utsmyckning:

Reliefer på den medeltida port vid Gothem prästgård

Man tycker att det är lätt att se Kristus i majestät dömande allihop på bilden, se Skilj på får och getter, men experterna är näppeligen säkra och olika förslag finns.

Medeltida port vid Gothem prästgård

Vi har redan gjort sidor om några portar, bl a om den vid Riddare i Hejnums socken eftersom den har en rolig historia knuten till sig, men på riktigt var det givetvis fråga om en duktig såväl bonde som handelsman.

Medeltida port vid Tingstäde prästgård

Också gårdsporten till Tingstäde prästgård finns en sida om.

Medeltida port vid S:ta Maria

Också Visby har måhända medeltida gårdsportar kvar, som står vid S:ta Maria. En och annan kommer förmodligen att reagera över att jag kallar också denna port för gårdsport men det beror på att den uppfördes i kanten av det bebyggda Visby och till tyskarna faktorikyrka. Svahnström kallar den för en stiglucka, och sådana finns också vid Fide (som syns på bilden för det lilla huset) och Sundre kyrkor (inte på bild).

Medeltida port vid Garde prästgård

Nu hoppar vi över till en annan porttyp, de spetsiga. Det finns tre kända men endast den till prästgården alldeles bredvid kyrkan i Garde står kvar.

Så, det får räcka med detta. Gillar du portar så har du nu ett gäng utflyktsmål. Vi skall avsluta med Svahnströms tidsbestämning: "Vår undersökning synes ge vid handen, att seden att pryda inkörseln till gården med en stenbyggd gårdsport uppkommit ett stycke in på 1300-talet. De första gårdar, som erhöll sådana, var prästgårdar. Därifrån spred sig bruket till storbondegårdarna."

Och han tror att prästgårdarna på landet är förebilder för de spetsiga medan Visby är en förebild för trappgavelportarna: "Snart blev emellertid Visby Mariakyrkas norra stiglucka eller kanske andra liknande men nu spårlöst försvunna stigluckor vid stadens övriga kyrkor - förebildande för gårdsportarna."

Varför han tror detta går inte att avgöra av artikel.
/text och foto Bernt Enderborg

Platsguide

Guteknappen - platsguide

Genom att trycka på en knapp på mobilen med gps får du gudning. Står du t ex nära en kyrka får du information om kyrkan och en lista på vad som finns i närheten.

Platsguiden fungerar förstås bara när du är på Gotland. Mobilanpassat finns på Visit Hemse - klicka på hjärtanet.


Se vidare Boendesidan