text bild karta   info, a-ö

En sojde

Gotland | Ardre socken | Kuriosa
En
En sojde , foto Bernt Enderborg

Tjära har Gotland sålt i mängder, ty vi har bra virke till detta och den teknik som användes var överlägsen


Sojden på hittajära foto återfinner du längs vägkanten om du tänker dig till Ljugarn i socknen Ardre för att spela golf. I en sojde framställer man tjära genom att lägga en hoper stumlar på plats, täcker dem med ett lager av dus, som tänds på. Efter ett par dagar har all tjära runnit ur stumlarna, om jag minns rätt så kan man få sig minst en tunna tjära på en bränning.


Sojdar återfinns här och var, fast nuförtin är det bara hembygdsföreningar som i kultursyfte bränner hemma, men det har i många århundraden varit en stor och lönande verksamhet på Gotland. Det beror på att det är så mycket tjära i vår faitvid. Också vårt virke kan vara svårsmält för modern träindustri eftersom tjäran fastnar i maskinerna förr eller senare. Men skall du ha virke som luktar gott och står sig i århundraden så köp sånt från Gotland. I Garde kyrka sitter t ex takstolar från 1100-talet. - Jo jo, du läste rätt.

Den här sidan finns bara för att jag läste en så rolig artikel i Gotlands Allehanda (lokaltidning) den 11/9-2006. I fjor påtalade nämligen Riksantikvarieämbetet att EU hade satt upp trätjära på någon lista över ämnen som misstänktes vara biocider (livdödare). Men Kemikalieinspektionen har genom kreativitet räddat gutarnas sojdesbränning genom att klassificera trätjära som en ytbehandlingsprodukt i stället för ett träskyddsmedel (det var visst nåt test också).

Vi tackar alla inblandade tjänstemän för flit och redlighet. Och det är ju också skönt att veta att våra stumlar inte försöker ta livet av själva träden, vilket väl är vad EU måste ha misstänkt.
/text och foto Bernt Enderborg

1) En tunna tjära, tja

Det måste vara en jäkligt stor tunna som rymmer 500-600 liter tjära vilket är vad man får ut av en bränning.

--- webmastern ---

- Tackar! Nu vet jag det.

2) Hur mycket tjära får man från en sojde?

Den frågan har inget generellt svar: det beror dels på hur mycket tjärved man bränner i sin sojde (tjärdal, som vi säger i Västerbotten), dels på tjärvedens kvalitet. I allmänhet kan man räkna med att 2.5 m3 tjärved ger 1 tunna tjära (125 liter). I Norrlandslänen var det vanligt med tjärdalar som gav 30-40 tunnor, undantagsvis betydligt mera.

Uppgifterna hämtade ur L-E Borgegårds avhandling 1973 samt erfarenhet från mina egna tre tjärdalar.

Med vänlig hälsning från Umeå 20150909

Tord Ångström
tord.angstrom@fallforsan.se

webmaster kommenterar


- Tack för din kommentar! Utmärkt! Nu vet vi alla lite bättre.

Med vänlig hälsning
Bernt Enderborg

3) Sojde på Fårö

Hej!
En sojde som gjorts fint i ordning hittar man också några meter från vägen ut till Langhammar. Kör man i riktning mot Langhammar, finns den på vänster sida. Mindre tallar växer glest mellan sojden och vägen, om man inte har bråttom är det ganska lätt att se den.

Vänliga hälsningar
Ulla i Karlstad

webmaster kommenterar

- Tack Ulla!

Vill du fråga om, kommentera eller diskutera något på denna sida - klicka här.

Mer information

Mer om Kuriosa: länkar, karta - för annat se Information.
Mer om Ardre: länkar, karta.