text bild karta   info, a-ö

Bilder av Gotland

Tranan i Vamlingbo
Tranan i Vamlingbo, foto Bernt Enderborg
Föregående bild Bilder | Vykort Nästa bild

Tranan i Vamlingbo

På 1100-talsdopfunten i Vamlingbo medeltida kyrka finns i ett av bildfälten en trana som förefaller dricka något ur en kalk. Hur det där bör förstås är inte gott att veta.

Som kristen symbol sägs tranan stå för vaksamhet, trohet, godhet och ett välordnat klosterliv. Inte många kan väl bli klokare av detta, men det är i alla fall härligt när tranorna kommer i mängder på vårkanten och låta ljuda sin trumpet.

Tranor på Gotland

Dopfunten är av typ Byzantios, se stenmästarna, visar en hopen andra och genom sekularisering bortglömda saker. Men jag tror inte att den medeltida konsten skall förstås via uppslagsverk och lärda avhandlingar. Den är till för dig och skall förstås av dig utan experttolkningar.

- Nå, vad ser du?
Allmänt
Adams skapelse
Baggen i Eskelhem
Dopfunten i Barlingbo
Dopfunten i Grötlingbo
Dopfunten i Hemse

/text och foto Bernt Enderborg

Praktiska saker på guteinfo.com


  Guider till Gotland

  Sökmotor, t ex stränder (karta)

  Platsguider, se vad som finns i närheten i spalten till höger (gps-baserat)

  Prisvärda annonser