text bild karta   info, a-ö

Skyltinformation vid Roma kloster

Gotland | Roma socken | Historia | Utskrift | Mobilsida
Skyltinformation vid Roma kloster
Skyltinformation vid Roma kloster, foto Bernt Enderborg
Strax före den första dammen vid Romakloster har Statens Fastighetsverk satt upp en informationsskylt. Det står den 22/4-2014 ett och annat på den som jag inte kan hålla med om. Bilderna nedan kommer från skylten.

Informationsskylten vid Romakloster

Det finns inte någonting som styrker, som det står på skylten, att Roma började framträda som ett maktens centrum på vikingatiden. Det är antagligt eftersom troligen hölls Gutnaltinget där, men vi är ingalunda säkra, och att liksom förstärka detta med att "Folket i byarna runtom var mycket rika" är helt gripet ur luften.

Informationsskylten vid Romakloster

Att Gutnaltinget låg vid dagens Romakloster beror nog på vattenvägarna eftersom tar man hänsyn till dem så ligger Roma väldigt bra till. Att Gotland skulle ha kristnats på 1000-talet vet vi inte, de flesta antar att hela Gotland kristnades först på 1100-talet, samlingssida för kristnadet, och när präster började delta i de beslutande organen på Gotland vet vi inte, i vart fall inte redan på 1000-talet.

Informationsskylten vid Romakloster

Det är roligt uttryckt då skylten säger: "Skatten inkasserades vid Gutnaliamötet här i Roma." På många, många ställen skrivs att Gutasagan har en lokalpatriotisk ton, vilket beror på att det där sägs att gutarna frivilligt gick under sveakungen, se Själv viljande, och det tycks rubba självförtroendet hos landspatrioter, se Lokalpatriotism, ty många kan inte tänka sig att detta skedde frivilligt utan vill helst att gutarna skall ha "underkastat" sig "de mäktiga svearna".

Om jag inte vore så väluppfostrad skulle jag säga att om svearna ville ha några slantar för handelsrättigheterna i Mälartrakten så fick de allt pallra sig till Gotland för att få dem, och det stämmer väl inte riktigt med informationsskyltens landspatriotiska ton. Nåja. Att skatten skulle hämtas i Roma är kanske inte så konstigt, se kolonierna, ty svearna fick ju också handelsrättigheter i gutarnas kolonier under gutarnas skydd om jag förstår det bilaterala handelsavtalet rätt.

Informationsskylten vid Romakloster

Ovanvisade stycke på informationsskylten är i sin helhet felaktigt. Såvitt jag begriper finns inget stöd för att Visby bröt sig ur, det finns inget som säger att borgarna önskade ensamrätt på handeln förrän på det korkade 1600-talet, det finns inget stöd för att Visby vann, se Underkastelsebrevet, och anledningen till att tro att handeln på Gotland bara skedde i Visby kan jag inte ens gissa mig till; det är både dumt och fel.

- Hur länge nu denna felaktiga information av landspatriotiska skäl skall delges besökare vid Roma kloster vet jag inte, men antagligen många år. Bedrövligt.

Jag föreslår att du läser vår sida om Gutnaltinget - marknadsplats, varv och t ex sidan om Vikingarnas Västergarn och låter informationsskylten vid Romakloster rosta bort.
/text och foto Bernt Enderborg