text bild karta   info, a-ö

Gulvial

Gotland | Flora | Utskrift | Mobilsida
Gulvial
Gulvial, foto Bernt Enderborg
Vid stranden i Gothem stod ett helt lass av vad jag tror vara Gulvial, ty den såg inte ut som en Käringtand.

Gulvial

Blommans latinska artnamn, pratensis, kommer av pratum, dvs äng. På Gotland är en äng ett trädbeklätt område ehuru man nuförtin kallar strandkanter för strandängar.

Gulvial

Gulvialen är vanlig i hela Sverige utom längst i norr.
/text och foto Bernt Enderborg


Se vidare Boendesidan