text bild karta   info, a-ö

Halshuggningen 1342

Gotland | Historia
Halshuggningen
Halshuggningen 1342 , foto Bernt Enderborg
I S:ta Maria i Visby hänger en minnessköld över Herman Swerting, borgmästaren i Visby (skölden är en kopia). Han blev halshuggen 1342 på torget i Visby. Men det var inte bara Herman Swerting som blev halshuggen vid detta tillfälle utan också den andre borgmästaren (det fanns två) Johannes Moop samt några av det sittande rådet - de dömdes att dö för svärdet på "kåken" vid "deme Rolandsmarkede".

- Varför blev dessa män halshuggna, vem hade makt att göra det och vad skulle det vara bra för.

Redan Strelow säger på 1600-talet att de blev halshuggna för att de betalade ut ledungslame till den svenske kungen Magnus Eriksson, bl a för dennes krigståg mot Skåne. Dick Wase säger i sin bok Människornas Visby, Sthlm 2005, att rådet hade hamnat i klämma, ett dilemma, dvs betalade de ut ledungslame förargade man hansestäderna, som knappast ville ha något krigståg i Skåne att förstöra affärerna, och betalade man inte ut detta så skulle Magnus Eriksson förargas.

Vi skall först tala om vad ledungslame är för nåt. Gutarna, dvs den gotländska republiken, hade sen gammalt ett avtal med svearna som innebar att gutarna skulle följa med sveakungen på korståg. Det fanns ingen som helst skyldighet för gutarna att vara delaktiga i den svenska flottan för övrigt (se 60 mark silver, Ledung, Korståg och Skyddslandet Gotland), men avtalet mellan gutarna och svearna omförhandlades i slutet av 1200-talet, och då verkar det faktiskt som att gutarna har påtagit sig mera än vad de tillförne var skyldiga att göra. Men det skall också sägas att avtalet var sådant att gutarna saklöst kunde stanna hemma såframt de befarade att de behövde försvara sin egen ö (det där med skyddsland är bara trams) och till kristna länder behövde de inte följa med.

När Magnus Eriksson 1335 enligt gammal sed red sin Eriksgata var han kung över Skandinaviens dittills största statskomplex: Sverige och Finland, Skåne, Blekinge, (norra Halland) samt Norge - Waldemar Atterdag var ännu inte i sin makts dagar, det var först 1340 som Lübeck gav Waldemar i uppdrag att försöka vinna kungamakten i Danmark, se De gothers konge, men redan i början av 1340-talet hade han lyckats erövra bl a Skåne.

Det förefaller mig rimligt anta att borgarna i Visby kände till vad Waldemar Atterdag höll på med, vad han hade fått för uppdrag av Lübeck - den stadens sägs ibland tillhöra Visbys "speciella vänner". Och man bör också ihågkomma att då var inte Skåne på något sätt en del av Sverige, utan skall man säga att det "tillhörde" något land så får man svara Danmark i så fall.

I detta läge betalar Visby ut ledungslame till Magnus Eriksson. Följande måste ha blivit rasande:

1) Republiken Gotland
2) Hansestadt Lübeck
3) Waldemar Atterdag

 • Borgmästarna och rådet betalade alltså utan fullmakt också för den Gotländska republiken, dvs landet Gotland till skillnad från Hansestadt Visby. Vi påminner om att vid den här tiden hade ännu ingen lyckats inta Gotland och senast 1313 hade den svenska armén blivit slagen av norra Gotland.

 • Hansestäderna, särskilt Lübeck, hade ju investerat i Valdemar Atterdag, Skåne "tillhörde" sen gammalt Danmark och det var förstås utsikter om bra handelsavtal och fri fart genom Öresund som måste ha lockat.

 • Waldemar Atterdag som hade Öresund och de viktiga marknaderna i Skåne kan förstås inte ha blivit glad åt att Visby stödde hans motståndare.

  Vem såg till att de halshöggs
  Vi kan väl utesluta Waldemar Atterdag för han hade vid tiden ifråga inte makt att göra någonting överhuvudtaget på Gotland. Hansestäderna kan ha utövat påtryckningar på såväl gutniska som tyska borgare i Visby för att "korrigera" problemet, men makt att göra saker och ting hade de inte. Det är tänkbart att borgarna hade fått kalla fötter när de hade upplysts om sakläget, men det kan fortfarande inte ha varit dumt av Swerting, Moop och rådet att betala till Magnus Eriksson, som ju trots allt hade en teoretisk möjlighet att stoppa handeln på Novgorod där borgarna gjorde stora vinster eftersom de hade lov att använda Republiken Gotlands handelsgård. Det antas alltså i litteraturen att det var borgarna som verkställde avrättningen efter att de hade kommit hem från Stockholm. Men personligen tycker jag mig se att Republiken Gotland hade lika stora skäl att "korrigera" problemet.

  Vad skulle de vara bra för
  Gotland var en liten stat (Visby ännu mindre). Det kan inte på något enda sätt ha varit klokt att dra på sig "stora herrars" missnöje (se 1313 när gutarna inte högg huvudet av svenske kung Birger Magnusson av just den anledningen). Men det är onekligen ett dilemma: hur skulle man undgå att stöta sig såväl med Magnus Eriksson som Valdemar Atterdag och Hansestäderna.

  - Jo, man säger att de som handlade överskred sina befogenheter och att de därför har halshuggits till straff. Atterdag och Hansestäderna måste ha varit nöjda med detta och Magnus Eriksson hade ju fått pengar, så inte heller han hade nåt att klaga på.

  Man läser ibland att avrättningarna 1342 är obegripliga eller felaktiga eller nåt annat sånt, beroende på vilken nationalitet författaren har, men det har jag svårt att tycka. Somliga säger dock att man inte vet anledningen, riktig säker kan man aldrig vara, men personligen tycker jag mig se en tämligen klar orsak och man kan gott tro att det var Republiken Gotland som såg till att de halshöggs - Visby var nog inte så självständigt som många vill tro - något som republikanerna/lantisarna bittert fick ångra redan 1361, men som å andra sidan tillsammans med Tyska Orden kastade drottning Margaretas unionsarmé av ön 1404; se också vad hände egentligen 1525.

  En konstig betalning 1344
  Det finns en urkund, säger Yrwing i boken Gotlands Medeltid, Visby 1978, som man gärna vill koppla samman med uppgiften om att de halshuggna blivit avrättade för att ha betalat ut ledungslame. Urkunden är utställd av De äldste och Gotlands hela landmenighet ("seniores totaque communitas terre Gutlandie", dvs vad vi kallar Republiken Gotland) och innehåller en skyldighet att före den 13/10-1344 betala kung Magnus Eriksson och Visby stad 1.000 kölniska mark. I urkunden åberopas ett löfte om denna betalning av "Liknatus de biernungi" (kanske Björnugns i Fole) och "Gagnvid de aluis" (från Ala månne), ombud för republiken.

  Vi vet inte säkert varför gutarna har påtagit sig en sådan betalning, men de flesta, också Yrwing, kopplar samman denna betalning med den ledungslame Visby utbetalat 1342, dvs Magnus Eriksson har hjälpt Visby att få tillbaka lite av de pengar som de halshuggna borgarna betalade ut.

  Men vi skall också nämna att denna betalning av Gutarna förefaller rätt naturlig om man betänker att Magnus Eriksson tidigare under 1344 hade slutit fred med Lübuck och alla vendiska städer, t ex att borgarna i Lübeck skulle få tillbaka all egendom och alla inkomster som de av gammalt haft "in Monte Cupri" (Kopparberget), samt det privilegiebrev som utfärdades 1/9-1344 av honom som bl a innehöll att såväl de lybska som alla andra köpmän kunde fritt bedriva handel med Novgorod också under ofredstider.

  Ovanstående innebär att Gutarnas dilemma har upphört, dvs man behövde inte stöta sig med de största handelspartnerna om man betalade sin andel av ledungslamen. Fast Valdemar Atterdag kan ju inte ha blivit särskilt mycket gladare av detta. 17 år senare slog han den republikanska armén på Gotland sönder i samman i det krigståg som i historieböcker brukar kallas brandskattningen av Visby men som av parterna själva kallades Gotlands erövring.
 • /text och foto Bernt Enderborg

  Platsguide

  Guteknappen - platsguide

  Genom att trycka på en knapp på mobilen med gps får du gudning. Står du t ex nära en kyrka får du information om kyrkan och en lista på vad som finns i närheten.

  Platsguiden fungerar förstås bara när du är på Gotland. Mobilanpassat finns på Visit Hemse - klicka på hjärtanet.
  Visby socken

  Mer info

  Här finns mer om Historia.

  I närheten - fågelvägen

  Almedalsveckan

  Almedalsveckan 2006, 110 m
  Almedalsveckan 2009, 78 m
  Almedalsveckan 2010, 109 m
  Almedalsveckan 2012, 89 m
  Almedalsveckan 2014, 124 m
  Haro - tid för barnen - föräldraupproret!, 127 m

  Artiklar

  Demonstrationen för vägpris 2012, 609 m
  Företagardagen 8/11 2007, 176 m
  Invigningsgala Gotland pride 2013, 184 m
  Kultur i natten, 125 m
  Kulturting 2007, 248 m
  Livrädda Östersjön 2006 - artisterna, 457 m
  Mal- eller slungstenar, 1,6 km
  Maskeraden 2010, 238 m
  S:ta Gertrud, 579 m
  Stora Torget den 29 april 2007, 192 m
  Sveriges största sevärdhet - ringmuren, 771 m
  Tullar vid portarna, 385 m
  Vattendagen 2015, 217 m
  Vi skämmer ut oss, 1,6 km
  Vi såg Street theatre Pinezka på Östertorg, 597 m
  Visby Ladies svenska mästare i basket 2005, 1,7 km
  Visbydagen 2011, 562 m
  Återställ hålen, 389 m
  Öppen ruin, 172 m

  Bilder

  Hertik Erik, 347 m
  Jolly Roger, 438 m
  Kalkugnar, 1,1 km
  Massor av kärlek, 422 m
  Svärdet i stenen, 724 m
  Sånt här är tråkigt att läsa, 545 m
  Var är medeltiden, 375 m
  Vinter i Visby, 415 m
  Väktargång | Ringmuren, 688 m

  Fakta

  Ringmuren fick tre stjärnor, 109 m

  Fiskeläge

  Flundreviken fiskeläge, 3,4 km

  Flora

  De blommande trädens glada tankar, 373 m

  Fornborgar

  Bygdeborg i Väskinde, 5,8 km

  Gravfält

  Annelund gravfält, 4,1 km

  Guide

  Gatuvalven i Visby, 1,6 km

  Hamnar

  Visby hamn, 432 m

  Historia

  1353 - ett brev från rådmännen i Visby, 208 m
  1361 - massgravar på Solens berg, 818 m
  Brandskattningen av Visby 1361, 591 m
  Elvatusen jungfrur, 536 m
  En kalkugn från 1200-talet, 1,6 km
  En stor katastrof 1566, 357 m
  Ett skott i tornet, 399 m
  Galgberget, 1,4 km
  Gråbröder - Franciskaner, 155 m
  Halshuggningen 1342, 0 m
  Henrik Lejonet, 355 m
  In Gothlandia et Mari spes mea, 622 m
  Infördes tull till Visby 1288, 378 m
  Kristi riddares gård på riddarnas ö, 411 m
  Mariaprocessionen, 321 m
  Petrus de Dacia - Sveriges första författare, 550 m
  S:t Augustinus och S:t Nicolai, 1,6 km
  Skampålen på Klinttorget, 354 m
  Snäckskogen i Boge, 1,6 km
  Stadens blomstring, 55 m
  Sören Norby, 608 m
  Sören Norby slår bondekungen, 604 m
  Två hundra hästar med folk av bönderna anno 1523, 538 m
  Vad sa Petrus de Dacia 1288, 525 m
  Vann Visby kriget 1288, ingrep Magnus Ladulås , 4 m
  Varför kyrkan i Wi inte brändes, 1,6 km
  Varför ruinerades Visby, 175 m
  Visby hyllar Olof Håkansson och förlåter medhjälparna, 179 m
  Visby lades i aska 1362, 58 m
  Visby stadslag, 11 m
  Visby under medeltiden, 201 m
  Visby under stenåldern, 358 m
  Visby underkastelsebrev, 65 m
  Visbys storhet under medeltiden, 5 m
  Världsarvet Visby, 241 m

  Kalkbrott

  Follingbo kalkbrott, 5,3 km

  Konst

  Anna Nyberg - A story to be told, 107 m
  Vi på muren, en gobeläng om 1361, 138 m

  Kultur

  Almedalsbiblioteket - bokmässa Gotland, 192 m

  Kuriosa

  Bödelsstugan står kvar, 636 m
  Djävulens spik, 531 m
  Fan i helvete, 422 m
  Gåtfull inskrift vid S:ta Carin, 149 m
  Jacob av Charra, 536 m
  Kanonen vid Wallers plats, 236 m
  Norra stigluckan vid Visby domkyrka, 1,6 km

  Kyrka

  Visby domkyrka - S:ta Maria, 349 m
  Vårdklockans kyrka, 274 m

  Kåseri

  Den 6 juni 2002, 747 m
  Elda på, 192 m
  Försköna Visby, 393 m
  Gutavallen - vad menas, 624 m
  Jättesnygga brudar, 241 m
  Kruttornets finesser, 241 m
  Kärleksstigen, Hälsans stig, 1,5 km
  Nordiska naturväsen, 581 m
  Nåt att titta på, 148 m
  Ringmurskaries, 388 m
  Strandpromenaden, 305 m
  Visby 10 juni 2015, 397 m

  Magiska Gotland

  Barflickor på Effes, 554 m
  Dei jär ret vackat, 581 m
  Domkyrkoberget i Visby, 362 m
  En helt vanlig kväll, 331 m
  En sommarbild, 269 m
  Ett andningshål - Botaniska trädgården, 333 m
  Förlova dig på Gotland, 425 m
  Gotland året runt, 432 m
  Krumelurer i Botaniska Trädgården, 439 m
  Under putsen, 157 m
  Åttahundra år gammal skugga, 135 m

  Medeltida hus

  Burmeisterska huset, 147 m
  Clematishuset, 24 m
  Donnerska huset, 173 m
  Engeströmska huset i Visby, 261 m
  Huset med målningarna, 534 m
  Hästnäs, 4,6 km
  Johan Målares hus, 330 m
  Liljehornska huset, 28 m
  Tjärkoket, 431 m
  Vinhuset, rådhuset på Rolandstorget, 16 m

  Medeltidsveckan

  Danska pannkakor på Medeltidsveckan, 659 m
  En promenad på Medeltidsveckan den 6 augusti 2003, 569 m
  Medeltidsveckan 2005 - några bilder, 605 m
  Medeltidsveckan 2006, 611 m
  Medeltidsveckan 2006 - några bilder, 610 m
  Medeltidsveckan 2008, 3 - 10 augusti, 667 m
  Medeltidsveckan 2010, 623 m
  Medeltidsveckan 2012, 579 m
  Medeltidsveckan 2013, 685 m
  Medeltidsveckans skådespel, 582 m

  Naturreservat

  Bergbetningen, 3,0 km
  Brucebo, 5,9 km
  Galgberget, naturreservat, 1,4 km
  Reveln fågelskyddsområde, 1,6 km

  Platser

  Almedalen, 119 m
  Birgers gränd, 47 m
  Botaniska Trädgården, 391 m
  Dansa, din djävul, 322 m
  Fiskargränd i Visby, 282 m
  Paviljongsplan, 612 m
  Rackarbacken, 657 m
  Salomos stenbrott, 327 m
  Södra hällarna i Visby, 3,1 km
  Åhsbergska hagen, 3,2 km

  Rauk

  Snäckschimpansen, 4,1 km

  Ringmuren

  Dalmanstornet, 486 m
  Ett torn i Östergravar, 423 m
  Fiskarporten, 219 m
  Jungfrutornet, 664 m
  Kajsartornet, 501 m
  Kaponniärerna, 632 m
  Kruttornet - Visby kastal, 246 m
  Kvarntornet, 393 m
  Kärleksporten, 434 m
  Lilla Strandporten, 30 m
  Lübeckerbräschen, 740 m
  Långa Lisa, 685 m
  Murfallet, 608 m
  Mynthuset, 673 m
  Nordergravar, 811 m
  Norderport, 690 m
  Portar i ringmuren, 735 m
  S:t Göransporten, 702 m
  Segeltornet, 624 m
  Sidledes skytte, 487 m
  Silverhättan eller Kames, 745 m
  Skansen Havsfrun, 675 m
  Snäckgärdsporten, 742 m
  Sparbössan, 473 m
  Sprundflaskan, 365 m
  Stor Christin, 457 m
  Storhenrik, Store Henrik, 635 m
  Söderport, 613 m
  Tjärkoket, 412 m
  Valdemarsmuren, 595 m
  Östergravar i Visby, 525 m
  Österport, 387 m

  Ruin

  Allmänt ruiner, 1,6 km
  Drottens ruin, 218 m
  Helgeands kyrkoruin, 447 m
  Ryska kyrkan, 244 m
  S:t Clemens ruin, 371 m
  S:t Göran - kyrkoruin, 1,0 km
  S:t Hans och S:t Pers ruiber, 255 m
  S:t Lars ruin, 183 m
  S:t Mikael, 399 m
  S:t Nicolai ruin, 542 m
  S:t Olof ruin, 311 m
  S:ta Carin ruin, 180 m
  S:ta Gertrud ruin, 514 m
  Solberga Kloster ruin, 845 m
  Visborgs slott, 638 m

  Runor

  Evigt medan världen vakar, 254 m

  Saga

  Carins blomma, 171 m
  Jungfrun i tornet, 664 m
  Karbunkelstenarna, 439 m
  Pilla ett troll i huvudet, 696 m

  Skulptur

  Den återuppståndne i domkyrkan, 334 m
  Jungfru Maria, 334 m
  Klädd i solen i Visby, 261 m
  Markus, evangelisten, 354 m
  Änglavingar, 423 m

  Stränder

  Gustavsvik, 3,0 km
  Norderstrand, 1,6 km
  Snäck, 4,2 km
  Visby havsbad, 302 m

  Träsk

  Svaide vät, 5,6 km

  Visby

  25 juli 2003, 48 m
  De första spåren, 243 m
  Klinten, 342 m
  Stora Torget, 198 m
  Strandgatan, 88 m
  Välkommen till Visby, 281 m

  Färjor

  1,0 km, Destination Gotland

  Visby omnejd stugor

  4 bäddar - Lägenhet
  4 bäddar - Visby. Lägenhet
  5 bäddar - Uthyres
  5 bäddar - Gotlandshus
  6 bäddar - Uthyres


  Se vidare Boendesidan

  1) Hela Gotland? - ang halshuggningarna 1342


  Hej!

  Ni skriver att Visbyrådet betalade ledungslame för hela Gotland. Vilken är källan för detta påstående? Enligt Dick Wase saknas historiska källor som stöder det påståendet.

  Är det inte illa nog att Visbyrådet, i och för sig Gotlands på den tiden mäktigaste lokala instans men ändå formellt underställt Gutnaltinget, fattar ett beslut som rör Gotlands utrikespolitik? Eller hade Visbyrådet mandat att fatta beslut i spörsmål som rörde utrikes relationer?

  Bästa hälsningar
  Claes Wahl

  webmastern kommenterar


  Hej Claes!

  Du har rätt. Strelow skriver:

  "Aar 1342 / er Hermand Switting / oc Johann Moop / begge Borgmester uti Visby / med nogle av Raadet oc Borgare halshugne paa Torfuit / for de havde indgangit oc samtyckt Ledingspenge at udgifuis til Sverrig deris Borgare / ubevist."

  Jag har inte gjort annat än att läst Strelow till detta svar, och utifrån honom har du alldeles rätt.

  Jag tror som bekant inte mycket på Visbys självständighet och makt - det är helt enkelt inte rimligt - och därför har jag nog förhastat mig vad gäller omfattningen av ledungslamen.

  Denna din kommentar får tills vidare fungera som ett varningsmärke för att uppgifterna nog är felaktiga på denna sida och att jag får studera det hela närmare och skriva om sidan vid tillfälle.

  - Tack för din kommentar!

  Bästa hälsningar
  /webmastern

  2) I min bok om 1361

  Hej!

  I "Eldskytten", som är både en deckare och boken om 1361, där beskriver jag halshuggningen i prologen.
  Du kan läsa den under rubriken "Flugor" på sidan Eldskytten.se

  Med vänlig hälsning Anders

  Vill du fråga om, kommentera eller diskutera något på denna sida - klicka här.

  Mer information

  Mer om Historia - för annat se Information