text bild karta   info, a-ö

Fiskhuvudformiga hängen

Gotland | Historia | Utskrift | Mobilsida
Fiskhuvudformiga hängen
Fiskhuvudformiga hängen, foto Bernt Enderborg

Kristna symboler månne


Bilden ovan som kommer från en bildsten, daterad till 700-800 e.Kr, sägs ibland föreställa något slags blot, och kanhända blir det julafton av sådana vad tiden gick, åtminstone ser det så ut. Men ingalunda alla är överens om att det är ett blot man ser, eller ens om det har med mytologi överhuvudtaget att skaffa.

Kiststen från Gotland

En tidig - möjlig - framställning av kristendom återfinns på bildstenen ovan, som tjänat kista innan den grävdes fram. Den är daterad 600-800 e.Kr. ungefär, läs mer om den här. Men att det verkligen är en kristen uppståndelsescen, även om det onekligen ser ut så, är ingalunda allmänt godtaget.

http://kulturarvsdata.se/shm/media/html/305005

Fiskhuvudformiga smycken

På Gotland har man hittat många, det måtte vara hundratals, av vad som kallas fiskhuvudformiga hängen. De förekom redan på vendeltiden och hittas i kvinnogravar, fisken på bilden ovan är dock vikingatida. Dessa smycken är specifikt gotländska.

Först av allt skall sägas att det inte är säkert att hängena verkligen är avsedda att föreställa fiskar. Det finns andra teorier, men att det är någon sorts smycke eller symbol som kvinnor använde är man överens om - en fisk med ett kors på.

Fiskar, Hörsne, Kristen konst

Bilden ovan kommer från Hörsne kyrka och är avsedd att visa att fisken är en kristen, välanvänd symbol (att det är två fiskar i Hörsne är lite krångligare och vi funderar ännu på detta).

Att använda en fisk som symbol för kristendomen sägs har börjat då kristna förföljdes i Romarriket. De kristna var tvingade att skaffa sig ett lösenord för att skilja på vän och fiende. Ordet blev "ichtys" (fisk på grekiska), ty ordets bokstäver är initialer till bekännelsen: "Iesos Christos Theou Yuios Soter", dvs Jesus Kristus, Guds Son, Frälsaren. Kanhända kan vi också säga att kristna romare uppenbarligen hade anledning att smyga med sin kristna tro, och eftersom Gutnaltinget (Gotlands Allting) helt sonika lät bränna ner den först byggda kyrkan på Gotland så kanske också gutar hade anledning att smyga med sin tro när det begav sig.

Att folk använder symboler som smycken är inga konstigheter. Det är förmodligen bara att kika på folk i din omgivning för att få klart för sig att det är vanligt också i dag. Om du nu tar och kikar ordenligt på ett s.k. fiskhuvudformigt hänge så ser kanhända också du en fisk, och därtill ett kors. Här är ett annat från Lye. Men vad tror du, är det en kristen symbol?

Om det är en kristen symbol

Om dessa hängen är kristna symboler så förekom det alltså sådana redan på det vendeltida Gotland (vi föredrar förresten att kalla denna tid kolonisationstid), men det kanhända inte är så märkvärdigt som man tror, se uppståndelsescenen igen, och framåt vikingatiden var de någorlunda vanliga.

Ovanstående innebär inte att jag påstår att hela Gotland var kristet tidigt, som statsreligion antogs nog kristendomen ganska sent på Gotland (Gun Westholm sa t ex vid samtal 2008-11-06 att det finns ingen bevarad del av någon stavkyrka som är äldre än 1098, vilket uträknats medelst dendrokronologi (årsringar på träd), se förresten kyrkornas ålder också). Men om hängena är kristna symboler så har kristendomen ovanligt tidigt nått Gotland, med nordiska mått mätt, och det finner jag inte alls konstigt, rentav troligt, se om Thorvaldr Kodransson på sidan om Marias altare och Gutasagans motsvarande påstående om hur kristendomen kom till Gotland på sidan om den första kyrkan.

Vi påstår alltså att kristendomen kom till Gotland redan under kolonisationstid (vendeltid) och därtill att det dräller av lättförståeliga symboler som bevisar detta.

- Vad tror du? Är dessa smycken kristna symboler? Jag tror att det gott kan vara så, men kom ihåg innan du tar ställning att det handlar om tider flera hundra år före Ansgar besökte Birka.

Vi ska tillägga att Alfred Westholm säger i Fornvännen 1926, "Gotländska kyrkogårdsfynd från brytningstiden mellan hedendom och kristendom", att sådana hängen har hittats i gravar på några kyrkogårdar under övergångstid till kristendom, århundradena runt 1000-talet e.Kr., och att, s 110: "Man har många liknande former från andra håll på Gotland, såväl raka som starkt böjda, men de tyckas ej ha varit använda utanför ön. Möjligen äro de att anse som symboler för kristendomen."

- En fisk med ett kors på, hmm...
/text och foto Bernt Enderborg