text bild karta   info, a-ö

Lokala ordningsstadgan

Gotland | Ordning
title=Fotografi
Lokala ordningsstadgan

Ordningslagen ger kommunerna rätt att utfärda lokala ordningsföreskrifter för offentliga platser.

Dessa sidor innehåller ett sammandrag av stadgan, men tänk på:

§ 26
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av §§5-9, §10, första och andra stycket, §11, §12, första stycket, §13, §14, första och andra stycket, §§15-16, §§18-19, §§21-24 kan dömas till penningböter enligt 3 kap. §22 andra stycket ordningslagen.

- Det kan alltså bli dyrt det där. Vi tar bara med vad som menas med offentlig plats, alkoholförtäringsförbud och hur campingen regleras.
/text Bernt Enderborg

Platsguide

Guteknappen - platsguide

Genom att trycka på en knapp på mobilen med gps får du gudning. Står du t ex nära en kyrka får du information om kyrkan och en lista på vad som finns i närheten.

Platsguiden fungerar förstås bara när du är på Gotland. Mobilanpassat finns på Visit Hemse - klicka på hjärtanet.


Se vidare Boendesidan