text bild karta   info, a-ö

Mattsarve änge

Gotland | Hörsne socken | Ängen | Utskrift | Mobilsida
Mattsarve änge
Mattsarve änge, foto Bernt Enderborg
Änget besöktes den 14 mars 2012 varför det inte stod i sin prakt - vi får svänga förbi om någon månad - men i stället såg man de många kämpgravarna desto bättre. Kämpgravar är vad vi på Gotland kallar de många forntida husgrunderna övergivna vid århundradena efter Kristus som finns på Gotland, uppemot 2.000 är kända och förmodligen har lika många odlats bort.

Mattsarve änge, Hörse, Gotland

Informationsskylten tror att det har funnits ett par gårdar i det nuvarande änget, fyra kämpgravar är väl synliga, den på bilden ovan är cirka 30 meter lång.

Mattsarve äng, stavgard, Gotland

Samma kämpgrav som ovan fast från andra hållet. Det sägs på skylten att platsen också är känd som Stavgard, ett ord som dessvärre står nämnt i Gutasagan där det sägs att man hade något religiöst hyss sig för vid stavgårdarna. Det står: "Troþu menn a hult. oc a hauga. wi. oc. stafgarþa. oc a haiþin guþ."

Mattsarve äng, Hörse, Gotland

Det finns emellertid gott om stavgardar på Gotland, vilka nog inte alls var objekt för de hedna gutarnas tro utan en byggnadsstil, se t ex Sojvide, men informationsskylten drar till med att förfäderna nog hade stavar/stolpar "vid vilka man kan ha offrat." Gutasagan som citerades ovan säger nog inte att männen trodde på "hult och högar, vi och stavgårdar" utan att tron utövades vid dem, t ex genom att man på vikingatiden hedrade förfäderna med mat och dryck med en utflykt i ett vackert änge såsom Mattsarve, alldeles som vi kan sägas göra än i dag då vi har picnic i något av de hundratals ängar som fortfarande finns på Gotland (i många av dessa ängar finns förresten kämpgravar/stavgardar).

Mattsarve äng, Hörse, Gotland

80% av alla i Sverige upphittade romerska silverdenarer från århundradena efter Kristus har hittats på Gotland. Och det var folket i som bodde i dessa kämpgravar som bedrev den handel som resulterade i detta, förmodligen har det med goternas vandringar att göra men går inte att bevisa, se Goter och gutar.

Kämpgravsbygderna övergavs av någon anledning omkring 500 e.Kr., och som en händelse började gutarna ungefär vid den här tiden anlägga kolonier runt omkring Östersjön, se Gutarnas kolonier - vendeltiden. Förmodligen hänger uppkomsten av kämpgravarna och järnhantering/silverinflöde samman på något sätt, alldeles som övergivandet och koloniseringen förmodligen också gör det.
/text och foto Bernt Enderborg

Platsguide

Guteknappen - platsguide

Genom att trycka på en knapp på mobilen med gps får du gudning. Står du t ex nära en kyrka får du information om kyrkan och en lista på vad som finns i närheten.

Platsguiden fungerar förstås bara när du är på Gotland. Mobilanpassat finns på Visit Hemse - klicka på hjärtanet.

I närheten - fågelvägen


Stugor östra Gotland

2 bäddar - Solstugan Alskog
2 bäddar - Rum i Sjonhem
4 bäddar - Kalkstenshuset Alskog
4 bäddar - Lövängen
4 bäddar - Bulhus 1
4 bäddar - Bulhus 2
4 bäddar - Campingstuga
4 bäddar - Combistuga
4 bäddar - Präriehuset
4 bäddar - Rum i Sjonhem
4 bäddar - kalkstenshus
5 bäddar - Familjestuga 1
5 bäddar - Familjestuga 2
6 bäddar - Ljugarn
6 bäddar - Flygeln
6 bäddar - Nunneborgen
12 bäddar - Prästgården


Se vidare Boendesidan