text bild karta   info, a-ö

En bildsten

Gotland | Bildsten | Utskrift | Mobilsida
En bildsten
En bildsten, foto Bernt Enderborg

Denna bildsten från Lärbro och 800-talets Gotland är en kopia som vi inte får tala om var den står, originalstenen är därtill kulturtjuvad till Stockholm, som inte har så här fantastiska fjädrar


Det finns förvisso mängder med fornlämningar på intressanta och vackra platser. Bildstenen ovan är en kopia ty originalet är ivägsläpat och står nu på Historiska museet i Stockholm.Kopian står resligt på en gammal gravbacke ty den är över två meter, daterad till 700-talet."Gav örnen föda" står att läsa i den isländska saga-litteraturen, om jag minns rätt, och måhända är detta vad du ser på bilden ovan.
/text och foto Bernt Enderborg

Länk: http://www.guteinfo.com?id=2850


Se vidare Boendesidan

1) Denna sten i Chicago?

Är det den här kopian som nu 2015 är med i vikingautställningen på
Field museum i Chicago? Eller har de skickat originalet.
Min dotter har fotat den där på plats.
Undrat av Åke Löfqvist.

webmaster kommenterar

Hej Åke!

Jag vet inte vilken sten de har skickat till Chicago, men jag tror inte att det var den kopia som visas på bilden.

Det vore roligt att få veta vad som sägs om denna sten, ty de används ibland till att förklara allt möjligt som inte har med Gotland att göra, och det är trist.

- Tack för din fråga i alla fall!

/bernt

Vill du fråga om, kommentera eller diskutera något på denna sida - klicka här.

Mer information

Mer om Bildsten - för annat se Information