text bild karta   info, a-ö
Information
Smidiga Gotland
På kommunens sida om Smidiga Gotland (se länkar till höger) sägs att kommunen vill bli bättre på att ge service till öns företagare.

Syftet med Smidiga Gotland, ett nätverk inom kommunen, är att utveckla och samordna kommunens företagsservice. Övergripande mål är att underlätta för tillväxt och sysselsättning.

En viktig del i detta kommunens åtagande är det åtgärdsprogram om 14 punkter som antogs i april 2006. I detta åtgärdsprogram behandlas:

Åtgärder för ökad tillgänglighet och kortare handläggningstider:
- Förstärkning av lotsfunktion
- Tjänstegarantier
- Kundtjänst för klagomål och förslagshantering
- Samhällsbyggarnas hus

Åtgärder för förbättrad kommunikation och information:
- Information om insatser
- Beskrivning av ”typärenden”
- Företagsanpassat informationsmaterial
- Information kring konkurrensutsättning

Åtgärder för att förbättra bemötande av företag:
- Utbildning i bemötande för förvaltningarna
- Program för utbyte av erfarenheter
- Förbättringsrutiner för upphandling

Övriga åtgärder:
- Tydliggöra gränserna mellan kommunen och andra offentliga myndigheter på Gotland

/text och foto Bernt Enderborg
Länkar
Gotlands kommun
Företagslots a-ö
Smidiga Gotland

Länktips
Kontakta Närinslivsenheten