text bild karta   info, a-ö

Bildsten inmurad i Bro kyrka

Gotland | Bro socken | Bildsten | Utskrift | Mobilsida
Bildsten inmurad i Bro kyrka
Bildsten inmurad i Bro kyrka, foto Bernt Enderborg

Bildstenen från 400-talet i Bro medeltida kyrka på Gotland är nog tagen från ett gravfält i trakterna då kyrkan byggdes om


De flesta fynd av bildstenar har faktiskt gjorts i kyrkor. Enligt mitt tycke så är det överraskande, ty många rösen, skeppssättningar, kämpgravar har man sparat genom årtusendena men bildstenarna, som är Nordens enda forntida monumentalkonst, har man farit fram med hårdhänt. Kanske kyrkan inte tyckte att de hade rätt symboler på nåt sätt, dvs de framhävde avgudadyrkan, eller så var folk inte så noga utan byggde med vad som fanns för handen (de kristna kyrkorna är ofta byggda uppå gamla begravningsplatser, mötesplatser och liknande).

Bildsten i BroBildstenen ovan som sitter inmurad i södra långväggen på Bro medeltida kyrka är lätt att se för envar som stannar till en liten stund. Här har vi vridit den rätt, den ligger egentligen, så att det skall bli lättare att se. Bildstenen är från 400-talet men har huggits rektangulär för att passa - den har haft formen av en stående yxa.

Hur många bildstenar det ännu finns inmurade i kyrkorna är det ingen som vet, hur många som är inmurade i ladugårdar, boningshus osv är det inte heller någon som vet. Omkring 550 bildstenar har man funnit fram till i dag, se Översikten.

Somliga påstår att det är solsymboler på bildstenen ovan och att 400-talets gutar förmodligen dyrkade solen på något sätt. Men det är det ingen som är överens om, varför man med gott samvete kan skriva att vi inte vet vad vi ser. Förutom längst ner på stenen, ty alla ser att det är en båt. Men seglet som visas på så gott som alla senare tidsåldrars bildstenar lyser med sin frånvaro, gott om åror däremot, se också Båt med likadana ändar.

Experter påstår att man av detta kan utläsa något om gutarnas sjöfararkunskaper men varför man skulle ha segel på en båt som befraktar döda till dödsriket är svårt att veta. Är det inte blåsigt på väg till paradiset månne?

Eller kan det vara Charons färja vi ser? Han ror.
/text och foto Bernt Enderborg
Bro socken

Bildsten inmurad i Bro kyrka

.

Bro socken

är markerad på kartan, klicka och socknen med utflyktsmål visas.

Mer info

Här finns mer om Bildsten.

Länk: http://www.guteinfo.com?id=2813

Stugor norra Gotland

3 bäddar - lägenhet
4 bäddar - lägenheter
4 bäddar - 4-bädd
4 bäddar - Parstuga
5 bäddar - 5-bädd
6 bäddar - lägenheter
6 bäddar - 6-bädd
6 bäddar - Parhus 6 bädd
8 bäddar - Parhus 8 bädd


Se vidare Boendesidan