text bild karta   info, a-ö

Visbjerg ting

Gotland | Garda socken | Historia‬ | Utskrift | Mobilsida
Visbjerg ting
Visbjerg ting, foto Bernt Enderborg

Ett magiskt område i Garde socken med bl a tingshög, trojaborg och offerkälla


De gamla knotiga backarna ute i Garde har hyst folk långliga tider. Tingshögen från bronsålder ligger uppe på Visbjerg, varifrån utsikten över dalen ända upp till Lau är magnifik. För folk som är vana vid fjäll och riktigt höga berg, bör vi kanske påminna om att det är en gotländsk utsikt.

Visbjerg, bronsåldersröse i Garde socken på Gotland

Framför tingshögen ligger en trojaborg, bakom ligger några forntida gravar, öster om backen ligger en gammal offerkälla och det finns slipskåror i hällen och sydöst om tingshögen ligger Gotlands skönaste änge med en kämpgrav och stainvastar i grönskan. Ännu i dag firar gardborna Valborg på backen och skrämmer otyg åt Häcklefjäll till.

Socken Garde har nog namn efter att det fanns gårdar där - översatt kan det tänkas betyda gårdarna eller så. Från Visbjerg kan man i princip se tre stora gårdskomplex, som alla emellertid övergavs några hundra år efter Kristus. En gård ligger ner i änget, en annan österut i Juves änge och den tredje återfinns söderöver i änget bakom Bolarve upp mot Garde, Stavgard kallas området i gamla handlingar. Det rör sig sammanlagt om en 10-15 övergivna hus.

, Visbjerg, stenröse i Garde, Gotland

Ibland läser man i svenska läroböcker att högar som ovanstående inte finns på Gotland. Det är väl inte riktigt sant, ehuru några mängder sådana här fornhistoriska gravkullar inte finns. En till ligger i alla fall i Elleskogen, en liten kilometer bort, en annan i Norrlanda, Bjärs hög, och en plattare variant finns vid Lejstu roir.

Gutarna byggde inte sina gravmonument av jord, grus eller sand utan av sten, och av sådana finns det tusentals, se Stenrösen på Gotland, en översikt.

I förbigående kan vi tillägga att nutiden satt upp en pedagogisk skylt på vilken platsen kallas "Majbacken", och det måtte väl beror på att det bara är Visby som får vara ett "vi" på Gotland. Det kan ju inte få finnas ett ställe som faktiskt heter "Offerberget" när Visby finns, se Gutasagan.
/text och foto Bernt Enderborg

Platsguide

Guteknappen - platsguide

Genom att trycka på en knapp på mobilen med gps får du gudning. Står du t ex nära en kyrka får du information om kyrkan och en lista på vad som finns i närheten.

Platsguiden fungerar förstås bara när du är på Gotland. Mobilanpassat finns på Visit Hemse - klicka på hjärtanet.

I närheten - fågelvägen

Artiklar

Bieffekten, 2,2 km
Ormkvinnans barn 2006, 6,5 km
På vandring i Garde den 24/7-2003, 324 m

Evenemang

Motormarknad & Loppis, 1,3 km

Fiskeläge

Tutens eller Masrebodar fiskeläge, 3,9 km

Fornborgar

Botvidebackar - Walbierg, 3,6 km

Historia

1100-talstaket i Garde kyrka, 1,4 km
Anckarströms änka, 468 m
En sojde i Garde, 3,2 km
God Gardesten, 3,1 km
Kalkstensbrytning i Garde, 1,4 km
Kyrkan som står barfota, 1,4 km
Lite mer om Garde kyrka, 1,4 km
Medeltida gårdsport i Garde, 1,4 km
Offerkast av sten, 3,4 km
Portklappen i Alskog, 2,0 km
Visbjerg - promenadguiden, 94 m

Kastaler

Lau kastal, 3,8 km

Kuriosa

Västra kyrkogårdsmuren i Lau, 3,8 km

Kyrka

Alskog kyrka, 2,0 km
Garde kyrka, 1,4 km
Lau kyrka, 3,9 km

Kåseri

Nog ser det ut som, 1,4 km

Kämpgravar

Graips hus, 1,5 km
Käldänge, 368 m
Kämpgravar i Juves änge, 1,2 km

Magiska Gotland

Hur mycket magi tål du, 213 m
Några bilder på Lau, 3,3 km
Vinter i världens vackraste land, 4,7 km
Älvorna dansar, 3,5 km

Målningar

Alskogaren - glasmålare, 2,0 km
Aposteln Petrus i Lau, 3,9 km
Boris och Gleb, 1,4 km
Den unge Jesus, 3,9 km
Mariabilder - Maria med skyddsmantel, 2,0 km

Naturreservat

Bosarve naturskog, 3,6 km
Ollajvs naturreservat, 4,0 km

Platser

Godugn - stenåldersgrotta, 3,8 km
Lau käldu, 4,1 km
Visbjerg, 33 m

Runor

En av våra kyrkor, 1,4 km

Saga

Fålltare fylling, 2,0 km

Skeppssättningar

Gålrum gravfält, 3,3 km
Bandeläins täppu, 3,0 km
Liffrideskeppen, 5,6 km
Skeppssättningar vid Digerrojr, 2,0 km

Skulptur

Altartavlan i Lau kyrka, 3,9 km
Globus, stenkonstnär, 2,0 km
Josefs första dröm, 2,0 km
Medeltida föreställningar, 3,8 km
Triumfkrucifixet i Lau, 3,9 km
Tvivlaren i Lau, 3,9 km

Socken

Alskog, 2,0 km

Stenrösen

Digerrojr, 2,0 km
Dikkarehagens röse, 3,4 km

Stränder

Lausviken, 3,9 km

Ängen

Käldänge, 293 m

Stugor östra Gotland

2 bäddar - Solstugan Alskog
2 bäddar - Rum i Sjonhem
4 bäddar - Kalkstenshuset Alskog
4 bäddar - Lövängen
4 bäddar - Bulhus 1
4 bäddar - Bulhus 2
4 bäddar - Campingstuga
4 bäddar - Combistuga
4 bäddar - Präriehuset
4 bäddar - Rum i Sjonhem
4 bäddar - kalkstenshus
5 bäddar - Familjestuga 1
5 bäddar - Familjestuga 2
6 bäddar - Ljugarn
6 bäddar - Flygeln
6 bäddar - Nunneborgen
12 bäddar - Prästgården


Se vidare Boendesidan