text bild karta   info, a-ö

Öja kastal

Gotland | Öja socken | Kastaler | Utskrift | Mobilsida
Öja kastal
Öja kastal, foto Bernt Enderborg

En försvarsanläggning som nästan är vikingatida


Alldeles nordöst om Öja kyrka ligger på en åkerlapp det som finns kvar av den runda kastalen, som antas vara äldre än kyrkan.

Öja kastal, Gotland

Murarna är på sina ställen fyra meter breda, se trappan inuti muren. Den konserverades på 1940-talet och är möjlig att besöka. Obs att åkern som kastalen ligger på är växande gröda.

Öja kastal, Gotland

Öja kastal har varit betydligt högre, men hur många våningar finns inga uppgifter om. Det kan nämnas att då Linné gjorde sin Gotländska resa 1741 så noterade han att det fanns ruiner efter medeltida hus lite överallt på Storsudret, som denna del av Gotland kallas, men materialet i de flesta av dessa har återanvänts till annat.

Ungefär 7 km fågelvägen söder om Öja kastal ligger Hamra kastal, som är från mitten av 1000-talet. Lär mer om kastaler i vår Guide.
/text och foto Bernt Enderborg

Stugor södra Gotland

2 bäddar - Halor 2


Se vidare Boendesidan