text bild karta   info, a-ö

Gutarnas Aifur

Gotland | Runor | Utskrift | Mobilsida
Gutarnas Aifur
Gutarnas Aifur, foto Bernt Enderborg
I sju lodräta rader mellan åtta ramlinjer nerifrån och upp meddelar runorna på Pilgårdsstenen från Boge att:

"biarfaa : statu : sis- stain
hakbiarn : bruþr
ruþuisl : austain : imuar
is af(a) : st(ai)n : stata : aft : raf(a)
sud(þ) fur(i) ru-s(t)aini : kua(m)u
uiti aifur : uifil
--uþ u m"

Detta anses betyda:

"Bjärt målad uppställde denna sten Hegbjarn och hans bröder Rodvisl, Oystain och Edmund som hava uppställt stenar till minne av Ravn söder om Rufstain. De kommo långt i Aifur. Vivil befallde."

Det är en spännande text. Men hur översättarna får det till att det är Hagbjarn och bröderna som har ställt upp Pilgårdsstenen är inte gott att begripa när det står att Hagbjarn har ställt upp denna sten, bröderna hade ställt upp en sten söder om Rufstain. Det står förresten "ru-staini" i runorna och eftersom det är bestämd form bör det översättas med "Rufstenen" i stället för "Rufstain". Mer om tolkningen senare, först lite vad som kallas fakta.

Det antas att stenen är från slutet av 900-talet beroende bl a på att det används skiljetecken mellan orden. Tolkningen av stenen är man någorlunda överens om, det finns dock avvikande meningar, men riktigt vad som har hänt är inte säkert.

Att den beskriver en färd på Dnjepr förefaller dock klart. Någon gång mellan år 948 och 952 skrevs en bok för den bysantiske kejsaren Konstantin Porphyrogenetos vid namn De Imperio Adminstrando, som innehåller ett avsnitt om "hur ruserna kommer med sina stockbåtar från rusernas land till Konstantinopel" vari sägs att det största äventyret på floden Dnjepr mellan Kiev och Konstantinopel var sju forsar vid nordiska namn: Essupi, Ulvorsi, Galandri, Aifur, Barufors, Leanti och Strukun. De olika namnen sägs i tur och ordning betyda: sov inte, holmfors, ringande, alltid farlig, varufors, leende och struken.

I ovannämnda bok står också att innan ruserna gav sig iväg från Kiev, som också kallas Sambatas, där de samlades, så köpte de inhemska stockbåtar för färden till Konstantinopel. I förbigående kan vi påpeka att så gott som varenda gute, kanske varje svensk också, direkt förstår vad som menas med namnet Sambatas (vi påstår därtill att ruser är detsamma som gutar, se Boris och Gleb sid 2).

På bildstenen ovan står orden Aifur och Rufstain samtidigt. Det första ordet Aifur var rusernas namn på den fjärde forsen, på slaviska benämnd Neasit, och det andra ordet är nog en del av forsen, den första tröskeln, vid slaviskt namn Rvanyj Kamen (den rivna, söndersprängda stenen - bestämd form).

Nuförtin återfinns forsarna under nästan 40 meter vatten eftersom det skapades en konstgjord sjö för vattenkraftverket Dnjeproges skull, byggstart 1927.Historikern Dick Wase noterar
En liten notis om Pilgårdsstenen (som ligger till grund för min roman "Utfärden"). Att man tolkar namnet "Hakbiarn" som Hegbjörn är fullständigt uppåt väggarna! Namnet är HAGBJÖRN, med samma förled (hagu=hage, inhägnad) som i ortsnamnet Hablingbo (= Hagbardlingabo, kommet av namnet Hagbard - som ju är känd som seriefigur också), varför jag har låtit Hagbjörn vara "hagbardling" i romanen. Att man rent rutinmässigt låtit namnet bli "Hegbjörn" är bara för att så många namn på "heg" (hägg) finns belagda (Hegwald, Hegwid m fl). Dessutom kan jag inte förstå varför man tolkar "bruþr" som bröderna. Broder kan ju också vara singular form. Hagbarn är alltså - menar jag - brodern, med namn som alittererar till Ravn (som egentligen är Hrafn = korp). Hroþvisl, Austain och Emund (inte Edmund) är alltså deltagare jämte bröderna Hrafn och Hagbjörn. Vem var då Vifill? Han befallde någonting, men jag betvivlar att han befallde över färden. Jag tror han befallde över den sten som också restes på Gotland. Han var kanske också befryndad med Hrafn och önskade en sten efter honom också på ön, något som var onödigt för Hagbjörn, Hroþvisl, Austain och Emund, som ju redan rest sten. (Hroþvisl är sannolikt också samme man som senare reser stenar över sina tre söner i Sjonhem). I romanen har jag gjort Vifill till Hrafns halvbroder på modersidan. Texten anser jag alltså bör tolkas:

Bjärtmålad står denna sten
Hagbjörn brodern
(H)roþvisl, Austain, Emun(d)R
har ställt sten efter (H)rafn
söder om Rufstain. Kom
vida i Aiforr. Vifill
befallde [denna sten].

Vem eller vilka kom vida i Aiforr? Jag menar, att det inte kan vara skeppet med besättningen. Att säga så vore ju att indirekt uttrycka ett misslyckande. Man kom bara till Aiforr! Varför skulle man annars nämna forsen? Nej, "kom vida i Aiforr" måste syfta på Hrafn. Han kom vida i Aiforr, där han alltså torde ha drunknat av någon anledning. Kanske syftar det på en heroisk kamp mot forsen för att överleva? Jag har gjort det till att han drunknar under en simtävlan.
/Dick Wase

När jag ser på min egen text så visar det sig att jag skriver Hagbjarn i stället för Hegbjarn utan att jag kanske riktigt har tänkt på det hela. Det står ju Hagbjarn i runorna, varför i himmelens namn skulle han ha hetat Hegbjarn, som det sägs i den officiella översättningen?

Wase menar att Hagbjarn är en bror till Ravn. Det tror inte jag. Jag tror att han var Ravns farsa, varför han ville hedra sin son också på Gotland trots att hans bröder redan hade gjort det nere vid Rufstain. Därför läser jag texten som följer:

Bjärt målad uppställde denna sten Hagbjarn.
Bröderna (H)roþvisl, Austain, Emun(d)R
har rest en sten efter Ravn
söder om Rufstain. Kom vida i Aifur.
Vivill befallde.

En kort dramatisering blir då att Hagbjarns son, Ravn, hade följt med sina farbröder på handelsresa men av någon anledning mist livet. Farbröderna tvingades komma hem till sin bror och meddela honom att hans son hade omkommit. Hagbjarn reser en bjärt målad sten över Ravn och låter, antingen för att ge Ravn större "ära" eller säga att hans bröder var klantskallar, meddela att en sten över Ravn var rest också nere vid Rufstain i Aifur.
/text och foto Bernt Enderborg

Platsguide

Guteknappen - platsguide

Genom att trycka på en knapp på mobilen med gps får du gudning. Står du t ex nära en kyrka får du information om kyrkan och en lista på vad som finns i närheten.

Platsguiden fungerar förstås bara när du är på Gotland. Mobilanpassat finns på Visit Hemse - klicka på hjärtanet.

I närheten - fågelvägen

Almedalsveckan

Almedalsveckan 2006, 1,5 km
Almedalsveckan 2009, 1,5 km
Almedalsveckan 2010, 1,5 km
Almedalsveckan 2012, 1,6 km
Almedalsveckan 2014, 1,5 km
Haro - tid för barnen - föräldraupproret!, 1,5 km

Artiklar

Demonstrationen för vägpris 2012, 1,1 km
Företagardagen 8/11 2007, 1,4 km
Invigningsgala Gotland pride 2013, 1,4 km
Kultur i natten, 1,5 km
Kulturting 2007, 1,4 km
Livrädda Östersjön 2006 - artisterna, 1,2 km
Mal- eller slungstenar, 0 m
Maskeraden 2010, 1,4 km
S:ta Gertrud, 2,1 km
Stora Torget den 29 april 2007, 1,8 km
Sveriges största sevärdhet - ringmuren, 2,2 km
Tullar vid portarna, 1,9 km
Vattendagen 2015, 1,5 km
Vi skämmer ut oss, 0 m
Vi såg Street theatre Pinezka på Östertorg, 2,1 km
Visby Ladies svenska mästare i basket 2005, 2,2 km
Visbydagen 2011, 2,2 km
Återställ hålen, 2,0 km
Öppen ruin, 1,8 km

Bilder

Hertik Erik, 1,9 km
Jolly Roger, 1,3 km
Kalkugnar, 2,6 km
Massor av kärlek, 1,7 km
Svärdet i stenen, 2,0 km
Sånt här är tråkigt att läsa, 2,2 km
Var är medeltiden, 1,7 km
Vinter i Visby, 1,8 km
Väktargång | Ringmuren, 2,0 km

Fakta

Ringmuren fick tre stjärnor, 1,7 km

Fiskeläge

Flundreviken fiskeläge, 4,6 km

Flora

De blommande trädens glada tankar, 1,7 km

Guide

Gatuvalven i Visby, 0 m

Hamnar

Visby hamn, 1,3 km

Historia

1353 - ett brev från rådmännen i Visby, 1,4 km
1361 - massgravar på Solens berg, 2,1 km
Brandskattningen av Visby 1361, 1,6 km
Elvatusen jungfrur, 2,0 km
En kalkugn från 1200-talet, 0 m
En stor katastrof 1566, 1,9 km
Ett skott i tornet, 1,9 km
Galgberget, 2,8 km
Gråbröder - Franciskaner, 1,8 km
Halshuggningen 1342, 1,6 km
Henrik Lejonet, 1,9 km
In Gothlandia et Mari spes mea, 1,3 km
Infördes tull till Visby 1288, 1,9 km
Kristi riddares gård på riddarnas ö, 2,0 km
Mariaprocessionen, 1,9 km
Petrus de Dacia - Sveriges första författare, 2,0 km
S:t Augustinus och S:t Nicolai, 0 m
Skampålen på Klinttorget, 2,0 km
Snäckskogen i Boge, 0 m
Stadens blomstring, 1,7 km
Sören Norby, 1,4 km
Sören Norby slår bondekungen, 1,3 km
Två hundra hästar med folk av bönderna anno 1523, 1,6 km
Vad sa Petrus de Dacia 1288, 2,0 km
Vann Visby kriget 1288, ingrep Magnus Ladulås , 1,6 km
Varför kyrkan i Wi inte brändes, 0 m
Varför ruinerades Visby, 1,8 km
Visby hyllar Olof Håkansson och förlåter medhjälparna, 1,8 km
Visby lades i aska 1362, 1,7 km
Visby stadslag, 1,6 km
Visby under medeltiden, 1,6 km
Visby under stenåldern, 2,0 km
Visby underkastelsebrev, 1,6 km
Visbys storhet under medeltiden, 1,6 km
Världsarvet Visby, 1,6 km

Konst

Anna Nyberg - A story to be told, 1,7 km
Vi på muren, en gobeläng om 1361, 1,5 km

Kultur

Almedalsbiblioteket - bokmässa Gotland, 1,4 km

Kuriosa

Bödelsstugan står kvar, 2,1 km
Djävulens spik, 2,0 km
Fan i helvete, 2,0 km
Gåtfull inskrift vid S:ta Carin, 1,8 km
Jacob av Charra, 2,0 km
Kanonen vid Wallers plats, 1,8 km
Norra stigluckan vid Visby domkyrka, 0 m

Kyrka

Visby domkyrka - S:ta Maria, 1,9 km
Vårdklockans kyrka, 1,8 km

Kåseri

Den 6 juni 2002, 1,3 km
Elda på, 1,8 km
Försköna Visby, 1,9 km
Gutavallen - vad menas, 2,0 km
Jättesnygga brudar, 1,4 km
Kruttornets finesser, 1,6 km
Kärleksstigen, Hälsans stig, 2,8 km
Nordiska naturväsen, 1,9 km
Nåt att titta på, 1,8 km
Ringmurskaries, 1,9 km
Strandpromenaden, 1,6 km
Visby 10 juni 2015, 1,8 km

Magiska Gotland

Barflickor på Effes, 1,7 km
Dei jär ret vackat, 1,9 km
Domkyrkoberget i Visby, 2,0 km
En helt vanlig kväll, 1,6 km
En sommarbild, 1,9 km
Ett andningshål - Botaniska trädgården, 1,7 km
Förlova dig på Gotland, 1,8 km
Gotland året runt, 1,8 km
Krumelurer i Botaniska Trädgården, 1,8 km
Under putsen, 1,6 km
Åttahundra år gammal skugga, 1,6 km

Medeltida hus

Burmeisterska huset, 1,5 km
Clematishuset, 1,6 km
Donnerska huset, 1,5 km
Engeströmska huset i Visby, 1,8 km
Huset med målningarna, 1,7 km
Johan Målares hus, 1,9 km
Liljehornska huset, 1,6 km
Tjärkoket, 1,8 km
Vinhuset, rådhuset på Rolandstorget, 1,6 km

Medeltidsveckan

Danska pannkakor på Medeltidsveckan, 2,0 km
En promenad på Medeltidsveckan den 6 augusti 2003, 1,9 km
Medeltidsveckan 2005 - några bilder, 1,9 km
Medeltidsveckan 2006, 1,9 km
Medeltidsveckan 2006 - några bilder, 1,9 km
Medeltidsveckan 2008, 3 - 10 augusti, 2,0 km
Medeltidsveckan 2010, 1,9 km
Medeltidsveckan 2012, 1,9 km
Medeltidsveckan 2013, 2,0 km
Medeltidsveckans skådespel, 1,9 km

Naturreservat

Bergbetningen, 4,3 km
Galgberget, naturreservat, 2,8 km
Högklint, 5,7 km
Reveln fågelskyddsområde, 0 m

Platser

Almedalen, 1,5 km
Birgers gränd, 1,6 km
Botaniska Trädgården, 1,8 km
Dansa, din djävul, 1,9 km
Fiskargränd i Visby, 1,7 km
Paviljongsplan, 1,9 km
Rackarbacken, 2,2 km
Salomos stenbrott, 1,9 km
Södra hällarna i Visby, 2,4 km
Åhsbergska hagen, 4,4 km

Rauk

Snäckschimpansen, 5,2 km

Ringmuren

Dalmanstornet, 2,1 km
Ett torn i Östergravar, 2,0 km
Fiskarporten, 1,6 km
Jungfrutornet, 1,9 km
Kajsartornet, 1,7 km
Kaponniärerna, 2,2 km
Kruttornet - Visby kastal, 1,6 km
Kvarntornet, 1,9 km
Kärleksporten, 1,7 km
Lilla Strandporten, 1,6 km
Lübeckerbräschen, 2,0 km
Långa Lisa, 2,1 km
Murfallet, 1,9 km
Mynthuset, 2,2 km
Nordergravar, 2,2 km
Norderport, 2,2 km
Portar i ringmuren, 2,0 km
S:t Göransporten, 2,1 km
Segeltornet, 1,3 km
Sidledes skytte, 2,1 km
Silverhättan eller Kames, 2,0 km
Skansen Havsfrun, 1,4 km
Snäckgärdsporten, 2,0 km
Sparbössan, 2,1 km
Sprundflaskan, 1,7 km
Stor Christin, 1,8 km
Storhenrik, Store Henrik, 1,5 km
Söderport, 1,6 km
Tjärkoket, 1,8 km
Valdemarsmuren, 1,7 km
Östergravar i Visby, 2,1 km
Österport, 2,0 km

Ruin

Allmänt ruiner, 0 m
Drottens ruin, 1,8 km
Helgeands kyrkoruin, 2,0 km
Ryska kyrkan, 1,9 km
S:t Clemens ruin, 1,8 km
S:t Göran - kyrkoruin, 2,4 km
S:t Hans och S:t Pers ruiber, 1,6 km
S:t Lars ruin, 1,8 km
S:t Mikael, 1,8 km
S:t Nicolai ruin, 2,0 km
S:t Olof ruin, 1,7 km
S:ta Carin ruin, 1,8 km
S:ta Gertrud ruin, 2,0 km
Solberga Kloster ruin, 2,1 km
Visborgs slott, 1,3 km

Runor

Evigt medan världen vakar, 1,6 km

Saga

Carins blomma, 1,8 km
Jungfrun i tornet, 1,9 km
Karbunkelstenarna, 1,9 km
Pilla ett troll i huvudet, 1,5 km

Skulptur

Den återuppståndne i domkyrkan, 1,9 km
Jungfru Maria, 1,9 km
Klädd i solen i Visby, 1,8 km
Markus, evangelisten, 1,9 km
Änglavingar, 2,0 km

Stränder

Fridhem, 5,2 km
Gustavsvik, 4,2 km
Norderstrand, 2,8 km
Snäck, 5,3 km
Visby havsbad, 1,3 km

Visby

25 juli 2003, 1,6 km
De första spåren, 1,9 km
Klinten, 2,0 km
Stora Torget, 1,8 km
Strandgatan, 1,6 km
Välkommen till Visby, 1,4 km

Färjor

1,1 km, Destination Gotland

Kulturevenemang på Gotland


 

2024

 

april

15Kulturhistoriska promenader »
Gotlands Folkhögskola, Hemse »
Hemse biblioteket evenemang »
Hemse hembygdsförening »
Sudrets pastorat »
Valborgsmässoafton »
Valborg »
Medeltidskyrkorna öppnar »
Motormarknad & Loppis »
Kristi himmelfärdsdag »
Handduksdagen, kultur »
Pingstdagen »
Mors dag »
Motorhistoriska fordonsdagen »
Nationaldagen »
Trädgårdsveckan »
Midsommardagen »
Hemsedagen »
Barnkörveckan »
Stångaspelen »
Fårösunds marknad »
Russpremiering »
Slite marknad »
Summaratingg »
Havdhem marknad »
Kräklingbo marknad »
Kulturarvets dag »
Medeltidskyrkorna stänger »
Fårönatta »
Klinte marknad »
Hemse torgdag »
Höstlov, läslov på Gotland »
Alla helgons dag »
Fars dag »
Internationella dagen »
Skyltsöndag på Hemse »
Mulde World Cup »
Kramens dag »
Buldardagen »
Internationella kvinnodagen »
Skaparfestivalen, inställt t.v. »
Rocka sockorna »
Världsvattendagen »
Vattensågning i Hejde - inställd »
Påskdagen »
Bokmässa, inställt t.v. »Se vidare Boendesidan