text bild karta   info, a-ö

Härdarve

Gotland | Eke socken | Stenrösen
Härdarve,
Härdarve , foto Bernt Enderborg

Detta röse finns med i informationen för att man ser det från den vackra vägen och det ligger i den storröserikaste området på Gotland - omkring 400 störrösen finns det


Längs kusten från Rone ner till Grötlingbo är det särskilt gott om stenrösen, dvs jättelika byggnader från bronsåldern. Röset som ligger bakom gården Härdarve är inte det största men man ser det när man kör vägen mellan Rone och Havdhem.

För den som tar sig ner till sjön (havet) vid denna kuststräcka så är det lätt att se att bronsåldersfolket haft gott om byggmaterial, se t ex Langgård i Rone som är lätt att ta sig till - marken är helt enkelt prickig av stenbumlingar som förresten inte kommer från Gotlands berggrund, se flytande järn.

En och annan kanske reagerade när jag skrev att det är frågan om byggnader från bronsåldern, men så är det allt. Av någon konstig anledning är stenrösena ganska lite undersökta men för den som önskar förvissa sig om att påstående är riktigt kan åka till Lärbro och ta sig en funderare vid storröset där.


För den som har ögonen med sig så kan du på samma vägsträcka också se detta röse, som ligger alldeles i skogsbrynet vid Änggårde. Även för den som tror att allting har hänt i Visby är det lätt att se att Gotland har haft någon slags storhetstid under bronsåldern. Och eftersom stenrösena oftast ligger vid den dåtida stranden så kan man undra om man inte ville meddela sjöfarare något. Det är förresten silosarna vid Ronehamn du ser till höger på bilden ovan.
/text och foto Bernt Enderborg

Eke socken

Vägbeskrivning


Eke socken är gulmarkerad på kartan, klicka och socknen med utflyktsmål visas.

Mer info

Här finns mer om Stenrösen.

Stugor södra Gotland

2 bäddar - Halor 2


Se vidare Boendesidan