text bild karta   info, a-ö

Bollplanket - kulturarvet

Gotland | Garda socken | Kåseri | Utskrift | Mobilsida
Bollplanket - kulturarvet
Bollplanket - kulturarvet, foto Bernt Enderborg

En text om hur kulturarvet förmedlas i skolan, men det är minnen från min skola, hoppeligen får barnen lära sig mera i dag


Gotland bör rimligtvis tillhöra ett av de ställen i Sverige där kulturarvet är extra tydligt, och socknen Garde en av de socknar där detta är som allra tydligast. Det här märks t ex när det gäller vem som på myndigheterna har hand om kulturarvet på Gotland.

Gutarnas krönika (Gutasagan) som nedtecknades i början på 1200-talet meddelar att de tre sonsönerna till Gotlands upptäckare hette Gute, Graip och Gunfjaun. Senare tiders sägner har tagit hand om dessa figurer och låter Gute bo i socknen Bäl och Gunfjaun möjligen i Ardre. Det var två det, var tog Graip vägen?

Han ligger begravd på den östra sidan av socknen Garde i ett gigantiskt stenröse som oftast kallas Digarojr men enligt skylten därstädes också heter Graips röse. Men vi vet också var Graip bodde.

300 meter norr om bollplanket i Garde skola ligger ett änge med storvuxen ek och esk (ask heter esk på Gotland) och någon hasselbuske. Det finns tre stora kämpgravar (husgrunder) i änget varav en av dem kallas för Graips hus (förmodligen den närmast gården).

- Jo, men det där är ju bara sagor, kan en och annan invända.

- Och vad tror du att Gustav Vasas skidtur är? Eller Kalle Anka? Asken Yggdrasil?

Givetvis är det helt okej att ha Kalle Anka på bollplanket, men det är ytterst få ungar i skolan som vet att de studerar 300 meter både från sagorna men också konkret historia äldre än vikingatiden. Ty det är förmodligen så att kämpgravarna i änget övergavs några hundra år e.Kr, händelsevis samtidigt med att goternas vandringar påbörjades neråt kontinenten (de välte Rom till slut).

Det finns nästan 2.000 sådana kämpgravar på Gotland. Antag att hälften av dem övergavs några hundra år e.Kr och att det bodde tio människor i varje. Det blir 10.000 människor, kanske en tredjedel av Gotlands befolkning. Var tog de vägen?
/text och foto Bernt Enderborg