text bild karta   info, a-ö

Sören Norby

Gotland | Historia | Utskrift | Mobilsida
Sören Norby
Sören Norby, foto Bernt Enderborg

Lite om Sören Norby, t ex inskriften på hans gravsten


Severin Norbi, som det står på hans pengar, föddes omkring 1469 i en lågadlig dansk släkt och stupade någon gång år 1530 under kejsar Karls belägring framför Florens murar som le Capitaine Severin de Norby. En vän som givit sig tid att lyssna när han på äldre dar fick tid att berätta, skaldar på hans gravsten vid ett kloster utanför Florens:

Oceanum hostili toties qui sanguine tinxit,
a geliade Thyles littore ad usque Cronom,
quem non immerito Slaui, Suedipue Gothique,
Vandalicaegue urbes, extimuere ducem,
Norbyus haetrusco iacet hic Seuerinaus in antro,
a Florentina missus in astra pila.
Barbarus ille nequit captivum exting
Mergere non mediis Ennosigaeus aquis:
Debuit in Latio, velut orbis in arce, perire,
Tanta viti ut virtuis undique nota fortet.”

I sak meddelar skaldestycket att Norby färgade havet med fiendernas blod allt från frusna Thules kuster till Landskrona, som hövding injagade han fruktan hos slaver, svenskar, goter (gutar) och i de vendiska städerna. Nu vilar han i etruriskt valv, sänd till himlen med ett skott från Florens. Den moskovitiske barbaren kunde inte hålla honom fången, hanseaten kunde icke dränka honom i havets djup, utan så mycken manlig bragd kunde endast förgås i Latium för att hans rykte skulle spridas.

Norbys grav finns emellertid inte kvar. Steen Neergaard hade vänligheten att upplysa oss, se kommentaren nedan, att han förgäves sökt Norbys grav i Firenze (Florens på italienska), och efter forskning i Archivio di Stato di Firenze kommit fram till att Sören Norby begravdes i Monastero di Santa Brigida detto del Paradiso. Emellertid revs detta kloster 1776 varför hans grav inte längre står att finna.

Severin Norby som har en två gator uppkallad efter sig, en i Visby och en i Slite, var en stor man, men de skamliga illdåd som såväl tyskar, danskar och svenskar begick mot honom skulle ge vem som helst av oss mardrömmar. Några av illgärningarna förföljde honom livet igenom.

Sören Norbys källare i Rute på Gotland

Han var en sjökrigare. Danskarna ville ha honom i sin tjänst, svenskarna ville ha honom i sin tjänst, ryssarna ville ha honom i sin tjänst och han slöt sina dagar i den tyske kejsarens tjänst. Tyskarna bakband hans släkt och vänner och dränkte dem framför hans ögon, danskarna prisgav hans liv i ett svinaktigt förräderi och den ärelöse Gustav Vasa höll hans lilla dotter som gisslan tills hon försvinner i historiens töcken - han fick aldrig mer träffa henne. Och kanske är redan det så mycket att han enbart kunde förgås på romarnas mark.

Fotot ovan visar ett medeltida hus i Rute som kallas Sörens Norbys källare, kanske har han haft något magasin där eller så.

Sören Norby

Emellanåt läser man att Sören Norby var en sjörövarhövding som bara ställde till en massa förtret för den ärliga handeln på Östersjön. Så var det inte.

Historien vid början av 1500-talet är inte alls så klar och enkel som skolböckerna påstår. Tvärtom är det kaos och ingen vet riktigt säkert vad som gäller. Vem är kung? Vem har makten? Vad har hänt?

Sören Norbys rykte som sjörövare kommer nog från Malmö recess, där ju Gustav Vasa och den danske Fredrik upplöser den Nordiska unionen och drar upp gränserna mellan sina länder. Vid den tiden satt Sören Norby på Visborgs slott och han hyllade varken Gustav Vasa eller Fredrik. I stället hade han svurit trohet till Kristian II, som har det vanvettiga tillnamnet tyrann i svensk historia - i Danmark och på Gotland kallas han Kristian den gode emedan han försökte genomföra ekonomiska reformer så att de i princip livegna bönderna fick möjlighet att bli sina egna men detta stoppas av den danska adeln som i stället 1523 upphöjde Fredrik till kung varefter den gamla utsugarpolitiken kunde fortsätta.

För både Gustav Vasa och den danske Fredrik är förstås Sören Norby ett hinder, varför han utpekas som sjörövare i dokumenten. Men historien är långt ifrån klar. Varken Gustav Vasa eller Fredrik satt säker på sin tron när såna som Sören Norby hade svurit trohet till andra konungar. Ännu 1529 under det småländska upproret har Gustav Vasa mardrömmar om "wår hedzske fijende konung Christiern medt sitt anhang, Erchebiscopen, Berent van Meelen och Söffuerin Norby" (ur brev till meniga allmogen den 3 maj 1529). Notera gärna att Gustav Vasa själv kallar Kristian II för kung ehuru han enligt skolböckerna var avsatt.

Sören Norby är den störste sjöhjälte som någonsin har gjort Östersjön osäker för sina fiender. Det som kallas sjöröveri var förstås inget annat än krigsföring, men eftersom Severins Norbis sida förlorade så har eftervärlden utpekat honom som en sjörövare. Men så var det inte.

Om du tar del av Dansk Marinhistoria så kan du få se Norbys vapensköld och lära dig att danskarna har uppkallat skepp efter Søren Norby, en Missiltorpedbåt.
/text och foto Bernt Enderborg

1) Önskar information om Sören Norbys dotter

Hej!

Jag skulle vilja veta mer om det du skrivit att Sören Norby hade en dotter som blev tagen gisslan. Vilka källor finns? Är också nyfiken över informationen om att tyskarna dränkte hans familj.

Mvh
E. Sjöberg

webmaster kommenterar


Hej!

Jag är rädd att jag för tillfället inte har mera information om det du frågar efter, och jag ser på sidan att jag inte har angivit mina källor, oförlåtligt, ber om ursäkt.

Du känner förstås redan till boken av Bo Graffton, Sören Norby – Sjökrigare i Östersjön, Sthlm 1995, men jag vill minnas att mina källor var vad som anges på den här sidan: Två hundra hästar med folk av bönderna anno 1523, dvs "Gotlands Land och Folk av Snöbohm, Visby, Gotlänningens tryckeri 1897, som i sin tur har läst dem i Kristian II:s arkiv utgivna av någon vid namn Ekedahl".

Jag vill minnas att jag har läst något mer också, men kommer i skrivande stund inte på vad det var, ursäkta, men jag kommer att hålla ögonen öppna.

Däremot vet jag inte om jag har läst något närmare om hans dotter och att hans anhöriga dränktes än vad som står på sidan, men kanske finns det i Kristin II:s arkiv, som Google har digitaliserat.

- Det skulle vara roligt att veta vad du sysslar med.

/bernt

2) Tack för svar

Hej!

Tack för ditt svar om källor och vidare läsning. Jag har inte läst Graftons verk, men har påbörjat Lars J Larsons "Sören Norby och Östersjöpolitiken 1523-1525". Mycket intressant. När jag får tid ska jag med nöje läsa ditt tips om Snöbohms återgivning av Norbys egna redogörelser. Det är för mitt eget intresses skull, Norby är en fängslande karaktär.

Mvh, E. Sjöberg


- Inga problem!

Här är lite på danska.

Man kan lugnt påstå att Norby är fängslande. Har du sett den där målningen?

:)

/bernt

3) Angående Sören Norbys dotter

Mycket är att säga om Sören Norby, och själv har jag levt med denne man i 15 år, vilket resulterat i en biografi om hans tid som Länsherre på Gotland som jag hoppas kan publiceras inom det snaraste.

Angående hans dotter, denna flicka som föddes under pågående belägring av Visborgs slott 1524 (dock rådde eld upphör just då) och Sören höll barndop på slottet under hösten, med hans fiende men bästa vän Berend von Mehlen som fadder. Flickans namn är dock fullkomligt okänt, likaså vem som var barnets mor (antagligen en kammartjänarinna på slottet), och en kort tid därefter överfördes hon till Kalmar slott tillsammans med Kristina Gyllenstiernas son Nils Sture, som var omkring 13 år. Detta gjordes för att garantera barnens säkerhet vid ett planerat upprorsförsök från Norby m.fl. - som skulle störta regeringarna i Sverige och Danmark.

webmaster kommenterar


- Tack för din kommentar! Du får gärna ge oss bokens titel så talar vi om detta.

/bernt

4) Sören Norby biografi

Arbetar nu på att få min biografi utgiven, den ska heta "Sören Norby - ett medeltida äventyr". Som sagt är Norbys dotters namn och vidare livsöde okänt. Själv har jag förgäves försökt få klarhet i Norbys syster Ceilia Norbys livsöde. Hon satt fånge i Sverige på okänd plats, men skulle utväxlas mot fångna svenska adelsdamer. Hur detta gick är oklart och vidare vet jag inget om hennes liv. För övrigt tycker jag att gatuverket kan se till att de båda gatorna på ön (i Visby och i Slite) som döpt efter Norby kan stavas rätt. Han hette ju inte Norrby med två "r"!

webmaster kommenterar


- Tackar!

/webmastern

5) Sören Norbys grav

Är det någon som möjligen vet var Sören Norby ligger begraven? Jag har försökt hitta uppgifter på det i över 20 år och har planer på att åka till Florens nästa år för att se om jag kan hitta honom. tack på förhand

MVH Jessica j

webmaster kommenterar


Vi har inga uppgifter på detta, vid något slags kloster är allt jag har hört.

mvh
/bernt

6) Sören Norby


Hej Jessica j

Jeg har også flere gange forgäves sögt Sören Nordbys grav i Firenze og det er der en god forklaring på.

Han blev, efter min research i Archivio di Stato di Firenze, begravet i Monastero di Santa Brigida detto del Paradiso der blev nedrevet i 1776.

Hilsen
Steen Neergaard

webmaster kommenterar

- Tack Steen Neergard!

Detta visste jag inte, men nu kan jag sprida detta till alla.

- Tack än en gång!

Hilsen
Bernt Enderborg

7) Søren Norby


Der forligger en relativ ny bog om Søren Norby på dansk:
Kragh-Nielsen, Niels H., "Søren Norby : en handlingens mand på Christian 2.s tid", Statens Forsvarshistoriske Museum, 2010 ISBN 978-87-89022-62-8

Med venlig hilsen
Steen Neergaard

webmaster kommenterar

- Tack Steen Neergard!

Här i Sverige utses ju Sören Norby vanligtvis till sjörövare. Jag förnekar detta på Guteinfo. Det skall bli roligt att läsa boken och se om "danskarna" håller med mig.

Ett jättebra tips, tack!

Med venlig hilsen
Bernt Enderborg

Vill du fråga om, kommentera eller diskutera något på denna sida - klicka här.

Mer information

Mer om Historia - för annat se Information