text bild karta   info, a-ö

Kreativitet

Gotland | Marknadsföring
Kreativitet,
Kreativitet , foto Bernt Enderborg
Jag var på ett seminarium på Wisby hotell den 17 december 2002 som handlade om kreativitet. Det var Fredrik Härén, grundare av interesting.org, som föreläste om "Vikten och värdet av att tänka annorlunda", och det var Gotland Interactive Park (GIP) som på kort varsel anordnade det hela, varför vi fick en liten introduktion av dem om vad GIP handlar om = spel.

Fredrik är inte bara underhållande utan levererar också synpunkter av gravallvarlig art. En är t ex det här med Internet, vad betyder det egentligen att så många redan i dag har tillgång till detta media. Ja, sa Fredrik, information och utbildning kommer att minska såsom värdeskapare för samhället. Om nu folk i Indien har samma information, samma utbildning, men bara kostar en tiondel att anställa, varför skulle man då anställa en svensk?

- Ja, fråga Dig själv det. Varför skulle Du hellre anställa en svensk med samma kvalifikationer fast tio gånger dyrare?

En annan sak som Fredrik talade om var skolan. I princip påstod han att skolan använder förlegade metoder då den efterfrågar ett enda rätt svar, och drog ett skojigt exempel med den världsberömde fysikern Niels Bohr i huvudrollen. Niels fick nämligen som förutsättning i skolan att med tillhjälp av en barometer mäta höjden av en byggnad. Det rätta svaret var att han skulle mäta lufttrycket vid marken och på taket, och sen räkna ut höjden. Men se det svarade Niels inte alls, han föreslog att han skulle gå upp på taket, kasta ner barometern och sen med hjälp av tidsåtgången räkna ut byggnadens höjd. Men det var fel svar. Han föreslog ett antal andra fiffiga lösningar som inte innefattade mätning av lufttrycket (det mest dramatiska var att slå ihjäl husägaren med barometern om han inte talade om höjden på byggnaden), men läraren sa att de var fel allihop. Den grundläggande tanken i historien om Niels Bohr som Fredrik ville förmedla är att kreativitet är att svara ett annat rätt.

Ett annat exempel som Fredrik utsatte oss för är frågan om hur många sätt man kan använda en tegelsten på. Deltagarna föreslog ett antal olika sätt, varefter Fredrik visade en sida med gamla anteckningar från andra föreläsningar och påvisade att vår grupp hade svarat ungefär som alla andra. Poängen med detta är något som Fredrik med ett nyskapat ord kallade idémation, dvs att de flesta ideér som hemsöker oss är sånt som alla tänker på. Det är därför oftast meningslöst att låta sig åtnöjas med 4-5 idéer om någonting, ty de är redan tänkta allesammans. Ett sätt som Fredrik föreslog är ungefär detsamma som italienaren Edward de Bono föreslår i sin bok "Tänk kreativt", nämligen att utan begränsningar kasta fram massvis av idéer och genom sållning av dessa kanske få fram en och annan riktig idé.

Fredrik menade att förmågan att få idéer kan övas upp - kunskapsmutation - och att vi därvidlag bör ställa oss frågan vid vilka tillfällen det är som vi får nya idéer samt uppsöka dessa tillfällen.

- När får Du idéer? Är det på jobbet kanske?

Och nu återknyter vi till frågan om varför man skulle vilja anställa en tio gånger så dyr svensk, ty Fredrik menade att det inte är information eller kunskaper som är det avgörande utan just jämt kreativitet; det är med kreativitet vi möjligtvis kan konkurrera. Och det första vi måste släppa är i så fall våra inbyggda begränsningar, vår kära Jante och låta folk tänka fritt och annorlunda.

"Om alla zickar, skall Du zacka", sa Fredrik Härén från interesting.org som meddelande oss många tänkvärda saker.

Stående applåd!

---
Här är en intressant föreläsning om att skolan dödar kreativitet som du bör ta del av: Ken Robinson says schools kill creativity.
/text och foto Bernt Enderborg

Platsguide

Guteknappen - platsguide

Genom att trycka på en knapp på mobilen med gps får du gudning. Står du t ex nära en kyrka får du information om kyrkan och en lista på vad som finns i närheten.

Platsguiden fungerar förstås bara när du är på Gotland. Mobilanpassat finns på Visit Hemse - klicka på hjärtanet.


Se vidare Boendesidan