text bild karta   info, a-ö

08. Om manhelgd

Det är nu därnäst, att manhelgd skall gälla alla de dagar, som äro verkheliga, från det att solen går ned om aftonen och till dess det är ljust på tredje dagen. Fjorton dagar i jul äro tagna i frid, sju veckor i fastan och hela påskveckan, tre gångdagar och hela pingstveckan. Dräper du en man i den friden, då böta tre marker. Sårar du någon, böta tolv örar. Slår du med stång eller yxhammare, böta sex örar. Rycker du en man eller stöter honom eller tager honom i håret eller slår honom med knytnäve, då böta tre örar, om det är gjort i vrede. För träl bötar man ej mera än tre örar, om gör blodigt. Där skall man alltid böta, som det blev gjort, och icke där den bor, som gjorde gärningen.

§ 1. Prästen skall inställa gudstjänsten och stänga kyrkodörren för alla dem, som hava brutit Guds helg, ty bann följer alltid med helgbrott. Då skall man lösa honom ur bann, när han har så bötat, som lagen säger, och det synes sockenmännen vara rådligt. Alla skola tillsammans utsöka böterna, och alla skola hava del däri. Sockenmännen skola hava en tredjedel av böterna, och den andra kyrkan och den tredje prästen, alltid då ej gäldas böter till landets män. Men böter till landets män gäldas aldrig för helgbrott, utom i det fall att någon blir dräpt i en kyrka; då skall bötas fyrtio marker. Detta är böter till landets män. Därav skall prosten hava tre marker för bannsmålet.

§ 2. Alla kyrkor i landet äro lika fridlysta, om någon blir dräpt i dem. Men tre kyrkogårdar äro tagna i lagen såsom de mest fridlysta. Där skola brottsliga män hava frid såväl i prästgården som på kyrkogården. Där skall gäldas fyrtio marker, om en brottslig man blir dräpt i den friden. Men alla andra böter, som äro smärre och som icke äro böter till landets män, av dem äga sockenmännen en tredjedel och kyrkan en lott och prästen en. Slår du en man i kyrkan med stång eller yxhammare eller sårar du honom på kyrkogård, skall därför bötas sex marker. Slår du en man med knytnäve i kyrkan eller stöter honom eller tager honom i håret eller slår honom på kyrkogården med stång eller yxhammare, skall därför bötas tre marker. Slår du en man med knytnäve på kyrkogården eller stöter honom eller tager honom i håret, skall därför bötas tolv örar för helgbrott. Den skall alltid sörja för invigningen, som har brutit invigningen, och göra rent där han gjorde orent, med tre marker.
/text Bernt Enderborg

Länk: http://www.guteinfo.com?id=2265

Kulturevenemang på Gotland


 

2019

 

oktober

15Hemse biblioteket evenemang »
Hemse hembygdsförening »
Sudrets pastorat »
28Höstlov, läslov på Gotland »
 
 

november

2Alla helgons dag »
10Fars dag »
11Internationella dagen »
 
 

december

27Mulde World Cup »
 

2020

 
 

januari

21Kramens dag »
25Buldardagen »
 
 

mars

8Internationella kvinnodagen »
14Skaparfestivalen »
21Rocka sockorna »
22Världsvattendagen »
 
 

april

11Vattensågning i Hejde »
Bokmässa »
12Påskdagen »
30Valborgsmässoafton »
 
 

maj

1Valborg »
15Medeltidskyrkorna öppnar »
21Motormarknad & Loppis »
Kristi himmelfärdsdag »
Öppna Ataljéer »
25Handduksdagen, kultur »
30Tingstädedagen »
31Pingstdagen »
Mors dag »
 
 

juni

6Motorhistoriska fordonsdagen »
Nationaldagen »
13Trädgårdsveckan »
20Midsommardagen »
 
 

juli

6Barnkörveckan »
8Stångaspelen »
20Gotland Chamber Music Fest. »
27Russpremiering »
 
 

augusti

2Medeltidsveckan »
30Summaratingg »
 
 

september

1Havdhemdagen »
12Kräklingbo marknad »
13Kulturarvets dag »
15Medeltidskyrkorna stänger »
26Klinte marknad »
 
 

oktober

7Hemse torgdag »Se vidare Boendesidan