text bild karta   info, a-ö

05. Om präster och prästhustrur och deras barn

Det är nu därnäst, att präst och prästhustru och prästbarn, som äro lärda, äro lika som bönders barn i fråga om slag och dråp och i alla delar. Men de olärda följa sin moders ätt. Vidare allt det som därifrån kommer, både kvinnkön och mankön, det följer alltid gutnisk ätt, utom i det fall att någon gifter sig med sämre och så förnedrar sin börd; då är ock hans rätt sådan som bondes och bondebarns.

Om prästson, som är olärd, råkar öva ett brott eller dräpa en man, då skall han själv svara i saken, så länge som han lever, vare sig han är inomlands eller utomlands. Råkar en man, lärd eller olärd, att öva ett brott, då skall ingen böta mera för en annan, än hans egendom räcker till. Om han dör och lärd man ärver rättssaker efter honom, då bjude han bot genast, ty präst får ej svara i saker. Och den andre må utan skam kunna tage emot genast, om han vill, ty det är ej rätt för honom att dräpa lärd man eller att hava ond vilja mot honom. Om han icke vill taga emot boten, då skall han bära den till tinget inför allt folket. Där tage han emot den, om han vill; annars råde allt folket för boten, men mannen skall vara saklös. Men om han hämnas, då så är bjudet, då skall han böta för mannen full mansbot och till alla landets män fyrtio marker.

Om två bröder ärva rättssaker, den ene lärd och den andre olärd, och den lärde vill böta men den olärde vill ej, då skall den lärde lägga fram sin huvudlott i en löftesmans händer, som alla landets män utse därtill, och hava fred sedan; och den andre, som ej ville bjuda bot, skall svara i saken. Om mansbot blir bjuden, så skall envar böta sin huvudlott.

Om den lärde, som ej får hämnas, ärver att kräva bot, då skall han taga boten genast, när den bjudes. Om han ej vill taga emot boten utan vill hellre hämnas, så skall den andre bära den till tinget inför allt folket. Där tage han ännu emot den, om han vill; annars skola de råda för godset, och mannen skall vara saklös. Om han ej vill bjuda den lärde mannen bot, då skall denne gå på tinget inför allt folket och där kära i sin sak, sägande: "Jag är en lärd man, vigd till Guds tjänst. jag får ej stå i hugg eller i strid. Bot ville jag taga, om den bjudes, men skam ville jag ogärna tåla." Då skola landets män se till, huru det är, och nödga mannen att böta till honom, lika väl som han var nödgad att böta till andra. Ty präst kan varken kräva bot eller svara till krav på bot, utan att kristendomen lider skada.
/text Bernt Enderborg

Länk: http://www.guteinfo.com?id=2262

Kulturevenemang på Gotland


 

2019

 

oktober

15Hemse biblioteket evenemang »
Hemse hembygdsförening »
Sudrets pastorat »
28Höstlov, läslov på Gotland »
 
 

november

2Alla helgons dag »
10Fars dag »
11Internationella dagen »
 
 

december

27Mulde World Cup »
 

2020

 
 

januari

21Kramens dag »
25Buldardagen »
 
 

mars

8Internationella kvinnodagen »
14Skaparfestivalen »
21Rocka sockorna »
22Världsvattendagen »
 
 

april

11Vattensågning i Hejde »
Bokmässa »
12Påskdagen »
30Valborgsmässoafton »
 
 

maj

1Valborg »
15Medeltidskyrkorna öppnar »
21Motormarknad & Loppis »
Kristi himmelfärdsdag »
Öppna Ataljéer »
25Handduksdagen, kultur »
30Tingstädedagen »
31Pingstdagen »
Mors dag »
 
 

juni

6Motorhistoriska fordonsdagen »
Nationaldagen »
13Trädgårdsveckan »
20Midsommardagen »
 
 

juli

6Barnkörveckan »
8Stångaspelen »
20Gotland Chamber Music Fest. »
27Russpremiering »
 
 

augusti

2Medeltidsveckan »
30Summaratingg »
 
 

september

1Havdhemdagen »
12Kräklingbo marknad »
13Kulturarvets dag »
15Medeltidskyrkorna stänger »
26Klinte marknad »
 
 

oktober

7Hemse torgdag »Se vidare Boendesidan