text bild karta   info, a-ö

När kyrka

Gotland | När socken | Kyrka | Utskrift | Mobilsida
När kyrka
När kyrka, foto Bernt Enderborg

1200-talstornet har skottgluggar


Den kyrka som i dag står på När socken är en produkt av flera århundraden, som är det vanliga för landsortskyrkor på Gotland. På 1100-talet byggdes en romansk kyrka utan torn, i mitten av 1200-talet byggdes ett torn, samma som i dag, och på 1300-talet revs det romanska långhuset, koret och absiden - murar efter dessa finns kvar under golven - och det byggdes långhus och kor i gotisk stil.

1100-talets tornlösa kyrka liknade Fardhems, och 1200-talets romanska torn har fortfarande skottgluggar, se Medeltidens borgar. Kyrkan är byggd av kalksten, som hämtats i kalkbrott uppe på Burgen åt Burshållet till. Hon kallas ibland för "Närken".

Smide på tornporten, När kyrka

Västporten på tornet är original, se översta bilden. Bräderna är utbytta men smidet är från mitten av 1200-talet. Det är häftigt, se Smideskonst.

Kyrkan är Gotlands lägst liggande, bara 5,8 meter över havet enligt boken När och Närkar. Ortsnamnet har kanske att göra med detta ty socknen ligger till största delen "nere" i en sänka, gammal sjöbotten, där det odlas bl a grönsaker; "svalsanden" är förträfflig jordmån för detta.

Dopfunten i När kyrka

Dopfunt av Hegwaldr från 1100-talet, en raritet, se Stenmästarna. En scen från denna är Skördeundret.

Några spår av en tidigare träkyrka på platsen har man inte funnit, något som annars är vanligt på Gotland, se t ex Hemse, Silte, Eke och Garde kyrkor (se också Kyrkornas ålder). Med det kanske är lätt förklarat. Strelow säger i sin Guthilandiske krönika anno 1633 att det fanns en träkyrka på När år 1122, och det finns traditioner om en tidigare kyrka, 1.400 meter söder om nuvarande, på gården Mattises ägor. Grunden till denna är dock bortodlad ovan mark, någon utgrävning har inte skett, men den låg i så fall mera centralt i socknen - kyrkorna på Gotland ligger oftast centralt i socknarna, se sidan om Sockennamnet När.

Triumfkrucifixet i När kyrka, ett ringkors

Senmedeltida krucifix där Jesus är av behändig storlek. Formen kallas ringkors och det finns sådana av utomordentlig skönhet, se Öja, Fröjel och Stånga, och eftersom korset hänger i triumfbågen kallas det också triumfkrucifix. Själva korset är från 1200-talet men Kristusfiguren kommer från ett processionskrucifix från 1400-talet.

För skoj skull kan man väl säga att närkar, invånarna, inte tycks vara noga med sånt, jättelika statyer som i Lau och Stånga. I Allan Nilssons vackra "Ändlaus veisu" säger han bl a att "somliga försöker leva korrekt, andra de ger lite mer i kollekt".Det är en fantastiskt vacker visa, den ändlösa visan, där han ömsom skämtar och ömsom delar sitt hjärta. Allan Nilsson är en favoritskald!

Altartavlan i När kyrka

Altaruppsats 1703 vars centrala motiv är Adam och Eva som äter förbjuden frukt i paradiset. Tanken med det hela är nog att man skall lyda överheten, men tänker man lite mera profant så talar denna historia om för dig att det inte kommer att regna bullar och att du har en fri vilja; en modernare variant finns i Jesu frestelse.

Predikstol 1703, När kyrka

Predikstolen är från 1687 och förmodligen tillverkad av Jochim Sterling från Visby, Johan Bartsch dy (Johan Målare) målade den 1689, duvan köptes 1747 av Johan Hernell och ljudtaket förfärdigades anno 1754 av snickaren Matthis Glömsker från Garde, taket målades tillsammans med predikstolen av J H Dreutz detta år.

Korets sydfasad på När kyrka

Förutom att kyrkan har två s.k. perspektivportaler så är masverk och fönster ursprungliga, dvs att kyrkrummet har kvar sin medeltida prägel ehuru de glasmålningar som antas ha funnits är borta och också de medeltida målningarna förstördes eller överkalkades på 1800-talet. Kyrkbänkarna målades i början av 1700-talet, av vilka några kanhända föreställer då livnes närkar, se sidan om detta.

Lite till om När

På När finns det bosättningar ända från stenåldern, över 1.500 fasta fornlämningar, 15 gravfält med över 1.000 synliga anläggningar, mestadels från järnåldern och vikingatid, det finns fantastiska bildstenar, t ex Ormgudinnan, och små runstenar och denna den mest uppodlade av Gotlands socknar - det finns antecknat 235 fornåkrar, många synliga än i dag - är en utomordentligt vacker plats på denna jord, se t ex Soluppgången vid Natudd och Vinter i världens vackraste land.

Ovan i texten bör du ha reagerat på att jag skriver "på När" i stället för "i När". Man säger så om en del socknar: det heter t ex inte "i Hemse" utan "på Hemse". Skall du spela golf så spela golf "på När", inte "i När". Ordet "livnes" är gutamål och betyder "levande".

Uppgifterna till denna sida kommer mestadels från skriftserien Sveriges kyrkor, Närs kyrka, volym 212, Sthlm 1990. Varför författarna har som rubrik "Närs kyrka" vet jag inte, "När kyrka" borde det rimligen vara i likhet med de andra kyrkorna.

Öppet för besök

De medeltida kyrkorna på landet är vanligen öppna dagtid för besök mellan 15 maj och 15 september, såvitt det inte restaureras, men ta hänsyn om det pågår begravning, bröllop eller annan verksamhet.
/text och foto Bernt Enderborg

Platsguide

Guteknappen - platsguide

Genom att trycka på en knapp på mobilen med gps får du gudning. Står du t ex nära en kyrka får du information om kyrkan och en lista på vad som finns i närheten.

Platsguiden fungerar förstås bara när du är på Gotland. Mobilanpassat finns på Visit Hemse - klicka på hjärtanet.
När socken

Vägbeskrivning


När socken är gulmarkerad på kartan, klicka och socknen med utflyktsmål visas.

Mer info

Här finns mer om Kyrka.

I närheten - fågelvägen


Kulturevenemang på Gotland


 

2024

 

juni

18Kulturhistoriska promenader »
Gotlands Folkhögskola, Hemse »
Hemse biblioteket evenemang »
Hemse hembygdsförening »
Sudrets pastorat »
Valborgsmässoafton »
Valborg »
Medeltidskyrkorna öppnar »
Motormarknad & Loppis »
Kristi himmelfärdsdag »
Handduksdagen, kultur »
Pingstdagen »
Mors dag »
Motorhistoriska fordonsdagen »
Nationaldagen »
Trädgårdsveckan »
Midsommardagen »
Hemsedagen »
Barnkörveckan »
Stångaspelen »
Fårösunds marknad »
Russpremiering »
Slite marknad »
Summaratingg »
Havdhem marknad »
Kräklingbo marknad »
Kulturarvets dag »
Medeltidskyrkorna stänger »
Fårönatta »
Klinte marknad »
Hemse torgdag »
Höstlov, läslov på Gotland »
Alla helgons dag »
Fars dag »
Internationella dagen »
Skyltsöndag på Hemse »
Mulde World Cup »
Kramens dag »
Buldardagen »
Internationella kvinnodagen »
Skaparfestivalen, inställt t.v. »
Rocka sockorna »
Världsvattendagen »
Vattensågning i Hejde - inställd »
Påskdagen »
Bokmässa, inställt t.v. »Stugor östra Gotland

2 bäddar - Solstugan Alskog
2 bäddar - Rum i Sjonhem
4 bäddar - Kalkstenshuset Alskog
4 bäddar - Lövängen
4 bäddar - Bulhus 1
4 bäddar - Bulhus 2
4 bäddar - Campingstuga
4 bäddar - Combistuga
4 bäddar - Präriehuset
4 bäddar - Rum i Sjonhem
4 bäddar - kalkstenshus
5 bäddar - Familjestuga 1
5 bäddar - Familjestuga 2
6 bäddar - Ljugarn
6 bäddar - Flygeln
6 bäddar - Nunneborgen
12 bäddar - Prästgården


Se vidare Boendesidan