text bild karta   info, a-ö

Upstaigs urskog

Gotland | Östergarn socken | Platser | Utskrift | Mobilsida
Upstaigs urskog
Upstaigs urskog, foto Björn Pettersson

Gamla tallar, våtmark och mossa i mängd


Cirka tre kilometer från Katthammarsvik på östraste Gotland finns 27 hektar orörd skog - urskogar är annars inte vanliga på Gotland (se lövskog och barrskog). Men Upstaigs urskog är unik med sina kraftiga, ålderstigna tallar och den varierande våtmarken, där mossa och lingonris har övertaget. Stora mattor av vit skogslilja växer i gläntor mellan resliga trädstammar.Många djur och växter är beroende av eller trivs endast i denna sorts skog, där bland annat förruttnelse pågår utan hänsyn till motorsågar eller än kraftigare processer samt skolböcker.

Besökare ombedes ta hänsyn till skogens förhållanden och tilläggas bör: det är förbjudet att elda därstädes.
/text Bernt Enderborg, foto Björn Pettersson
Östergarn socken

Upstaigs urskog

.

Östergarn socken

är markerad på kartan, klicka och socknen med utflyktsmål visas.

Mer info

Här finns mer om Platser.

Länk: http://www.guteinfo.com?id=2156

Stugor östra Gotland

2 bäddar - Solstugan Alskog
2 bäddar - Rum i Sjonhem
4 bäddar - Kalkstenshuset Alskog
4 bäddar - Lövängen
4 bäddar - Bulhus 1
4 bäddar - Bulhus 2
4 bäddar - Campingstuga
4 bäddar - Combistuga
4 bäddar - Präriehuset
4 bäddar - Rum i Sjonhem
4 bäddar - kalkstenshus
5 bäddar - Familjestuga 1
5 bäddar - Familjestuga 2
6 bäddar - Ljugarn
6 bäddar - Flygeln
6 bäddar - Nunneborgen
12 bäddar - Prästgården


Se vidare Boendesidan