text bild karta   info, a-ö

Jörgen Wessman

Gotland | Lau socken | Marknadsföring
Jörgen
Jörgen Wessman , foto Bernt Enderborg
Jag var ute och träffade Jörgen Wessman i socknen Lau på östra Gotland. Han driver Gotlandsakademin där han bl a ger kurser i marknadsföring, främst om Irland kan tyckas, men så är det inte utan det är ett bra exempel han ofta använder.

Att syfte och målgrupp är extremt viktigt för marknadsföring får man understruket flera gånger med kraftig penna, vilket dessutom gäller för samtliga språk och samtliga målgrupper. Jörgen har ordning på tankarna - det är angenämt att tala med honom - och han meddelade några saker som man kanske vanligen inte tänker.

Korteligen sa han att marknadsföringen med natur och kultur måste konkretiseras och paketeras för olika målgrupper - en sorts förädling kan man säga. Evenemang är en stor grej, måste utvecklas (förtidsplanering), mat verkar komma mer och mer liksom wellness, vandring och cykling.

Klicka på de små bilderna så får Du veta mer.


Jörgen Wessman vet förmodligen vad han talar om. När jag kom satt han på trappan och sorterade tidningar, svenska, engelska, tyska och italienska sådana. Trender är sånt han håller reda på, och när man går på kurs, jag har gjort det, så blir man uppmanad att läsa böcker och tidningar där sånt kan stå att läsa. Hans antagande om att evenemang, mat osv. är förmodligen "heta tips".

Jag redogjorde för hur vi tänker härvidlag, nämligen att alla får möjlighet att gratis publicera evenemangsinformation på guteinfo.com samt att vi direkt sprider informationen vidare till tv, radio och tidningar. Jörgen sa det inte direkt, men han tyckte nog att jag talade om tekniska detaljer.

Jörgen överraskade mig genom att säga att det borde finnas en ingång till Gotland - en internetadress som alla kan ena sig runt. Jag vet inte om han tänkte på att det faktiskt är en teknisk detalj och kanske blev han förvånad när jag började skratta. Men han stod på sig, det skall vara lätt att få information!

Det tycker Alta-Vista, Yahoo, Google och några tusen sökmotorer till.

När Wessman läser det här så kommer han att tycka att jag argumenterar i stället för att rättvist återge hans åsikter. Och det är en riktig iakttagelse ty dessa sidor om marknadsföring handlar också om att återge hur vi på guteinfo funderar i olika avseenden. Och som vi ser det så är de domänsamarbeten vi sysslar med, t ex att Sudersand också marknadsför alla andra, en av de bättre lösningarna för gemensam information eftersom vi faktiskt ger bort hela guteinfo till de företag som domänsamarbetar med oss.

När en känd organisation för turism på Gotland skulle dra igång en webbsajt så bjöd de in de största internetaktörerna på Gotland till ett samtal och föreslog såvitt jag kan begripa ett samarbete. De ritade upp sitt domännamn som en fyrkant inom vilken de ritade tre cirklar: sig själva, vår så kallade konkurrent och guteinfo.com. Det här, menade man, var den portal de hade tänkt sig. Tre olika domäner under deras paraply.

Förslaget var förstås inte ens intressant eftersom följderna för vår del är att vi bl a tvingas marknadsföra våra konkurrenter samt organisationens tjänster. Det kommer inte att finnas någon gemensam ingång till Gotland så länge det bara är guteinfo.com som vågar samarbeta på riktigt!


När jag frågade Jörgen om hans Gotland, vad han personligen tyckte, en egen synvinkel på marknadsföring, så fick jag ett svar jag inte hade väntat mig.

Han är förmodligen Gotlands skickligaste talare, och när han målade upp en bild av en "liten" värld för sig så gjorde han det smakfullt. Han menade nog att vi måste försöka tala om för våra besökare att Gotland inte är en ö för juli. Det finns helhet, sammanhang utan ryck och ett lugn som tillåter varje människa att vara hel och sig själv på Gotland.
/text och foto Bernt Enderborg

Platsguide

Guteknappen - platsguide

Genom att trycka på en knapp på mobilen med gps får du gudning. Står du t ex nära en kyrka får du information om kyrkan och en lista på vad som finns i närheten.

Platsguiden fungerar förstås bara när du är på Gotland. Mobilanpassat finns på Visit Hemse - klicka på hjärtanet.
Lau socken

Vägbeskrivning


Lau socken är gulmarkerad på kartan, klicka och socknen med utflyktsmål visas.

Mer info

Här finns mer om Marknadsföring.

Stugor östra Gotland

2 bäddar - Solstugan Alskog
2 bäddar - Rum i Sjonhem
4 bäddar - Kalkstenshuset Alskog
4 bäddar - Lövängen
4 bäddar - Bulhus 1
4 bäddar - Bulhus 2
4 bäddar - Campingstuga
4 bäddar - Combistuga
4 bäddar - Präriehuset
4 bäddar - Rum i Sjonhem
4 bäddar - kalkstenshus
5 bäddar - Familjestuga 1
5 bäddar - Familjestuga 2
6 bäddar - Ljugarn
6 bäddar - Flygeln
6 bäddar - Nunneborgen
12 bäddar - Prästgården


Se vidare Boendesidan