text bild karta   info, a-ö

Gervide, Sojvide

Gotland | Sjonhem socken | Kämpgravar | Utskrift | Mobilsida
Gervide, Sojvide
Gervide, Sojvide, foto Bernt Enderborg

Restaurerade kämpgravar i Sojvide (boskapsskogen), sköna och promenadvänliga ängar


Vid Gervide som hänger samman med storgravfältet Sojvide återfinns ett par gamla hustyper. Hela området är ett av de största förhistoriska kulturlandskapen på Gotland med husgrunder, stensträngar, fossila åkrar, gravfält och fornborgar.Man kan säga att Gervide ligger vid kanten av den stora myren mellan Vänge och Sjonhem (Brogårdsmyr) - man kan se Sjonhems kyrka över myren från Vängehållet och själva sockennamnet Vänge kommer från "Vang", säger Ingemar Olsson i boken Gotländska ortsnamn, och påstås betyda "gärde, fält, äng". Och mycket riktigt är det området också ett av de största lövskogsområdena på Gotland, så förutom historiska landskap är det blomsterrikt med underbar ängsmark.Här har vi agtakshuset från sydöst. För den som inte är bekant med agtak så erbjuder detta hus ett vackert exempel; det används.Den återställda gårdens manbyggnad. Det är en rejäl boning där man säkert skulle kunna leva ett bra liv med lite arbete.

Gården återfinns i den högst belägna delen av området. Alldeles öster om om gården finns ett stort änge med flera husgrunder, och ett stycke till österut finns 7 hektar fossila åkrar. Det är alltså ett jätteområde och det är en dugande men givande promenad att gå runt i ängena och låta dofterna, naturen och den friska luften arbeta som pump på själens bensinstation - Gotland.I det fossila kulturlandskapet öster om vägen mellan Sjonhem och Lye ligger ett tjugotal husgrunder i grupper som enligt arkeologerna visar att det har legat fem eller sex gårdar i trakten.

Om man går ner i änget så ser man strax en gammal väg och stensträngar, som arkeologerna kallar de stensatta gärdesgårdarna. Det brukar sägas av arkeologer att parallella stensträngar är rester av fägator genom vilka man kunnat föra boskapen från gården genom inägorna till betesmarkerna. Det är förstås inte så att man i första hand har byggt fägator utan "stensträngarna" är resultat av att man har plockat bort sten från åkrarna för odlingens skull; på ett och annat ställe är det också stensatta vägar.Inuti manbyggnaden återfinns ett illa lagt lofttak, men till detta loft leder de tjusiga luckor som Du ser på bilden. Jag har "ljusat" upp bilden ganska mycket, så det ser lite slarvigt ut, men det är nog ett prov på riktigt gammalt hantverk.Här är en bild tagen i stort sett från dörr till dörr. Det är ganska lågt i tak. Det händer att man håller middagar här i denna miljö.De jättelika ängarna nedanför den forntida gården vid Gervide är precis sådana som endast gutniska bönder och engelska lorder har råd att hålla sig med. Det är stora, sköna, blomsterrika marker med hassel, björk och andra lövträd, en och annan tall och fornlämningar i massor.
/text och foto Bernt Enderborg