text bild karta   info, a-ö

Spark bleistre

Gotland | Lekar | Utskrift | Mobilsida
Spark bleistre
Spark bleistre, foto Bernt Enderborg

Denna gotländska idrott, eller lek, är utomordentligt rolig


För att sparka Bleistre behöver man ett hopknutet rep, 15-20 meter långt.

Två personer tävlar åt gången. De ställer sig mitt emot varandra med 5-10 meters avstånd. Repet läggs på kors mellan de tävlande och man slår ett halvslag runt varje fot. Tänk på att det även måste finnas rep kvar att hålla i så inte repet lossnar från fötterna.

Spark bleistre, Gotländsk idrott

Repet skall hållas spänt och det gäller nu att med list, snabbhet och finter rycka undan fötterna på sin motståndare.

Man har vunnit när man fått ner sin motståndare på marken eller att denne tappat repet om fötterna eller satt händerna i marken.

Så iväg och hämta bogserlinan i bilen, ställ frugan på gräsmattan och lägg ändarna av linan i hennes händer. Slå ett halvslag runt vardera fot, dock så att linan från frugans högra fot går på kors till din högra fot och tvärtom. Håll linan styv, så att den ej faller av foten.

Dra ena foten bakåt och upptäck att frugans motsatta ben rycks undan. Är hon en balanserad kvinna, klarar hon det hela med lite jämvikt och balans, om inte så faller hon.

Denna lek är underhållande.
/text och foto Bernt Enderborg


Se vidare Boendesidan