text bild karta   info, a-ö

Varför grävdes skatterna ner på Gotland

Gotland | Skatter | Utskrift | Mobilsida
Varför grävdes skatterna ner på Gotland
Varför grävdes skatterna ner på Gotland, foto Bernt Enderborg
Gotland är världens skattrikaste ställe. Närmare 80% av allt vikingatida silver i Sverige är upphittat på Gotland. Men varför grävdes skatterna ner?

- Obs! Det är inte tillåtet att använda metalldetektor på Gotland.

Den dumma förklaringen

Den märkligaste förklaringen jag har hört till varför skatterna grävdes ner är att gutarna helt enkelt inte visste vad de skulle göra av slantarna, de hade helt enkelt ingen avsättningen för dem. En hel ö full av stockdumt folk, som dessutom hade förbindelser med stora delar av den kända världen.

Den religiösa förklaring

En annan märklig förklaring är den religiösa. Snorre Sturlusson som skrev Ynglingasagen på Island på 1200-talet säger nämligen:

"...Oden stiftade lagar i sitt land, samma lagar som hade gällt bland åsarna. Han förordnade att alla döda män skulle brännas och deras ägodelar brännas på bålet med dem. Han sade att var och en skulle komma till Valhall med den rikedom som han hade på bålet; han skulle också njuta det som han själv hade grävt ner i jorden..."

Ynglingasagan handlar ju bl a om Odens intåg i Sverige och bosättning i Svitjod. Saxo Grammaticus, den danske författaren, säger förresten att till Uppland flyttade Oden för att folk där var dummare än annorstädes.

Emellertid återfinns det övervägande antalet skatter på Gotland och inte i Uppland, där de enligt den religiösa förklaringen borde vara många. Dessutom bör det väl rimligen kunna antas att folk från forntiden inte var dummare än vad vi är, varför religiösa förklaringar möjligen kan användas på en eller annan stolle, men som någon sorts allmän förklaring kan den rimligen inte användas.


Mynten på de båda bilderna kommer från kyrkofynd och är inte vikingatida.

En ekonomisk förklaring

En ekonomisk förklaring kan kanske ha något med saken att göra. Om man antar att inflation varit rysansvärd, som man vet att den har varit under olika perioder, så kanske en nedgrävning kan hjälpa mot den saken. Om man minskar antalet mynt i cirkulation så kommer något att hända med myntens värde - det stiger nämligen. Men det förefaller dock undertecknad vådligt långsökt att gutarna skulle ha försökt reglera inflationen när araberna öste silver ur nyfunna gruvor. Om slantarna blir värdelösa så gräver man nog inte ner dem, åtminstone inte ädelmetaller, ty de kunde Gotlands skickliga hantverkare ha gjort smycken av och sålt med förtjänst.

Här kanske det bör tilläggas att efter det att gutarna började prägla egna mynt i början av 1100-talet så minskar skattnedläggandet dramatiskt. Om man funderar på en ekonomisk förklaring så innebär däremot egna mynt att inflationen kan regleras.

Man kan alltså gott anta att gutarna småningom begränsade tillgången på silver och därtill höll en överkurs på sina pengar (= mera än silvervärdet - gutarnas valuta var stor i Östersjöområdet) varför de kunde tjäna pengar enbart på pengarna.

De osäkra tidernas förklaring

Ytterligare en förklaring är osäkra tider, dvs att Gotland hemsöktes av plundrande vildar från såväl öster som väster. Arkeologerna säger emellertid att de flesta skatterna har grävts ner inomhus, vilket förefaller märkligt om det var osäkra tider som var skälet till att skatten grävdes ner.

Ibland spekuleras det lite om det kanske var på detta sätt gårdsförmögenheten förvarades och kanske det förresten var brudens hemgift på något sätt.

Huruvida det är klyftigt att gräva ner skatten inomhus såframt rövare härjade i environgerna kan man gott fråga sig. Man skulle faktiskt utan vidare kunna anta att osäkra tider och sånt inte är anledning eftersom Gotland strax efter vikingatiden, omkring 1140 säger experterna, började tillverka egna mynt, och därtill utvecklades Gotland vidare, och småningom Visby, till en central handelsnation i Östersjöområdet. Så hade nog inte blivit fallet om Gotland hade varit en ö hemsökt av ohängt folk.
/text och foto Bernt Enderborg

Platsguide

Guteknappen - platsguide

Genom att trycka på en knapp på mobilen med gps får du gudning. Står du t ex nära en kyrka får du information om kyrkan och en lista på vad som finns i närheten.

Platsguiden fungerar förstås bara när du är på Gotland. Mobilanpassat finns på Visit Hemse - klicka på hjärtanet.


Se vidare Boendesidan