text bild karta   info, a-ö

Gotlands försvar i början på 1500-talet

Gotland | Historia | Utskrift | Mobilsida
Gotlands försvar i början på 1500-talet
Gotlands försvar i början på 1500-talet, foto Bernt Enderborg
Denna sida innehåller först en översiktlig historiskt bakgrund och sen dess egentliga innehåll: rapporten som nog låg till grund för Lübecks anfall av Visby 1525. Denna rapport innehåller en redogörelse för Gotlands försvar i början på 1500-talet. Faktauppgifterna kommer från en artikel av Hugo Yrwing i Gotländskt Arkiv 1986.

Historisk bakgrund
Som du kanske har läst i vår historia om Gotland så slog Sören Norby den svenske bondekungen Gustav Vasa då han på anstiftan av Lübeck anföll Gotland. Det här får inget skolbarn på Gotland lära sig, inga fastländska heller antar jag, däremot lär sig en och annan att Lübeck brände av Visby 1525, varav det som kallas Lübeckerbräschen i ringmuren ännu i dag finns att beskåda, men det är bara så där sant, se 1525 - vad hände egentligen.

När Lübeck anföll Visby på morgonen den 13 maj var emellertid inte Sören Norby själv där. Han hade tidigare jagat bort såväl svenskar som tyskar från Visby för att starta ett uppror i Skåne för att på så sätt understödja Kristian II:s väg tillbaka till makten i de nordiska länderna. Lübeck hade utrustat en flotta för att understödja danskarna och Fredrik I, de tog åtta av Norbys skepp i Blekinge, men i stället för att hjälpa till att slå ner de upproriska bönderna i Skåne seglade de till Gotland och förstörde tillsammans med gutarna Visby.

Försvaret


Suarthe Kreyer - en stor holk
Vilket år Sören Norby hade tagit det lübska skeppet Suarthe Kreyer vet vi inte. Däremot vet vi att han utrustade skeppet för att segla till Danzig (Gdansk). Besättningen utgjordes av de 26 män som tagits tillfånga då skeppet togs - de hade svurit trohetsed till Sören Norby och tjänat honom närmare ett år innan resan. Som "hauptmann auff den schyff" fungerade Mats Livländare, och med fanns också Tewes Kusel, skeppare, dennes tjänare Josef Falster, Stefan von Trier och Peter von Wolterhausen.

Målet med resan var att få fram sändebudet Stefan von Trier till Kristian II, som satt i Nederländerna, samt i enlighet med den fullmakt Mats Livländare hade att segla fram och tillbaka till Königsberg med skepp och varor. Varorna skulle till hertig Erik av Braunschweig, som spelade en viktig roll för Norbys förbindelser med Tyska orden, och som innehade komturen av Memel. Sören Norby berättar själv att han sände en stor holk, lastad med skytte (geschütz) och varor. Mats Livländare skulle se till betala en skuld Sören Norby hade till hertig Erik och för det som blev över värva krigsfolk.

När skeppet kommit förbi Gotland, resan startades i februari 1524, gjorde besättningen på skeppet myteri och tog Stefan von Trier tillfånga. Skeppet fördes till Greifswald, där fångarna låstes in - Stefan von Trier satt t ex i 45 dagar med båda fötterna i en stock. Fem veckor efter fortsatt fångenskap löstes han ut av en wismarsborgare vid namn Henrik Dürjar.

Förutom Stefan von Trier och Mats Livländare fängslades bl a också Tewes Kusel av myteristerna. De förstnämnda fänglsades också ordentligt i Greifswald med Tewes Kusel behandlas annorlunda. Och det är från honom som försvarsrapporten om Gotland i början av 1500-talet kommer.

I inledningen av den rapport som upprättades av Greifswald sägs nämligen översattt att "skepparen Tewes Kusel, som är här hos oss som en vän, på heder och samvete berättat om Sören Norby på Gotland". Han satt alltså näppeligen med fötterna i en stock och som en vän berättade han bla följande om Gotlands försvar (allsammans är förkortat och det är Hugo Yrwings översättning av plattyskan som används):

1) För det första, att nämnde Sören Norby har med gott skytte sitt slott väl försvarat, och där förvarar han alla sina dyrbarheter, kalkar och klenoder, från öns kyrkor, som han betalt med wax.

Vi jobbar ännu med denna text...
/text och foto Bernt Enderborg

Platsguide

Guteknappen - platsguide

Genom att trycka på en knapp på mobilen med gps får du gudning. Står du t ex nära en kyrka får du information om kyrkan och en lista på vad som finns i närheten.

Platsguiden fungerar förstås bara när du är på Gotland. Mobilanpassat finns på Visit Hemse - klicka på hjärtanet.
Visby socken

Mer info

Här finns mer om Historia.

Visby omnejd stugor

4 bäddar - Lägenhet
4 bäddar - Visby. Lägenhet
5 bäddar - Uthyres
5 bäddar - Gotlandshus
6 bäddar - Uthyres


Se vidare Boendesidan