text bild karta   info, a-ö

En gammal kvarn

Gotland | Kräklingbo socken | Platser | Utskrift | Mobilsida
En gammal kvarn
En gammal kvarn, foto Bernt Enderborg

På somligt särskilt sköna ställen finns lämningar kvar från de senaste århundradena


Strax efter avfarten mot Slite i Kräklingbo återfinns på vänster hand en gammal vattenkvarn. Det finns inga skyltar uppsatta som talar om att den ligger där; ett P för parkering finns om jag minns rätt.

Bilden ovan kommer från vattendraget, ty det är en vattenkvarn, som inte är särskilt imponerande. Men kortet är taget i slutet av juli 2001, så det skall inte vara så där mycket vatten. Samtidigt bör man komma ihåg att det finns just inget vatten kvar på Gotland, det mesta har dikats bort.

I slutet av 1800-talet fanns ännu gigantiska myrar på Gotland. Mina kusiner från Småland brukar emellanåt säga att Gotland är ett gungfly med stenhårda vägar.

Det är väl inte sant nuförtin, men fordom var det alldeles garanterat fallet.

En gammal kvarn i Kräklingbo

Av själva kvarnen återstår inte särskilt mycket. Man ser hur det har varit tänkt.

Kvarnsten vi kvarnen i Kräklingbo

Ei huäsar star a kvännstain, um någen nå vill keike pa dei.

Den vattendrivna kvarnen i Kräklingbo

Mera intressant är kanske denna propeller som har använts till något. Men till att dra runt de stora och kompakta kvarnstenarna kan den väl knappast duga.

För intresserat museifolk kan den väl vara något att hänga upp på väggen.

Den nutida bäcken i Kräklingbo

Nejderna är numer en stillsam bäck - skönt är där att stanna en stund.
/text och foto Bernt Enderborg
Kräklingbo socken

En gammal kvarn

.

Kräklingbo socken

är markerad på kartan, klicka och socknen med utflyktsmål visas.

Mer info

Här finns mer om Platser.

Länk: http://www.guteinfo.com?id=1807

Stugor östra Gotland

2 bäddar - Solstugan Alskog
2 bäddar - Rum i Sjonhem
4 bäddar - Kalkstenshuset Alskog
4 bäddar - Lövängen
4 bäddar - Bulhus 1
4 bäddar - Bulhus 2
4 bäddar - Campingstuga
4 bäddar - Combistuga
4 bäddar - Präriehuset
4 bäddar - Rum i Sjonhem
4 bäddar - kalkstenshus
5 bäddar - Familjestuga 1
5 bäddar - Familjestuga 2
6 bäddar - Ljugarn
6 bäddar - Flygeln
6 bäddar - Nunneborgen
12 bäddar - Prästgården


Se vidare Boendesidan