text bild karta   info, a-ö

Ängar

Gotland | Guide Gotland | Utskrift | Mobilsida
Ängar
Ängar, foto Bernt Enderborg

Ängarna på Gotland är paradis: Lundell filosoferar, Rickfors flyger och flickorna plockar drömblomster


Ibland sägs Gotlands ängar vara en sorts natur som bara engelska lorder och gutniska bönder har råd att hålla sig med. Och kanske är det så, ty de gotländska ängena är alla blommor man drömmer, en ögontröst, lisa, platser för andhämtning.

Ängena på Gotland har tjänstgjort länge, de har givit foder åt kreatur, frukt och nötter åt människor och emellanåt sägs att "äng är åkers moder". Utöver att vara växtlighetens lottovinster har de alltså också varit oss gutar till nytta i långliga tider, kanhända så länge som omkring 2.500 år, långt före Sokrates födelse. Också i dag hävdar folk i Gotlands olika socknar sitt sockenänge, samlas, dricker kaffe, leker gamla lekar och låter naturen sprida kärlek.

Här finns en karta över besökansvärda ängar om du har bråttom.

Det är i ängarna (ängena) som flickorna plockar sju blomster, det är i ängena som själen andas ut och det är där man kan krypa i timtal och förälska sig i variation. Tror du att de är totalt utforskade? Senast år 2002 hittades en ny fjärilsart.

Och bli inte förvånad om Mikael Rickfors kommer flygande för att han har varit och köpt vingar för pengarna, kanske tar han sig en tur när gullvivorna blommar. I ett änge är du omgiven av klar och enkel kärlek, som får råda som den vill."Braidsrum" kallas de öppna ytor i ängena (ängarna) där man torkade höet. Vissa forskare, säger boken Ölands- och Gotlands växtvärld, sätter den klimatförsämring som skedde omkring 500 f.Kr. som anledning till ängsbrukets uppkomst. Före denna tid fanns inget behov av att lagra någonting, det levde sköldpaddor på Gotland, men vid bronsålderns övergång till järnålder försämrades klimatet och folk blev tvungna att planera inför årstidsväxlingarna.

Det antas att lövfoder är det äldsta vinterfordet; redan under den yngre stenålderns när människorna i Norden blivit jordbrukare användes bågformade skäror av flinta för att göra slåtter och lövtäkt effektivare. Ängena inhägnades för att samla djuren på en begränsad yta så att kreatursgödseln lättare kunde samlas och användas på de små åkerlapparna (äng är åkers moder).

De gutniska ängena är fulla av husgrunder, se Kämpgravar och sånt som arkeologer kallas stensträngar (stainvastar), dvs långa gärdesgårdar uppbyggda av sten.

Vitsipporna blomstring talar om att det är dags att faga änget, dvs räfsa bort fjolårslöv, grenar och annat sånt som kan hindra återväxt och slåtter samt bränna detta.Skolungarna brukar få ledigt från skolan för att delta. Det knorras ibland, men vid äldre år inser man att man deltagit i tusenåriga traditioner som våra förfäder satte igång eftersom de var tvungna till det.

Jag vet inte hur van du är vid vitsippor, det är ju en ganska vanlig växt, men när vitsipporna blommar i de gutniska ängena så är det vitt helt enkelt.De ängen som har slagits sen långa tider har en makalös rikedom på arter och blomsterprakt - en äng kan ha 150 olika blomväxter och i höet dominerar örter över olika sorters gräs. Slåtteranpassade arter gynnas, konkurrenssvaga arter klarar sig bättre genom slåtterbruk, och det har till och med utvecklas slåtteranpassade former av olika arter.Eftersom ängarna skördas årligen förs näringsämnen konstant bort. Förr i världen så ingick det i arbetet att med träklubbor slå sönder och sprätta ut torra komockor för att sprida gödseln bättre.Höskallran eller ängskallran talar med sitt "skaller" om att tiden för slåtter är inne. Nuförtin används stundom försiktiga maskiner men fordom skedde allt för hand. Höet slås, räfsas och bredes ut i braidsrummi och när det har torkat körs till något loft.

I juli eller augusti var det dags att klappa träden (ta löv), dvs upp till armstjocka grenar sågades ner och kvistades på löv. Löven torkades i ruskor och kördes hem som vinterfoder. Efter ett par år kunde samma träd klappas igen.

I ett gutnisk änge skall tre lövbärande nivåer synas. Högst är de fria ekarna, därefter klappade träd som alm, ask, lind och längst ner växer den härliga hasseln.När Linné reste genom Fide socken anno 1741 konstaterade han:

"Ängarna voro hela denna dagen likare lundar och trädgårdar än någon mark. Träden voro ek, mer ask, ännu mer björk och mest hassel."

Till sist kan vi säga att vi brukar framhäva att Gotlands medeltida kyrkor är vår största kulturarv, men ängarna kan gott konkurrera om denna titel på sitt vis, allra helst som de är ett och ett halvt årtusende äldre. Vill du hitta miljöer från övergången mellan brons- och järnålder så har du ett lätt och vackert arbete.

Här finns en karta över besökansvärda ängar och här Av blommor tusen slag.

Gotlands ängar

Alleqvia löväng »

Alleqvia löväng i Endre socken är ett 3,9 hektar stort välhävdat änge - naturstig, utomordentligt

Anga prästänge »

Prästänget i Anga socken är litet men en favorit. Mycket blomster, orkidéer och annat, t ex blodtopp och svensk ögontröst, gott om fjärilar och ett litet bulhus. Parkering ett gott stycke före kyrkan om man kommer från Kräklingbo.

Augustas änge »

Bajänget, Bendes änge »

Bendes änge övergår till strandäng, väldigt naturskönt

Boängen »

Boängen i Lokrume socken är en skön plats för picnic och grön vila för dem som inte är vana vid sånt

Bro prästänge »

En skön bensträckare och en plats för korgen efter kulturstigen

Ekebyänget »

Ekebyänget i Stenkyrka socken hävdas traditionellt och är helt enkelt grönt, skönt, gott och så Fröding vidare.

Etelhem kyrkäng »

Kyrkänget i Etelhem är en vacker plats för en besträckare, där befolkningen brukar se till att du också kan njuta av den ypperliga växtligheten när den frodas som mest

Fardhem prästänge »

Prästänget ett djupt och livgivande andetag i tiden

Fide prästänge »

Prästänget i Fide socken har svalka och skönhet för ben kliande av bilåkning

Fonnsänge »

Fonnsänget i Väte socken har all växtlighet ett änge skall ha

Gerum prästänge »

Prästänget i Gerum är Gotlands och därmed Sveriges örtrikaste plats. Förlägg en picnic här, lägg dig ner och bara titta på blommorna, örterna och all godhets rikedom.

Grötlingbo prästänge, Pankar »

Prästänge mellan igenväxande lövskog vid namn Pankar

Hall kyrkänge »

Hammarsänget »

Hammarsänget i Lärbro är Gotlands största hävdade änge. Här får alla som vill ha picnic plats - samtidigt. Stolta ekar, orkidéer och lite fornlämningar. De fantastiska bildstenar som en gång stod här är dessvärre ivägburna.

Hemängen i Ljugarn »

Ett andetag i tillvaron fram

Hoigardi »

Högården (Hoigardi) i Hejnum socken vid kanten av jordbruksmarken i den sköna dalen finns ett vackert och promenervärt änge med blomster, örter och orkidéer samt ett bulhus

Hulte kruppar »

Änget med namnet Hulte kruppar har en namnskylt vid vägens kant där det står: Änge. Orkidén krutbrännare finns att se för den som kikar efter.

Hummelbos änge »

Gott om klibbal i detta änge

Hässleänget »

Hässleänget i Fleringe socken sägs inte ha sån där överdådig flora som är normalt för ett gotländskt änge

Högby äng »

Högby äng i Hemse är en utomordentlig plats för picnic

Isums Slåtteräng »

Kräklingbo änge »

Kräklingbo änge på andra sidan vägen från kyrkan sett är ett gott änge för samling eller enstaka picnic

Kuse änge, Lillängen »

Käldänge »

Käldänge i Garde socken är en favorit. Gökblomster, blodtopp och många orkidéer. Kämpgrav och lite annat i änget, mera fornlämningar alldeles i närheten, t ex en tingshög från bronsåldern uppe på backen Visbjerg.

Lasses änge »

Lasses änge i Öja socken hyser orkidéer som t ex ögonfröjd och skogsknipprot, förhistoriska åkrar

Laxarve änge »

I Laxarve äng i Boge socken trivs den vita skogsliljan samman med lite fornlämningar, kämpgravar och sånt

Levide prästänge »

Ett återskapat änge

Liste ängar »

Utomordentligt skön ängsmark med havsutsikt, rik på orkidéer

Lojsta prästänge »

Prästänget i Lojsta är en av världens skönaste bensträckare

Lummelunda kyrkänge »

Kyrkänget i Lummelunda alldeles bakom kyrkan är vackert och frodigt

Mangsarve änge »

Mangsarve änge i Ekeby socken, strax vid kyrkan, är ett vackert, ljust och på sina håll blött änge, åtminstone tidigt på sommaren

Mattsarve änge »

Mullvalds änge »

Mästerby änge »

Mästerby änge är ett stort och vackert änge. Gott om orkidéer och annat blomster. Vi brukar rekommendera änget för dem som vill veta hur Gotland såg ut på järnåldern.

Ogges äng »

Ogges äng i Rone socken ligger en bit från allfarvägen, ängsblommor men också fornlämningar

Othems korsänge, prästänget »

Korsänget i Othem är nästan 10 hektar stort

Prostarve äng »

Prostarve äng med ängsblommor och orkidéer är ett fint utflyktsmål för en picnic i det gröna. Det finns fornlämningar.

Prästänget i Eskelhem, Maldes änge »

Solsänget »

Stenkumla prästäng »

Prästänget i Stenkumla är inte så där lätt att hitta. De vanliga ängsblommorna och orkidéerna finns nog, men inte i massor.

Sudergårda änge »

Ett skönt änge i Bäl socken

Valla änge »

Vänge prästänge »

Prästänget i Vänge är inte stort men ängsblomster i alla fall

Öja kyrkäng »

Kyrkänget i Öja alldeles nedanför parkeringen vid kyrkan har gott om hassel men också ängsblomster och orkidéer

Östergarns prästäng »

Prästänget i Östergarn, strax efter kyrkan, hyser bl a blodtopp och svensk ögontröst

Övide änge »

Vackra ängsmarker
/text och foto Bernt Enderborg

Platsguide

Guteknappen - platsguide

Genom att trycka på en knapp på mobilen med gps får du gudning. Står du t ex nära en kyrka får du information om kyrkan och en lista på vad som finns i närheten.

Platsguiden fungerar förstås bara när du är på Gotland. Mobilanpassat finns på Visit Hemse - klicka på hjärtanet.


Se vidare Boendesidan