text bild karta   info, a-ö

Torsburgen - þors borg, Tors borg

Gotland | Kräklingbo socken | Fornborgar | Utskrift | Mobilsida
Torsburgen - þors borg, Tors borg
Torsburgen - þors borg, Tors borg, foto Björn Pettersson

Giganternas gigant bland fornborgar i Sverige, kanhända avsedd för hela Gotlands befolkning. Den började byggas på 200-talet och nämns tusen år senare i Gutasagan. En av Gotlands mest besöksvärda platser, som ligger i Kräklingbo socken.


Tors borg som är en av Nordens största forntida försvarsanläggning (Halleberg fornborg i Västergötland lär vara större), ungefär dubbelt så stor som Visby innanför murarna, över 1 km i diameter, och återfinns på en klint i Kräklingbo långledes ungefärligen mitt på Gotland men tvärledes å östra kanten till.

Torsburgen som inte (eller kanske det förresten) har sitt namn efter guden Tor påbörjades ett par hundra år efter Kristi födelse och har på ett eller annat sätt använts fram till vikingatiden, 700-800 år ungefär. Men det där med namnet är osäkert. I gamla handlingar benämns platsen Tors borg - Gutasagan nedtecknad i början av 1200-talet - men i dag säger vi Torsburgen och menar därmed den stora klinten och egentligen inte alls borgen. Men finns det någon plats i Norden som Tor kan tänkas ha bott (han bodde visst nära havet - man ser havet från Tors borg) så är det i så fall på Torsburgen.

Lejonparten av borgens skydd är den naturliga klippkanten som på sina håll är omkring 30 meter hög. Åt söder finns ingen klippkant varför en två kilometer lång och upp till sju meter hög mur har byggts, som syns längst ner på bilden ovan. Och den är förmodligen en av de häftigare sakerna på Gotland, eller Norden, faktiskt långt intressantare än den marknadsförda ringmuren i Visby eftersom den är 1.000 år äldre.

Det finns i och för sig platser på borgen som kallas Slottet, Linnés grotta och sånt, men det sevärda är muren. Visst kan man få se någon spillkråka (tojlu) inuti borgen och visst har man en vidunderlig utsikt i utsiktstornet vid Tjengvid luke någonstans, men det är enligt mitt tycke en promenad från Ardre luke ovanpå muren någon kilometer västerut och tillbaka som lämnar bestående intryck. Ger man sig in på borgområdet att promenera så får man räkna med att gå några kilometer innan man är tillbaka.

Mig veterligen så har det aldrig bott folk i borgen och inte heller har några vakter varit stationerade där. Några byggnadsrester som på närliggande Herrgårdsklint, Kaupungs slott eller Grogarnsberget finns inte. Borgen är nog tänkt att användas av hela Gotlands befolkning på en och samma gång. Den är gigantisk!

Torsburgen

Muren är två kilometer lång, upp till sju meter hög och basen är väl en 15-20 meter bred. Den är byggd av kalksten och jämför man med ringmuren i Visby som är strax över tre km lång så innehåller nog muren vid Torsburgen minst dubbelt så mycket material, om inte mer, och den påbörjades minst 1.000 år tidigare.

Redan en kort beskrivning av muren gör den faktisk åtskilliga gånger intressantare än ringmuren.

Vem byggde Torsburgen några hundra år efter Kristi födelse? Hur såg samhället ut? Man har beräknat att det har tagit 3.000 man ett år att färdigställa muren. Nu behöver muren inte vara gjord på ett år, men slutsatsen att det krävs någon större samhällelig insats för att åstadkomma byggnadsverk som Torsburgen sitter som Epoxylim i alla fall.

Torsburgen
Foto Bernt Enderborg

Det har stått palissader av stockar ovanpå muren varför det inte kan ha varit alldeles enkelt att slå sig in i borgen. Den kant som nu sluttar på utsidan av borgen har varit lodrät en gång i världen, men det är nog 1.000 år sen.

Gutasagan som nedtecknades på 1200-talet berättar att Gotland för länge sen överbefolkades så att landet inte kunde föda dem alla varför var tredje familj lottades ut och jagades iväg från ön.

De utlottade ville inte alls flytta från Gotland, varför sagan säger att de först av allt for till Torsburgen och tog spjärn där men att de småningom drevs också därifrån: "Siþan wildu þair nauþugir bort fara men foru innan þors borg Oc bygþus þar firir".

Var det dessa stackare som byggde borgen?

Nutida sannolikhetsbedömare svarar förstås nej. Några vetenskapligt oangripliga slutsatser går inte att dra om Torsburgen, varför muren ligger där den gör sen snart 2.000 år och väntar på att någon skall tala om varför det.

Någon utgrävning har gjorts, och det är den som säger att muren påbörjades vid pass 200 e.Kr och förstärkts någon gång på 900-talet, varför den bör ha används under denna långa tid 700-800 år. Som en jämförelse så har välfärden i Sverige funnits knappt 50 år anno 2004.

Torsburgen
Foto Bernt Enderborg

Muren är inte alldeles liten som syns på bilden. När man åker runt lite på Gotland så blir man förr eller senare konfunderad av att det finns så många och stora byggnadsverk från forntiden på ön.

Marknadsföringen av Gotland sysslar ganska mycket med Visby, ringmuren, Hansan och omkring 200 stenhus i Visby från den börjande medeltiden (varav ett gäng finns kvar) samt ett tiotal kyrkruiner. Man läser ofta att Visby var medeltidens största och mäktigaste stad.

Och visst är Visby vackert, draget från de historiska vingslagen känns, men på en halv dag har du sett vad som finns att se av storhet och rikedom (men stämningen finns ju alltid där förstås). På landsbygden är det mesta äldre, mera intressant och mer fantastiskt.


foto Bernt Enderborg

Det sägs ibland att Torsburgen nog ingick i något slags försvarssystem av östra Gotland och att vårdkasar var dåtidens signalsystem mellan ett antal borgar som utan vidare täcker upp stora delar av östra Gotland och därmed annalkande fiender från havet.

Uppe på själva borgen finns ett litet utsiktstorn som man kan besöka och räkna kyrktuppar.

Gör det!

Torsburgen

Muren, det markerade partiet längst ner, är ca två km lång. Det har tagit 3000 man ett år att bygga den, ett arbete som påbörjades ett par hundra år e.Kr.

Det är en av Nordens största fornborgar - här en sida med fler bilder.
/text Bernt Enderborg, foto Björn Pettersson

Platsguide

Guteknappen - platsguide

Genom att trycka på en knapp på mobilen med gps får du gudning. Står du t ex nära en kyrka får du information om kyrkan och en lista på vad som finns i närheten.

Platsguiden fungerar förstås bara när du är på Gotland. Mobilanpassat finns på Visit Hemse - klicka på hjärtanet.
Kräklingbo socken

Vägbeskrivning


Kräklingbo socken är gulmarkerad på kartan, klicka och socknen med utflyktsmål visas.

Mer info

Här finns mer om Fornborgar.

I närheten - fågelvägen


Stugor östra Gotland

2 bäddar - Solstugan Alskog
2 bäddar - Rum i Sjonhem
4 bäddar - Kalkstenshuset Alskog
4 bäddar - Lövängen
4 bäddar - Bulhus 1
4 bäddar - Bulhus 2
4 bäddar - Campingstuga
4 bäddar - Combistuga
4 bäddar - Präriehuset
4 bäddar - Rum i Sjonhem
4 bäddar - kalkstenshus
5 bäddar - Familjestuga 1
5 bäddar - Familjestuga 2
6 bäddar - Ljugarn
6 bäddar - Flygeln
6 bäddar - Nunneborgen
12 bäddar - Prästgården


Se vidare Boendesidan

1) Promenad runt Torsburgen

Vandrade runt Torsburgen igår och det ger en speciell känsla man alltid minns. Besökte Linnès grotta också vilket gör att fantasin flödar. Håller med dig och frågan är: hur mycket är Torsburgen utgrävd egentligen?
/Margareta Kvick

--- webmastern kommenterar ---
Torsburgen är väldigt lite utgrävd, ty man hittar just inget att gräva efter. Ovanpå finns lite rester av temporära väderskydd, men de är av nyare datum (1800-talet om jag minns rätt), för övrigt har det just inte hittats spår efter något särskilt. Man hittade i och för sig ett vikingatida mynt utanför muren, ett mynt slaget för S:t Olof själv om jag minns rätt, men hittat mynt har man gjort på så många ställen på Gotland att det inte gärna kan utgöra anledning till någon större utgrävning.

Det är som utgrävt är ett tvärsnitt av själva muren, alldeles vid Ardre Luke, varvid man studerade konstruktion och försökte tidsbestämma det hela - vilket återges ovan i texten.

2) Naturlig ås

Hejsan!

Torsburgen är i huvudsak en naturlig ås. Ungefär som en rullstensås eller ett rev kan man säga. Den bildades när Gotland låg delvis under vatten. Eller av inlandsisen. Forntida gutar gjorde sannolikt försök att förskansa sig där genom att delvis bebygga åsen.

Hälsningar
Kristoffer Carlson

--- webmastern kommenterar ---
Vi säger ovan att Torsburgen är en klint, alltså ett rev från Silur som reser sig högre än omgivningen. Gotlands äldsta raukar finns vid Torsburgen.

Om man vill se ruiner efter vaktstugor på en fornborg kan man besöka närliggande Herrgårdsklint, och vidare bör det kanske nämnas att alla över 20 år var skyldiga att deltaga i vakthållningen, se Gutalagens bestämmelse härom (p 54).

3) info om utsiktstornet

Hur högt är utsiktstornet på Torsburgen och vilket år byggdes det?

4) Torsburgen 20110521

Vi svängde mot Torsburgen från stora vägen, när vägen sen delade sig, tog vi vägen till Tjängvide lucka 0,8 (rakt fram i korsningen). Då kom vi till en liten parkering. Den var närmast utkikstornet som för övrigt är avstängt... Förmodligen för besökarnas egen skull, trädäcket såg inte alltför roligt och hållbart ut.

Skriver mer här efter nästa besök, om några veckor kanske.
/Ted

--- webmastern kommenterar ---

Tack för ditt meddelande Ted! Nu vet alla besökare detta.

5) Offerkast

Det finns ett offerkast på Torsburgen. Vet någon varför den tillkommit?Offerkast brukar vara plaster i Sverige där någon blivit mördad eller dött en ovanlig och tragiskt död, t ex någon som frusit ihjäl.

Tacksam för svar och information.

MVH Henrik (skaraborg76@hotmail.com)

6) Bysen

Offerkastet på Torsburgen ska visst vara för att blidka bysen. Om man får tro riksantikvarieämbetet. Det gör att offerkastet är lite annorlunda än de andra som bildats där folk har dött eller mördats.

Henrik Andersson, Hemse


webmastern kommenterar


Hej Henrik!

Tack för dina uppgifter!

Albert Eskeröd säger i boken Gotländska stränder att man i Hall också hade offerkast som måhända var för att få bort bysen, eller nog bara för tur, eller motverka otur, eller nåt annat åt det hållet.

På nåt sätt så tycker jag att det är sympatiskt att man offrar nåt litet av vad anledning man själv finner nöjaktig.

/bernt

Vill du fråga om, kommentera eller diskutera något på denna sida - klicka här.

Mer information

Mer om Fornborgar: länkar, karta - för annat se Information.
Mer om Kräklingbo: länkar, karta.