text bild karta   info, a-ö

Naturi

Gotland | Gutniska
Illustration
Naturi , illustration Lotta Ingelse
Dei jär gröint, dei jär dei. Man kan ga i änggar u skogi u hittä blumma man allri sett, man kan lägg si pa knei ei soli u keike ätta mack – a fasli hopen oläikä skalbagga, gajtinggar u ja vait fanken int allt.

Dei krylla ei jårdi, dei krylla ei lufti u dei krylla me mängda me mack. Uj, dei va kvickt. Vorr tar dei umigen. Dei krylla me mängda me mack. Vorr tar um, dei krylla me mängda me mack. Ja, hon, han, dei...

Men pa va sett skass man nå säg dei ti mänskar sum tänka si u far ti öi:

Um vorr sägar att dei jär nå oskaplut vackat, räcka nå dei,
Um vorr sägar att ta däu u far hit så far däu nuck se,
Um vorr sägar att färo ha gar, dei jär let ti kum ste:
- men va fanken, hjälpa nå dei?

Dei jär gröint, dei jär dei.

...ja, u gäult u ryt u vaeitä blumsta, u rauka u stain u sjöi u stranni u fäugla u mängda med mack. Va fanken, dei jär vackat, räcka nå int dei?
/text Bernt Enderborg, illustration Lotta Ingelse

Platsguide

Guteknappen - platsguide

Genom att trycka på en knapp på mobilen med gps får du gudning. Står du t ex nära en kyrka får du information om kyrkan och en lista på vad som finns i närheten.

Platsguiden fungerar förstås bara när du är på Gotland. Mobilanpassat finns på Visit Hemse - klicka på hjärtanet.


Se vidare Boendesidan