text bild karta   info, a-ö

Domarlunden

Gotland | Lärbro socken | Gravfältr | Utskrift | Mobilsida
Domarlunden
Domarlunden, foto Bernt Enderborg

Domarlunden i Lärbro socken, alldeles bredvid Lekare hed, har förutom gravar också några mindre skeppssättningar


Domarlunden är belägen på Litorinavallen på ett sund som man endast anar (Lärbro är en stor socken som sträcker sig tvärsan över Gotland med Vägumevik i öst och Kappelshamn i väst, fordom möttes vikarna här).

Lekarehedsröset – 3.5 meter högt och 34 meter i diameter - ligger ungefär 100 meter väster om Domarlunden tillhör äldre bronsåldern. Vid själva Domarlunden finns sex skeppssättningar, samtliga undersökta och daterade till yngre bronsåldern. Det kan nämnas att Gotlands enda hällristning ligger cirka 400 meter söder om Domarlunden, men den är nog övertäckt för att förhindra skador.

Domarlunden i Lärbro

När Domarlunden avtorvades kom en hop andra gravar fram, som av fynden att döma daterades från bronsålder till järnålder – 99 anläggningar har undersökts, såväl skelettgravar som gravar med brända ben.

Domarlunden i Lärbro

Av de sex skeppssättningar ligger fem gråstensskepp reling vid reling. De är som sagt undersökta och man har hittat sånt som bygelnålar, skålnålar, svanhalsnålar, bälteringar, fibulor och keramik. En vikingatid silverskatt hittades 1974 i en av gravarna: 131 mynt, två armringar, del av en flätad halsring och en silverten upprullad till en spiral.

Skepssättingar i Domarlunden i Lärbro

Gravfältet är delat av en gårdsanläggning som uppfördes under 1800-talets slut. Stensättningar och mindre rösen samt resta stenar visar tillsammans med gravfynden att gravarna lagts från äldre bronsålder fram till romersk järnålder.

Domarlunden i Lärbro på Gotland

Lajkarhhajd

När Du står på vägen och tittar på Domarlunden ligger Lajkarhajd bakom ryggen. Enligt en tilltagsen tolkning av Gutesagan som nedtecknades på 1200-talet kristnades gutarna av den norske kungen Olov den helige, som besökte Gotland i början av 1000-talet. Metoderna var enligt en sägen allt annat än fredliga. Vid Lajkarhajd, tvärs över vägen vid Domarlunden, stod ett slag, men före slaget så knäböjde kung Olov på ett sten varvid hans armbågar och knän gjorde avtryck i stenen. Stenen med skålgropar finns, den påstås vara en offersten, och kallas för "Sangelstenen", se S:t Olof kristnade inte Gotland, en bit ner på sidan.

Lajkarhajd bör väl betyda något sådant som Lekarehed, och lek betyder ju emellanåt bråk i det förgånga som t ex i Håtuna lek. Det finns kämpgravar på heden.
/text och foto Bernt Enderborg

Platsguide

Guteknappen - platsguide

Genom att trycka på en knapp på mobilen med gps får du gudning. Står du t ex nära en kyrka får du information om kyrkan och en lista på vad som finns i närheten.

Platsguiden fungerar förstås bara när du är på Gotland. Mobilanpassat finns på Visit Hemse - klicka på hjärtanet.
Lärbro socken

Vägbeskrivning


Lärbro socken är gulmarkerad på kartan, klicka och socknen med utflyktsmål visas.

Mer info

Här finns mer om Gravfältr.

I närheten - fågelvägen


Stugor norra Gotland

3 bäddar - lägenhet
4 bäddar - lägenheter
4 bäddar - 4-bädd
4 bäddar - Parstuga
5 bäddar - 5-bädd
6 bäddar - lägenheter
6 bäddar - 6-bädd
6 bäddar - Parhus 6 bädd
8 bäddar - Parhus 8 bädd


Se vidare Boendesidan