text bild karta   info, a-ö

Begränsad info


Eftersom Tillväxtverket och Region Gotland, sistnämnda jobbar aktivt för att försämra marknadsföringen av Gotland, givit bidrag av skattemedel till ett projekt som heter Tjelvarprojektet, tror jag, som på nåt sätt har med hållbar Kultur- och Naturturism på Gotland att göra så har vi begränsat informationen om några utflyktsmål.

Guteinfo har haft information om detta besöksmål på nätet i snart 20 år, men om Tillväxtverket och kommunen vill göra det själva och, enligt mig, försämra marknadsföringen av Gotland så ska de förstås få göra det.

Detta är också det enda sätt jag har att protestera mot att man med skattemedel gör om Guteinfo, vilket bl a kommunen på många sätt försöker göra.

/webmastern

Tjelvars grav

Gotland | Boge socken | Skeppssättningar | Utskrift | Mobilsida
Tjelvars grav
Tjelvars grav, foto Bernt Enderborg

Gotlands upptäckare sägs vila i denna skeppssättning från bronsåldern - det är nog inte riktigt sant, men kanske en annan Thielward


Tjelvars grav är en 18 meter lång och 5 meter bred skeppssättning från yngre bronsåldern som ligger i ett fornlämningsområde för övrigt bestående av två fornborgar, ett mindre gravfält och enstaka stensättningar.


Graven är undersökt.


Enligt sägen ska Gutasagans Tjelvar (den förste guten) bott i närheten och begravts i skeppet. Men det var under stenåldern som de första människorna kommer till ön, varför gravmonumentet i så fall har uppförts tämligen sent såvitt inte Tjelvar uppnådde vad man måhända skulle kunna kalla en biblisk ålder.

När Linné anno 1741 åstadkom sin Gotländska resa såg han på väg mellan Boge och Gothem: "Tjällvars holme och Tjällvars vik låg jämte vår väg; denna holme var en stor, något upphöjd, fästad vid landet, dock kunde man se att han fordom varit en ö. Denna Tjällvars holme skall hava sitt namn av en Thielward, som före Christi födelse här landstigit och Gotland sig bemäktigat, om eljest de minnesgoda Historici tala sant."

Kanske är det Thielward som åtnjuter evigheten i denna skeppssättning.


Flygfoto Björn Pettersson

När Du har kört väg 146 nästan ända ut till Slite (ett par mil nånting) och svängt till höger i Bogekorset för att ta Dig till De sköna baden vid Vitviken - Gothems strandbad och Åminne havsbad - så passa på att beskåda den vackra skeppssättningen som kallas Tjelvars grav i Boge socken som ligger före Gothem.
/text och foto Bernt Enderborg

Boge socken

Vägbeskrivning


Boge socken är gulmarkerad på kartan, klicka och socknen med utflyktsmål visas.

Mer info

Här finns mer om Skeppssättningar.

I närheten - fågelvägen


Stugor norra Gotland

3 bäddar - lägenhet
4 bäddar - lägenheter
4 bäddar - 4-bädd
4 bäddar - Parstuga
5 bäddar - 5-bädd
6 bäddar - lägenheter
6 bäddar - 6-bädd
6 bäddar - Parhus 6 bädd
8 bäddar - Parhus 8 bädd


Se vidare Boendesidan

1) Tjelvar och Tjalve

I den nordiska mytologin har guden Tor en tjänare som heter Tjalve eller Tjalfe.

Teorin om att Tjelvar och Tjalve är samma person är förstås inte ny. Men värt att påpeka är att guden Oden sänder ut gudinnan Geifon för att skapa ön Själland.

I de isländska sagorna berättas det att när folk flyttade från Norge till Island så namngav dom platser på ön och då hade dom eld med sig.

/Henrik Andersson, skaraborg76@hotmail.com

--- webmastern kommenterar ---

Hej Henrik!

Tack för dina kommentarer, det är alltid lika roligt att få sådana!

Som du rimligtvis måste ha upptäckt så tror jag inte särskilt mycket på det som kallas den nordiska mytologin, och anbelangade den som finns så tror jag inte att det har särskilt mycket med Gotland att göra.

En av anledningarna till detta mitt ställningstagande är att de historiker som verkade på Gotland på 15- och 1600-talet (Petrejus och Strelow) inte med ett enda ord nämner något om de gudar som ingår i den nordiska mytologin, trots att de båda skrivit tämligen långa böcker och trots att de läst Gutasagan i alldeles samma version som du och jag. De kände väl till Tors borg, men ingen av dem ens nämner guden Tor; Strelow talar i stället om en sjörövar-Tore. Och samma sak gäller Gutasagans författare (1200-talet). Han eller hon vet inte berätta något om mytologiska gudar utan allt som sägs är att gutarna fordom vore hedningar.

Oftast är det förstås bildstenarna som ställer till det hela. Visst kan man tolka scener på dem som att de visar händelser ur det som kallas den nordiska mytologin. Men för den som önskar så kan man tolka många scener som tagna ur Bibeln också, eller Odysséen eller Illiaden, vilket också gjorts. Nyligen la en dam fram en uppsats vid Gotlands Högskola om tolkningen av bildstenarna (jag har inte hunnit lägga ut information om den). I korthet säger hon att den vanliga tolkningen med nordisk mytologi är långt mindre sannolik än att tolka bildstenarna utifrån intryck österifrån, dvs från sånt vi faktiskt vet att gutarna kom i kontakt med.

Och det skulle därtill vara hur lätt som helst påstå att det som kallas nordisk mytologi i själva verket är gotländsk mytologi. Vi har ju Oden på bild, Oden spjut, Tors borg, varför inte Tjalve också och en hel myckenhet annat sånt. Bildstenarna är ju långt äldre än såväl de isländska sagorna som de forntida dikter de ibland sägs bygga på. Och någon allmän skandinavisk religion framförd av kringvandrande minneskonstnärer tror jag helt enkelt inte på.

Det kan också vara bra att känna till att Snorres litterära bemödanden var samtida med Gutasagans nedtecknande samt att just ingen i Sverige kände till den nordiska mytologin förrän på 1600-talet då de för första gången kom ut i tryck (det är förmodligen därför som Strelow inte med ett enda ord nämner någon om denna mytologi, han kände helt enkelt inte till den, och det trots att en och annan menar att han hade fått del av folksagor som bl a berättade om Olof den heliges landstigning på ön på 1000-talet och det stora slag som därvid skulle ha stått).

De isländska sagorna är fantastiska, jag älskar dem, men jag tror inte att de har särskilt mycket med Gotland att skaffa. Och därför tror jag inte heller att Tjelvar och Tjalfe var samma person, allra helst som ingen av dem funnits.

2) Nordisk mytologi

Om man vill tro på nordisk mytologi eller inte får man välja själv.

Men Tjelvar och Tjalve är ganska lika i namn. Och det går inte bevisa att det finns samband, men inte heller motsatsen. Likheten i namnen gör dock "min" teori inte alltför osannolik!

Att folket på Gotland inte har haft något med de övriga nordiska folken verkar ju heller inte troligt. Gutarna kände nog till Oden, Tor, Frej och de andra makterna. Att sedan denna tro som saknade dogmer och centraliserat "prästerskap" utvecklats olika på olika håll betyder inte att det finns samband.

Gutarna hade väl knappast någon egen gutnisk tro helt isolerad från de övriga folken i Norden eller för den delen runt Östersjön.

Min teori som jag ju inte kan bevisa och därför är den bara en teori är att det finns ett samband mellan Tjelvar och Tjalve. Urspungligen blev gudens Tors tjänare Tjalve förvanskad till den mytiske Tjelvar.

Jag tror dock inte att det är en fysisk person som funnits ej heller har det varit tänkt från början att det ska uppfattas så.

Någon exakt sanning kommer vi inte att få. Vilket bara är bra för myter lever bäst om dom är myter.

MVH Henrik Andersson

--- webmastern kommenterar ---

Hej! Tack för kommentaren!

Jag har skrivit lite om Asaläran förut, se den här sidan. Det där med "isolerad" brukar vara känsligt på Gotland, ty hur många det är som genom århundradena har påstått att Gotland är en isolerad ö vet jag inte, många, massvis, ton, och ibland ser man påståenden om att Gotland har så rika fornfynd, t ex 80% av silverslantarna från det romerska riket vid århundradena alldeles efter Kristi födelse och ungefär en lika stor procent av arabiska silverslantar från vikingatiden, se också Kolonierna under Vendeltiden, därför att Gotland var så isolerat att folket var tvunget att söka så runt på Östersjön för att klara livhanken.

Så jag brukar hävda motsatsen, dvs att det tvärtom ligger nära till hands att gutarna hade bra koll på läget, kanske till och med bättre än de flesta andra folkslag i Norden.

Mvh Bernt

Vill du fråga om, kommentera eller diskutera något på denna sida - klicka här.

Mer information

Mer om Skeppssättningar: länkar, karta - för annat se Information.
Mer om Boge: länkar, karta.