text bild karta   info, a-ö

Mästerby

Fakta om Mästerby socken.

Kyrkan: Absidkyrkan med långhus och kor från 1199 med kalkmålningar från samma tid samt från 1400- och 1500- talen. Även glasmålningar av "Hejdemästaren" från 1300-talets senare del. Kyrkan besöks mycket under sommar och turistsäsongen med någon busstur nästan varje dag. Kyrkan är för övrigt nyligen renoverad utvändigt och invändigt.

Ängen: I Mästerby finns Mästerbyänget, detta vackra änge har hembygdsföreningen ansvar för, med fagning och slåtter. En ny bandfast tun har satts upp där helt nyligen. Ta gärna med en kaffekorg och njut av våren och fågelsången under en ledig stund. Vi har även varpaänget, det ligger i anslutning till Mästerbyänget, där Mästerbyvarpan kastas varje år.

Historien: Ajmundsbro, längst i söder, har också kallats "Gotlands Nyckel". Här kämpade gotlänningarna mot Valdemar Atterdag år 1361 och här marscherade amiral Bodisco förbi med sina ryska trupper år 1808, för att nämna något. Mitt i vägkorsningen står en minnessten, rest år 1961 till minne av händelserna 1361. Under bron rinner numera Ajmundskanalen, tidigare Sudertingsån och här bredvid låg också en gång ett tingshus, en spöplats och en galgbacke. Åker man norrut, mot Stenkumla, passerar man rakt igenom en av de gamla fornborgarna som vi idag inte vet så mycket om. Om man åker från kyrkan mot Väte passerar man förbi Grens, där ett ringkors är rest till minne också av striderna vid Ajmundsbro och Fjäle myr 1361. Inom socknen finns också flera fornlämningar såsom bronsåldersgravar, bl a vid Ringome, Skogs och Ammor.

Ett annat minne av betydligt av betydligt färskare datum är järnvägsbanken som skär tvärs igenom socknen. Järnvägen gick här 1898-1953 från Roma till Klintehamn. Under första delen av 1900-talet var Bander station, något av ett centrum inte bara för Mästerby utan också för omgivande socknar. Här fanns då mejeri, smedja, centralförening, post, flera affärer, sågverk, betvåg och telefonstation. Allt detta är dock borta nu.

Företagen: Mästerby ligger i ett bördigt jordbruksområde. De flesta jordbruken har konventionell odling med spannmål, oljeväxter, sockerbetor och potatisodling. Även mjölkgårdar, svingårdar, häst och lammgårdar finns. Vidare finns tre mekaniska verkstäder. En maskinstation. Snickeri med tillverkning av fönster och dörrar. Elinstallatörfirma. Ett nystartat hundpensionat finns. Det finns även försäljningsställen med grönsaker, rotfrukter, blommor, honung, skinn och garnprodukter, mest då under sommarhalvåret och turistsäsongen.

Föreningar: Hembygdsföreningen är den största föreningen i Mästerby med 195 medlemmar år 1995. Röda Korset, Kyrkliga syföreningen, LRF, Banda Varpaklubb och Centerkvinnorna är också aktiva föreningar i Mästerby.

Statistik: Uppgifter år 1995. I socknen bor 220 personer, 111 kvinnor och 109 män.
Åldersstruktur: 0-4 år 18 personer, 5-9 år 13 p, 10-14 år 15 p, 15-19 år 21 p, 20-24 år 11 p, 25-29 år 13 p, 30-39 år 28 p, 40-49 år 33 p, 50-59 år 25 p, 60-64 år 10 p, 65-69 år 9 p , 70-79 år 19 p, 80-89 år 9 p, 90- 1 p. En minskning under 1995 med 7,2%. 4 st inflyttade och 19 personer utflyttade från socknen. Areal 22,78 km2 varav 1052 ha åker, 628 ha skog, 40 ha änge och bete.

Framtidsvisioner: Att få en busslinje med hållplats i Mästerby på vägen till Visby. Att kunna få igång flera företag i socknen. Hembygdsföreningen skall kunna få en egen hembygdsgård. Ett gemensamt centralt ställe i socknen för försäljning av närproducerade produkter.

Kontaktpersoner sockenutveckling Mästerby
Lars Tofftén Sallmunds Tel: 267 066
Roland Tofftén Ringome Tel:219 464

Mer om Mästerby

Information

Gårdar

Företag

Bilder

Ajmunds bro

Bildsten

En bildsten i ett änge

Fornborgar

Långmyrsborg

Historia

1361 i Mästerby
Ajmunds bro - Gotlands nyckel
Ringkorset i Mästerby
Slaget i Mästerby 1361

Kuriosa

Trollkärringens tillhåll

Kyrka

Mästerby kyrka

Museer

Mästerby museum

Målningar

1100-talets världsdelar
David och Goliat i Mästerby
Helvetesgapet
Själavägningen i Mästerby

Runor

Kristendomens ålder på Gotlan

Ängen

Mästerby änge
Ajmunds
Ammor
Bander
Barbos
Båtels
Fjäle
Grens
Gästäde
Hage
Karls
Långgutes
Myre
Pilungs
Ringome
Sallmunds
Skogs
Är ditt företag inte med?
Epost eller tel 0498-513 56.

Länkar

Fornfynd Mästerby
Kyrkans kontaktuppgifter

Mästerby 1361
Mästerby Fjäle 1:4
Mästerby hembygdsförening

Rapporter slagfältet

Byggnadsminnen

mästerby fjäle 1:4

/text Inger Ohlsson, foto Björn Pettersson

Platsguide

Guteknappen - platsguide

Genom att trycka på en knapp på mobilen med gps får du gudning. Står du t ex nära en kyrka får du information om kyrkan och en lista på vad som finns i närheten.

Platsguiden fungerar förstås bara när du är på Gotland. Mobilanpassat finns på Visit Hemse - klicka på hjärtanet.

Karta mästerby

<span translate='no'>mästerby</span> socken

Väbeskrivning från Visby

Väg 142, följ skylt i Atlingbo.

Stugor västra Gotland

2 bäddar - Bysen
3 bäddar - Blåhammar Uppe
3 bäddar - Lillstugan
4 bäddar - Skogs
4 bäddar - Lilla huset Kovik
4 bäddar - Kroks Tofta, Kastanjegården
4 bäddar - Blåhammar S
4 bäddar - Röda stugan
5 bäddar - Grytet
5 bäddar - Lyan
5 bäddar - Nästet
5 bäddar - Blåhammar N
5 bäddar - Ingenjörsvillan
6 bäddar - Strandänget Kovik
10 bäddar - Matsalen


Se vidare Boendesidan