text bild karta   info, a-ö

Litorina

Gotland | Geologi | Utskrift | Mobilsida
Litorina
Litorina, foto Bernt Enderborg
Mot ancylustidens slut inträffade en landsänkning vid de danska öarna, varigenom Östersjön fick en ny förbindelse med Atlanten. Därifrån trängde mängder av vatten in i Östersjön och vattnet blev dubbelt så salt som nu. Östersjön kallas under denna tid Litorinahavet.

När Litorinahavet nådde sin största utbredning, skapades en strandvall, som visar att Gotlands vid denna tid utgjorde omkring 19 kvadratmil (nu 31). Litorinagränsvallen ligger lägre än Ancylusvallen. Den kan påträffas på norra delen av ön omkring 28 meter över havet men lägre på den södra vid en höjd av cirka 14 meter.

De båda strandvallarna sägs utvisa att landhöjningen har skett snabbare på den norra delen av Gotland. Litorinatiden anses ha varit i drygt 3000 år, ända fram till ungefär år 2000 f.Kr.
/text och foto Bernt Enderborg

Platsguide

Guteknappen - platsguide

Genom att trycka på en knapp på mobilen med gps får du gudning. Står du t ex nära en kyrka får du information om kyrkan och en lista på vad som finns i närheten.

Platsguiden fungerar förstås bara när du är på Gotland. Mobilanpassat finns på Visit Hemse - klicka på hjärtanet.


Se vidare Boendesidan