text bild karta   info, a-ö

Avair Strabain

Gotland | Alva socken | Saga
Avair
Avair Strabain , foto Carin Olofsson

Awair Strabain, den förste urguten vid namn, var gutarnas förhandlare med svearna för länge sen


Avair Straibain var en mäktig man och fredsmäklare som levde för länge sen. Gutasagan som nedtecknades på 1200-talet berättar att:

"Många konungar stridde om Gotland när det var hedniskt. Dock behöllo gutarna alltid seger och sin rätt. Sedan sände gutarna många sändemän till Sverige. Men ingen av dem kunde göra fred förrän Avair Strabain från Alva socken; han gjorde först fred med svearnas konung."

Gutasagan fortsätter lite längre fram med:

"Så gingo gutarna frivilligt under svearnas konung, för att de måtte fria söka sig till Sverige på alla ställen utan tull och alla avgifter. Så äga ock svearna söka sig till Gotland utan kornband och andra förbud."

Det finns en gravhög i Alva socken som sägs vara Awair Strabains grav, ovan visas en bild på den.

Välkomna svear!
/text Bernt Enderborg, foto Carin Olofsson

Alva socken

Vägbeskrivning


Alva socken är gulmarkerad på kartan, klicka och socknen med utflyktsmål visas.

Mer info

Här finns mer om Saga.

Stugor södra Gotland

2 bäddar - Halor 2


Se vidare Boendesidan