text bild karta   info, a-ö

Vad kostar vägpriser till Gotland

Gotland | Vägpriser | Utskrift | Mobilsida
Vad kostar vägpriser till Gotland
Vad kostar vägpriser till Gotland, foto Bernt Enderborg
I motion 2006/07:T330 till Riksdagen, som lämnades in av Vänsterpartiet, motioneras om vägpriser till Gotland. Och de lät Riksdagens utredningstjänst räkna på saken, vad det kostar, som svarade att det skulle kosta statskassan netto 220 miljoner årligen om det förslag på priser som Vägpris.nu har föreslagit skulle genomföras, dvs:

Enkel resa bil: 130 kr
Vuxen: 70 kr
Barn 6-18 år: 40 kr.

Vänsterpartiet har vänligheten att i motionen med stora, kraftiga bokstäver skriva:

Inför ett vägpris till Gotland!

Och sen: "Utgångspunkten bör vara att gotlänningarna ska kunna åka till Stockholm och åter på samma dag."

- Va?

Det kan ju vara någon slags rättvisepolitik att gotlänningarna (gutar) bör ha det likadant som övriga landsvägsfarande i Sverige, och det är precis sådana exempel som Vänsterpartiet lämnar - vägar och broar. I förbigående får man förresten säga att det lite roligt att vänsterpartiet i en kraftig rubrik skriver vägpriser till Gotland och sen motiverar det hela med vägpriser från Gotland.

Det finns förstås en hel hopen gutar som arbetar i Stockholm, somliga kanske pendlar varje dag, och en och annan önskar säkert besöka Stockholm dagvis, kanske för att gå på Historiska museet och titta på alla fornlämningar som burits iväg från Gotland för något som heter riksintresse, något som återfinns i Stockholm (minst 50% av deras föremål kommer från Gotland, kulturstöld av format alltså, ungefär som romarna plundrade Grekland).

Men det är inte det vi vill. Vi vill att fastlänningar skall ha vägpriser på färjan - vi gutar har redan bra priser. Man kan säga att det är inte vi som vill besöka Stockholm, utan vi vill att Stockholmare och alla andra kommer till oss.

En annan rolig sak
Vänsterpartiet hänvisar till en utredning i sin motion, nämligen 2005/06:TU5 Moderna transporter, och citerar lite från sidan 124, bl a: "Stödet till Gotlandstrafiken är i grunden en satsning som förbättrar konkurrenskraften så att även Gotland kan bidra till den svenska tillväxten".
/text och foto Bernt Enderborg

Platsguide

Guteknappen - platsguide

Genom att trycka på en knapp på mobilen med gps får du gudning. Står du t ex nära en kyrka får du information om kyrkan och en lista på vad som finns i närheten.

Platsguiden fungerar förstås bara när du är på Gotland. Mobilanpassat finns på Visit Hemse - klicka på hjärtanet.


Se vidare Boendesidan