text bild karta   info, a-ö

Gårdar på Gotland

A B D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Å Ä Ö - Socknar

Gårdar på p


Pajse, Martebo
Pavals, När
Pavals, Lärbro
Pejnarve, Levide
Petarve, Sanda
Petarve, Garda
Petes, Öja
Petes, Linde
Petes, Hablingbo
Petsarve, Sjonhem
Petsarve, Norrlanda
Petsarve, Ardre
Petsarve, Eke
Petsarve, Vamlingbo
Pilgårds, Boge
Pilgårds, När
Pilungs, Mästerby
Prostarve, Hogrän
Prästbåtels, Vänge
Prästgården »»», Hörsne
Prästgården »»», Gothem
Prästgården »»», När
Prästgården »»», Kräklingbo
Prästgården »»», Fole
Prästgården »»», Vall
Prästgården »»», Alskog
Prästgården »»», Hangvar
Prästgården »»», Garda
Prästgården »»», Atlingbo
Prästgården »»», Stenkumla
Prästgården »»», Alva
Prästgården »»», Eksta
Prästgården »»», Sjonhem
Prästgården »»», Öja
Prästgården »»», Eskelhem
Prästgården »»», Östergarn
Prästgården »»», Havdhem
Prästgården »»», Martebo
Prästgården »»», Rone
Prästgården »»», Hablingbo
Prästgården »»», Levide
Prästgården »»», Barlingbo
Prästgården »»», Väskinde
Prästgården »»», Dalhem
Prästgården »»», Othem
Prästgården »»», Follingbo
Prästgården »»», Klinte
Prästgården »»», Rute
Prästgården »»», Sanda
Prästgården »»», Källunge
Prästgården »»», Vamlingbo
Prästgården »»», Roma
Prästgården »»», Hejnum
Prästgården »»», Grötlingbo
Prästgården »»», Lärbro
Prästgården »»», Vänge
Prästgården »»», Endre
Prästgården »»», Hejde
Prästgården »»», Stenkyrka
Prästgården »»», Fardhem
Prästgården »»», Burs
Puser, Fröjel
Puttersjaus, Rute