text bild karta   info, a-ö

Gårdar på Gotland

A B D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Å Ä Ö - Socknar

Gårdar Gothem socken


Botvalde
Busarve
Båtare
Bäntebingels
Fjärdinge
Fredvalds
Gajrvide La.
Gajrvide St.
Hage
Hangre
Hinser
Häglajvs
Jusarve
Kaupungs
Kyrkebinge
Kyrkebjärs
Magnuse
Medebys
Nors
Nybingels
Prästgården »»»
Spännarve
Suderbys
Suders
Svalings
Tummungs
Vaters
Viby
Västerbjärs