text bild karta   info, a-ö

Gotlands historia i årtal

Vi har sammanställt en årtalslista för Gotland, dvs vi har årsmärkt
några av våra sidor, inte alla. Det finns också en snabböversikt.

Jämna årtal till vänster om länken avser vanligen århundrade.
Och ta inte för hårt på rubrikerna nedan, allting är ungefärligt.

Till studenter och skolungdom!

I begynnelsen

400 000 000: I begynnelsen

Stenåldern 2300000-1.800 f.Kr.

Arla i urtid tog sig Tjelvar i land...
10 000 000: Stenåldern = Big bang - 1.600 f.Kr.
15 000: Bastustain, största flyttblocket
15 000: Flytande järn

15 000: Raukar och raukfält
7 500: Ancylustiden 7.500–6.000 f.Kr.
7 400: Stora förvar - kannibalerna

3 500: Dösen på Gotland
2 000: En underlig sten i Eke
2 000: Gnisvärd

2 000: Svärdslipningsstenar

Bronsåldern 1600-500 f.Kr.

Redan nu är Gotland inne i en storhetstid, lite mer här, och Gotland är tillsammans med Skåne de fyndrikaste landskapen. I slutet av bronsåldern kom järnet.
1 600: Bronsåldern Gotland: 1.600-500 f.Kr
1 600: Stenrösen, bronsåldersrösen

1 100: Stensättningar, bronsålder
1 000: Skeppssättningar

Järnåldern 500 f.Kr.-1050 e.Kr.

Ungefärliga tidsperioder

* Förromersk järnålder 500 f.Kr. - Kristi födelse
* Romersk järnålder Kristi födelse till 400 e.Kr.
* Folkvandringstid 400 till 550 e.Kr.
* Vendeltid 550 till 750 e.Kr. (Kolonisationstid)
* Vikingatid 750 till 1100 e.Kr.

Cirka 80% av de romerska silvermyntet från århundradena efter Kristi födelse som hittats i Sverige är från Gotland.
500: Järnåldern på Gotland

500: Kulturlandskapet äldre järnålder
500: Ängar
400: Konkret järnålder

380: Järnugnar - Sveriges äldsta
300: Kämpgravar - stafgarþa
1: Thielward landsteg på Tjäldersholm

100: En romersk bronsmask, 100-talet e.Kr.
200: Folhammar eller Fågelhammar
200: Fornborgar

200: Runor
200: Torsburgen - þors borg, Tors borg

Folkvandringstid 400-550 e.Kr.

De första runorna har något hundratal år på nacken, bildstenar, Gotlands unika konst, kommer, liksom den högre kulturen: "...det första uttrycket icke endast för Nordens utan för hela den germanska kulturens självständighet och kraft", se Gutarnas språk.
400: Bildsten inmurad i Bro kyrka

400: Bildsten vid Vallstena kyrka
400: Bildstenar
400: Båt med likadana ändar

400: Djur på en bildsten
400: Draken
400: Kylverstenen

400: Virvelhjulen - vad är det för nåt
400: Är det symboler på Vallstenastenen
500: Kämpgravar, stavgardar på Gotland

500: Närkar raised stain atar
500: Religionshistoria
500: Vendeltida solur


Vendeltid 550-750 e.Kr.

Guteinfo skulle föredra att perioden i stället kallades Kolonisationstid.
550: Awair Strabains grav
550: Fredsavtalet med svearna
550: Kristna symbol - fiskhuvudformiga hängen

550: Snäckänge med länningar
600: Domarringen vid Sojvide i Sjonhem
600: Gutarnas kolonier - vendeltiden

600: Vad föreställer bilden på stenen
700: Bildsten på Klinteberget
700: Bildstenar i Hejde

700: Bildstenen i Sanda
700: Bildstenen vid Stenbro
700: Dryckeshornen från äldre järnåldern

700: En bildsten i Väskinde
700: En ormgrop på en bildsten, 700-talet
700: Ett vendeltida skeppsvarv vid Paviken

700: Forse bildsten
700: Fågelsjön och Birka, Lina myr
700: Härstain

700: Rista blodörn - the blood eagle
700: Runstensliknande funktion
700: Suderbys bildsten

700: Underliga hälsningar
700: Upp och hoppa bror
700: Änges bildstenar

700: Är det solsymboler och ärans ringar

Vikingatid 750-1100 e.Kr.

Hälften av alla vikingafynd i Sverige kommer från Gotland, omkring 80% av silverskatterna.
750: Beowulf - en gute från 750-talet
750: Människooffer - den enda bilden

800: Allmän värnplikt sen vikingatiden
800: Bildstenar i det fria
800: En bildsten

800: En bildsten i ett änge
800: En bildsten på kyrkogården
800: En blåsbälg till fågelhamn

800: Fortfarande skinnhandel
800: Gårdskors på Gotland
800: Midvinterblot från vikingatiden

800: Nåt läskigt
800: Skyddslandet Gotland
800: Valhall - bildstenarna budskap

800: Var de fredliga handelsmän
800: Vikingarnas skepp hade rutiga segel
800: Vikingarnas Västergarn

800: Vikingatida hamn i Västergarn
800: Visby växer fram
800: Är det smeden Volund

890: Wulfstan
900: En nedbränd kyrka
900: Foro de vida - runristningar

900: Före nedom klinten
900: Gaitkörku - kyrkoruin...
900: Gutniska stenkors på Isle of Man

900: Kannibaler och slavjägare
900: Långt i Aifur
900: Människooffer på riktigt

900: Rodfos sveks i Rumänien
900: Stavkyrkor
900: Varför kyrkan i Wi inte brändes

900: Varjager i Sagan om Ringen
900: Viking konkret
900: Vikingakläder

900: Vilka var ruserna
922: Jag såg rus
999: Marias altare

1000: Det står det inte alls i Gutasagan
1000: En portal i Halla kyrka
1000: Inledning till medeltiden

1000: Kung David den helige av Skottland
1000: Kyrkornas ålder på Gotland
1000: Lite mer om Garde kyrka

1000: Muntra skökor i gutarnas vi
1000: Namnet Gotland
1000: Oddgair dog i Holmgård

1000: Ormicas bynahus på S:t Olofsholm
1000: Statsskick
1000: Varför byggdes nästan 100 kyrkor

1000: Vikingar i Eskelhem
1000: Vikingatida verktyg från Mästermyr
1000: Vikingatida åkdon

1000: Är detta Frej månne
1029: Båtskulpturen i Rone
1029: Mangard - med anor från vikingatiden

1029: S:t Olof kristnade inte Gotland I
1029: S:t Olof kristnade inte Gotland II
1029: Tvångskristnandet och Strelow

1050: Ett andningshål - Botaniska trädgården
1050: Evigt medan världen vakar
1050: Medeltiden på Gotland

1050: Något om den medeltida tankevärlden
1050: Ormica - världsomseglaren
1058: Sproge kyrkas byggnadsår stämmer

1090: Tuppundret i Vänge

Tidig medeltid i Norden, 1100 - 1200 e.Kr.

De medeltida kyrkorna på landsbygden är en enastående företeelse i den europeiska kristenheten, se kyrkguiden, Gotlands största kulturarv; och gutarna hade en kyrka i Novgorod.

Det är först nu som Visby börjar bli något i Gotlands historia, ringmuren påbörjades i mitten av 1200-talet.
1100: Västergarn kastal
1100: 1100-tals riddare (några arnar)

1100: 1100-talstaket i Garde kyrka
1100: Baggen i Eskelhem
1100: Boris och Gleb

1100: Bysantisk figuration
1100: Byzantios och ortodoxi
1100: Christus natus est

1100: Den gulbleka hästen i Hogrän
1100: Den sista måltiden igen
1100: Den sovande Josef

1100: Den vikingatida kyrktuppen
1100: Dopfunten i Barlingbo
1100: Dopfunten i Grötlingbo

1100: Dopfunten i Hemse
1100: Dopfunten i Stånga
1100: Dopfuntsfoten - Hegvald

1100: Duvorna i Hejnum
1100: En av våra kyrkor
1100: En biskop från 1100-talet

1100: En tidigmedeltida riddare
1100: Ett bart huggande svärd
1100: Ett torn i Väte

1100: Fröjel kastal
1100: Färg från 1100-talet
1100: Gammelgarn kastal

1100: God Gardesten
1100: Gothem kastal
1100: Gårdsägare i Danmark

1100: Hamra kastal
1100: Haren i Väte
1100: Heliga tre konungar

1100: Ingalunda fastspikad, tjusig krona
1100: Jesu dop
1100: Jesu frestelse

1100: Jesus väcker Lasaros
1100: Josefs andra dröm
1100: Jungfru Maria spinner purpurull

1100: Jungfru Marie bebådelse
1100: Kastaler - guide
1100: Korsfäst på 1100-talet

1100: Korsfästelse på dopfunten
1100: Krucifixet i Väte
1100: Kräklingbo kastal

1100: Kulturkringlan
1100: Kvinnans skapelse
1100: Kyrkan som står barfota

1100: Kyrkbyggaren i Akebäck
1100: Kyrkor på Gotland - guide
1100: Lau kastal

1100: Lejonporten i Hablingbo
1100: Lejonskulpturen
1100: Ljudkrukor i Akebäck kyrka

1100: Mannens skapelse
1100: Medeltida målningar
1100: Medeltida punkrockare

1100: Medeltidens försvarsverk, kyrktorn
1100: Nederstigen i dödsriket i Bro
1100: Nestorskrönikan - vilka var ruserna

1100: Ormalur, ormödlor
1100: Relikkista från 1100-talet
1100: Ryttaren på Fardhem kyrka

1100: Röde orm från Tofta
1100: Skulpturer på kyrkan i Hogrän
1100: Skulpturer, reliefer

1100: Skördeundret i När
1100: Stackars Josef
1100: Stenmästare, medeltida skulptur

1100: Strumpor till alla
1100: Sundre kastal
1100: Syndafallet i Ekeby

1100: Till väders i Hejnum
1100: Tranan i Vamlingbo
1100: Träskulptur, romansk konst

1100: Vattenvarelsen i Vänge
1100: Vem - Josef, Tor eller Hägwald
1100: Vem blir sluken

1100: Vem byggde kyrkorna
1100: Vem är det på Ganthems kyrka
1100: Viklaumadonnan

1100: Visbys storhet under medeltiden
1100: Öja kastal
1120: Florensdokumentet

1120: Salomes hand
1129: Henrik Lejonet
1150: Aspisryttare

1150: Daniel i lejongropen
1150: Hönsen i Hablingbo
1150: Krampmacken

1150: Triumfkrucifixet i Vänge
1150: Visby under medeltiden
1161: Artlenburgprivilegiet 1161

1161: Vad betyder ortnamnet Roma
1164: Fiskdammar i Roma
1164: Många böcker i Gutnalia

1164: Roma kloster
1164: Wigarius i Romakloster
1175: Kunde alla läsa runor

1175: Vikingarnas Jesus
1180: Globus, stenkonstnär

Nordisk högmedeltid, 1200 - 1350 e.Kr.

1200: Aposteln Filippus

1200: Aposteln Petrus i Lau
1200: Audvald dog i Finland
1200: Den stekte Laurentius

1200: Den återuppståndne i domkyrkan
1200: Drakdödaren i Anga
1200: En kalkugn från 1200-talet

1200: En medeltidsman
1200: Galgberget
1200: Glasmästarna

1200: Guteriddaren
1200: Hamngardi på När
1200: Hjälp från ovan vid skvaller

1200: Kejsaren i Buttle
1200: Kristi riddares gård på riddarnas ö
1200: Lichnat ei Stainkörke

1200: Ljudkrukor i Vamlingbo kyrka
1200: Mata hånnpelle
1200: Medeltida föreställningar

1200: Något om Asaläran
1200: Om trälar
1200: Romanska målningar i Vall kyrka

1200: Rättsstaten Gotland
1200: S:t Christopher
1200: S:t Göran - kyrkoruin

1200: S:t Nicolaus i Sanda
1200: Sitt andaktsfullt
1200: Själavägningen i Anga

1200: Sveriges största sevärdhet - ringmuren
1200: Triumfkrucifixet i Lau
1200: Triumfkrucifixet i Öja kyrka

1200: Tvenne fiskar på Hörsne kyrka
1200: Under putsen
1200: Varför skrev han med runor

1200: Zodiaken i Eskelhem
1200: Äldsta Marie kröning i Hejdeby
1200: Är det inte fan själv

1200: Öjamadonnan
1207: 01) Gutarnas krönika - Gutasagan
1207: Gutalagen, en landslag

1220: 22. Om kvinna skändas
1230: Svartbröder - Dominikaner
1235: Petrus de Dacia - Sveriges första författare

1240: Triumkrucifixet i Barlingbo
1250: Blir man vägd där också
1250: Edsöre

1250: Glasmålningar i Lojsta kyrka
1250: Ringmuren
1250: Rökelsekar

1250: Skeppsristningen i Fide
1250: Största målningen - kejsar Henriks själavägning
1250: Tjärkoket

1250: Torn i Visby ringmur
1250: Tornet på Dalhem kyrka
1250: Visbys medeltida rikedom

1274: Takstainarn i Lärbro
1279: Elvatusen jungfrur
1279: Vilket land tillhörde Gotland 1280

1280: Djävulens spik
1280: Lidande i Lärbro
1280: Stadens blomstring

1288: Den påstått delade ön
1288: Inbördeskriget 1288
1288: Infördes tull till Visby 1288

1288: Krig på Gotland
1288: Petrus Harding i Vall
1288: Vad sa Petrus de Dacia 1288

1288: Vann Visby kriget 1288, ingrep Magnus Ladulås
1288: Visby underkastelsebrev
1289: Mariaprocessionen


Det börjar gå utför med Gotland

På 1300-talet började det gå utför. Gräsliga stormar, kanske sandades Västergarn upp, se Vikingarnas Västergarn, i mitten av århundradet kom Digerdöden, se Ett straff från ovan, och strax därefter Atterdag.
1300: 1300-talet - ett bedrövligt århundrade
1300: Adam och Eva i Gammelgarn
1300: Barnamorden

1300: Barnamorden i Norrlanda
1300: Barnamorden i Stånga
1300: Canterbury tales och Gotland

1300: Den ridande S:t Mikael
1300: Det medeltida människovärdet
1300: Det ståtliga kyrktornet i Lärbro talar

1300: Draken i Vänge
1300: En dödskalle
1300: En slurk dricke

1300: Friser i Norrlanda
1300: Glasmålningar i Hablingbo kyrka
1300: Gubben Noak i Gammelgarn

1300: Gud Fader i Ganthem
1300: Högrelieferna i Stånga
1300: I ditt anletes svett

1300: Jesus - var det en bråkstake
1300: Klädd i solen
1300: Krucifixet i Stenkyrka

1300: Kubbstolen i Källunge
1300: Lyckans hjul i Ekeby
1300: Medeltida glasmålningar

1300: Medeltida gårdsport i Garde
1300: Medeltida gårdsportar
1300: Målningar i kyrkan - vem är det

1300: Månadsbilderna i Gothem
1300: Riddaren i Stenkyrka
1300: Rumphuggen objektivitet

1300: Runor från 1300-talet
1300: S:t Simon på altartavlan i Lojsta kyrka
1300: Skärselden och Lidfrid i Klinte

1300: Soldater från 1300-talet i Källunge
1300: Spel och dobbel
1300: Spelemän med nyckelharpa och fiddla

1300: Stenhuggarmärken
1300: Säckpiparen i Martebo
1300: Tröskning på 1300-talet

1300: Tänkaren i Lye
1300: Tänkaren i Martebo
1300: Tänkaren i Norrlanda

1300: Vad har han med sig
1300: Var finns Djävulen
1300: Var har du skallen

1300: Välkommen till Visby
1300: Är det nån i Källunge
1313: Dick Harrison - lysande

1313: Medeltidsveckans innehåll
1313: Slaget på Röcklinge backe 1313
1325: S:ta Dorotea

1330: Maria med Jesusbarnet
1342: Halshuggningen 1342

Senmedeltid i Norden, 1350 - 1520 e.Kr.

1350: Digerdöden - straffet från ovan

1350: Långhusportalen i Stånga kyrka
1350: Rätt Guta aln
1353: 1353 - ett brev från rådmännen i Visby


Gotland danskt 1361-1645 e.Kr.

1361: 1361 - massgravar på Solens berg
1361: 1361 i Mästerby
1361: Ajmunds bro - Gotlands nyckel

1361: Atterdag på landet 1361 - Hundens like
1361: Brandskattningen av Visby 1361
1361: Bräntings haid

1361: De gothers konge - Valdemar Atterdag
1361: Karbunkelstenarna
1361: Ringkorset i Mästerby

1361: Slaget i Mästerby 1361
1361: Trollkärringens tillhåll
1361: Valdemarsskatten

1361: Vi på muren, en gobeläng om 1361
1362: Strax efter kriget 1361
1362: Visby lades i aska 1362

1366: Örnstenen i Endre - Arnstaini
1376: Visby hyllar Olof Håkansson och förlåter medhjälparna
1380: Carins blomma

1380: Thebanska legionen eller 1361
1389: Fetaliebröder
1390: Lojsta slott

1395: Tre kända sjörövarfästen på Gotland
1396: Sjörövare på Vivesholm
1397: Hertig Erik

1397: Östra porten på Landeskron
1400: Adam och Evas befrielse
1400: Andreas, Paulus och Petrus

1400: Angakoden
1400: Aposteln Jakob den yngre
1400: Aposteln Paulus

1400: Bernard i Hablingbo
1400: Bjäru och tjuvmjölkerskan
1400: Brudstenen i Rute, stenkors

1400: Det helga korset i Bro
1400: Evangelisterna på krucifixen
1400: Ingalunda huvudlöst i Hejnum

1400: Jesus som världsdomare
1400: Judaskyssen i Gerum
1400: Jungfrutornet

1400: Margareta månne
1400: På stora fötter i Ganthem
1400: S:t Bartolomeus

1400: S:ta Barbara
1400: Skördeunder, sonoffer, brodermord
1400: Smärtornas man i Hamra

1400: Tjuvmjölkerskan i Näs
1400: Triumkrucifixet
1400: Väderstigen i Fide

1400: Vänd på steken - S:t Laurentius
1400: Öjamannen
1403: Kriget med Unionen 1403-1404

1430: Hans Kroks kors i Dalhem
1436: 1436 - Erik av Pommern belägras
1437: 1437 - tre smeck paa Rumpen

1439: Erik av Pommern
1439: Medeltida minneskors vid Västers
1446: 1446 e.Kr. - krigståg till Gotland

1448: Stenkorset i Burs
1449: Axelssönerna
1449: In Gothlandia et Mari spes mea

1450: Bernhardinus av Siena
1450: Passionsfriser
1450: Yttersta domen

1452: Bara offerberg, Baraberget
1499: Glimmingehus - ett gutniskt hus i Skåne
1500: Altartavlan i Silte

1500: David och Goliat i Mästerby
1500: Gotlands försvar i början på 1500-talet
1500: Gudarnas land, goternas land - Gotland

1500: Kanonen vid Wallers plats
1500: Kaponniärerna
1500: Maktkampen i början av 1500-talet

1500: S:ta Brigida i Bäl
1500: S:ta Gertrud
1500: S:ta Katarina i Kräklingbo

1520: Kyrkmålningen i Väte
1523: En lort som ett svinatryne
1523: Två hundra hästar med folk av bönderna anno 1523

1524: Malmö recess
1524: Sören Norby slår bondekungen
1525: 1525 - vad hände egentligen

1525: Allmänt ruiner
1525: Lübeckerbräschen
1526: Gustav Vasas brev 1526

1527: Braskens brev, reformationen
1529: Komme om sydher j skilsmessone
1530: Sören Norby

1534: Varför Hansan förlorade sin roll
1540: Spökelse eller vidskepelse
1547: Sju strömmar

1548: Den unika predikstolen i Grötlingbo
1566: En stor katastrof 1566
1582: Envar som läser detta

1600: Bödelsstugan står kvar
1600: Daniel och Habackuk
1600: Debora i Burs kyrka

1600: Fiskelägen på Gotland
1600: Guldgänget i Sanda
1600: Jona i valfiskens buk

1600: Jägarna på Kutatavlan
1600: Rebecca, Rebecka
1600: Rosenby båtmanstorp

1600: Sysne och Sandviken
1619: Predikstolen i Hall kyrka
1633: Pilla ett troll i huvudet

1633: Tuggmotstånd i bröden från Bro

Gotland svenskt 1645 e.Kr.

1645: Gotland blir svenskt
1654: Dannebrogen och Strelow i Fole

1662: Gud fader själv i Västerhejde
1662: Moses i Västerhejde
1675: Altartavlan i Martebo

1679: Johannes, apostel och författare
1683: Gothlands Vext- och Fruchtbarhet
1685: Lukas på predikstolen i Havdhem

1692: Altartavlan i Näs
1696: Batseba i Västerhejde kyrka
1700: Bullar i Eskelhem

1700: Den onde i Tingstäde
1700: Fleringekoden, altartavlan
1700: Jesus driver ut månglarna

1700: Judith
1700: Rakel
1700: S:t Thomas

1700: Skansen Havsfrun
1700: Stensarkofagen i Eke (Åhus)
1700: Strandridare Ahlboms väg

1700: Varför steg han inte ner från korset
1703: En tavla i Lärbro kyrka
1703: Kyrkbänkarna i När

1706: Haec abluit unda
1706: Korbänken i Hejnum
1706: Maria Magdalena - Tingstädekoden

1706: Syndafallet i Burs
1741: Vad sa Linné
1742: Fader vår på gutniska

1743: Min vän är min
1746: Hesekiel på predikstolen i Alva
1754: Rövar Lilja

1762: Vitvär, namnet = Widfärswik
1776: Häradsstenen
1782: En vägsten från 1782

1790: Anckarströms änka
1800: Birgers gränd
1800: Bottarve museigård

1800: Hults båtmanstorp
1800: Jesus i Getsemane
1800: Utvandrarekontrakt

1808: Båtsman Lindgrens grav
1808: Votivskeppet i kyrkan

Gotland ryskt 1809 e.Kr., 23 april-16 maj

1809: Ryssarnas verk på Lotsbacken


Gotland svenskt igen

I nutid kan folk inte ta färjan hit till vägpriser, men å andra sidan har ni ju järnvägar, motorvägar och subventionerade flyg i alla fall...
1822: Tiondeladan i Hablingbo
1829: Briggen Alfhilde förliste 1829
1840: Rambas ei Hajde

1845: Ingermans båtmanstorp
1854: Koleragraven vid Kajlungs
1860: Hjorters kapell

1864: Diie Rostocker Skipper
1876: Tecktors grav
1881: Jätten Edman i Burs - en stor kille

1894: Andrées Gotlandsresa
1900: Asger Jorns gravplats
1900: En ängel med glasögon

1900: Snickeri från 1900-talets början
1913: Disponentvillan i Hörsne
1914: Paradiset i Dalhem

1926: Buttle järnvägsstation
1940: Minnessten - vägen till framtids båtnad
1944: En flyktingbåt

1945: Fångar i Bergen-Belsen och Auschwitz
1945: Idyller med tankar
1950: Horpallen i Hall

1967: Tavlan flyttas icke
1975: Stavars skatt
1995: Världsarvet Visby

2000: Anna Nyberg - A story to be told
2000: Den gamle och havet
2000: Hemseloppet

2000: Veronica Brovall
2001: Lojstaeken
2002: Guldkotten - Rockdia 2002

2005: Visby Ladies svenska mästare i basket 2005
2006: Grattis Smaklösa - kulturpristagare 2006
2006: Vi kan väl snacka om saken, Länsstyrelsen

2007: Ingmar Bergmans grav
2007: Trafiken i Baltiska havet - Sea of Plenty
2010: Centerns valvagn 2010

2010: För barnfamiljer är Gotland bäst
2012: Demonstrationen för vägpris 2012
2012: Sveriges favoritkommun 2012

2014: Bjärges Solljus
2014: Invigningen av Barlingbo Bryggeri
2014: Kapten Grogg i Ronehamn

2014: Stenansigter - sommarens Gotlandsbok
2014: Tunnvarpa i Hablingbo
2015: Jennie Olofsson