text bild karta   info, a-ö

Vallstena socken

Sockenbild

Gårdar Vallstena

Allkvie
Alvne
Annexen
Bjärge La.
Bjärge St.
Bjärs
Grinds
Gudings La.
Gudings St.
Gännor
Hägvalds
Medebys
Norrgarde
Nygårds

Slumre
Uppgarde