text bild karta   info, a-ö

Hellvi socken

Sockenbild

Gårdar Hellvi

Annexen
Harde
Hemmungs
Ire La.
Ire St.
Kyrkebols
Kännungs
Längers
Malms
Norrgårde
Nystugu
Sajgs
Stengrinde
Sudergårde
Vivlings