text bild karta   info, a-ö

Hall socken

Sockenbild

Gårdar Hall

Annexen
Gannarve
Hägvards
Medebys
Norrbys
Nors
Västerbys
Västös