text bild karta   info, a-ö

Fole socken

Sockenbild

Företag

Konsult ekonomi
Gardelius Ekonomi & Invest AB

Konsult näringsliv
Gardelius Ekonomi & Invest AB

Redovisningskonsult
Gardelius Ekonomi & Invest AB

Gårdar Fole

Ausarve
Bondarve
Hajdes
Hellvis La.
Hellvis St.
Kisslings
Lillfole
Nygårds
Prästgården »»»
Ringvida
Ryftes La.
Ryftes St.
Sojdeby La.
Sojdeby St.
Sojdungs
Stentollby
Tollby St.
Vatlings
Änge
Östryftes La.
Östryftes St.